Pomoc Polakom z Ukrainy

Pomoc Polakom z Ukrainy

Trzy największe organizacje pozarządowe działające na rzecz Polonii i Polaków za granicą od 1 marca 2022 roku realizują program „Pomoc Polakom z Ukrainy”.

.Pomoc Polakom z Ukrainy stanowi przedmiot działań Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pełnomocnik podjął działania pomocowe do Polaków z Ukrainy, posiadaczy Karty Polaka oraz ich najbliższych, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Polsce.

Społeczność polska na Ukrainie szacowana jest od 500 tys. do ponad 1 miliona osób. Najważniejszym obszarem pobytu Polaków na Ukrainie jest Ukraina Zachodnia i Środkowa, niemniej środowiska polskie istnieją i działają także na Wschodzie. Od 2008 roku Polacy mieszkający na Ukrainie, mają możliwość uzyskiwania Karty Polaka.

Zgodnie z Ustawa o Karcie Polaka, jej posiadaczom przyznano szereg przywilejów i świadczeń jak np. bezpłatną wizę do Polski, prawo do pracy, a także, w chwili podjęcia decyzji o osiedleniu w Polsce, specjalne świadczenia pieniężne oraz szybką ścieżkę uzyskania polskiego obywatelstwa. Od 2008 roku Kartę Polaka wydano na Ukrainie prawie 150.000 osób, z czego ponad 70.000 w Konsulacie we Lwowie.

Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą od 24 lutego podjął działania pomocowe skierowane do tej grupy osób: posiadaczy Karty oraz ich najbliższych, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Polsce.

Trzy największe organizacje pozarządowe działające na rzecz Polonii i Polaków za granicą: Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska od 1 marca 2022 roku realizują program „Pomoc Polakom z Ukrainy”. Projekt obejmuje m.in.: wypłatę jednorazowych świadczeń finansowych, utworzenie centralnego biura koordynacyjno-informacyjnego ze specjalną infolinią dotyczącą świadczeń w zakresie pobytu, zdrowia, kwestii prawnych, nauki języka polskiego, utworzenie 13 lokalnych punktów pomocowo-konsultacyjnych na terenie Polski oferujących m.in. wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne, pomoc doraźną (np. lekarzy, prawników, tłumaczy przysięgłych, psychologów) oraz kursy jęz. polskiego dla osób dorosłych jak i opłacenie kursów adaptacji zawodowej.

Równolegle, na Ukrainie realizowanych jest szereg programów dla Rodaków, którzy, pomimo wojny, zdecydowali się nie opuszczać swoich domów. Prowadzą ja Fundacja „Wolność i Demokracja”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wchodzie”, Fundacja Polski Zespół Humanitarny oraz Stowarzyszenie „Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur”. Obejmują m. in.: pomoc w ewakuacji z zagrożonych terenów, wsparcie medyczne oraz żywnościowe, pomoc rzeczową i finansową dla organizacji polskich na Ukrainie, polonijnych liderów i parafii rzymskokatolickich.

15 ośrodków polonijnych na Ukrainie pełni funkcję centrów koordynacyjno-pomocowych z przeznaczeniem, w zależności od potrzeb, na organizację punktów medycznych, jadłodajni, transportu oraz zakup niezbędnych produktów i usług.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 lipca 2022
Lukasz Dejnarowicz / Forum