Ponad połowa seniorów korzysta z internetu

Ponad połowa seniorów korzysta z internetu

71 proc. osób powyżej 60. roku życia korzysta z internetu, 43 proc. z nich robi e-zakupy, a 46 proc. korzysta z bankowości internetowej – wynika z raportu “Dojrzali konsumenci w Polsce” instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia.

.Zgodnie z raportem “Dojrzali konsumenci w Polsce” instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego wśród osób powyżej 60. roku życia, 20 proc. mężczyzn i 17 proc. kobiet w wieku emerytalnym jest czynnych zawodowo, przy czym 64 proc. z nich chce pracować bez względu na wysokość ich emerytury. Jak podano, 71 proc. respondentów korzysta z internetu.

Najczęściej użytkowanymi mediami społecznościowymi wśród badanych są Facebook (35 proc.) oraz YouTube (24 proc.), a komunikatorami WhatsApp (33 proc.) i Messenger (32 proc.) – podano. Podkreślono, że choć najpopularniejszymi mediami wśród ankietowanych są telewizja i radio, to co piąty z nich korzysta z platform streamingowych, a najczęściej z Netflixa.

43 proc. seniorów robi zakupy przez internet

.Przekazano, że 46 proc. badanych korzysta z bankowości internetowej, a 28 proc. z bankowości mobilnej. Dodano, że 43 proc. respondentów robi zakupy przez internet; w ten sposób najczęściej kupowane są odzież, obuwie oraz sprzęt elektroniczny.

Zgodnie z raportem, 60 proc. ankietowanych korzysta z prywatnej służby zdrowia, przy czym 19 proc. regularnie lub często. “Wydatki na zdrowie, zwłaszcza na leki, stanowią ważną pozycję w wydatkach dojrzałych konsumentów” – stwierdzono.

Jako najwyższą wartość w życiu 40 proc. badanych wskazało rodzinę/dzieci/wnuki, 25 proc. zdrowie, 11 proc. udane małżeństwo, a 6 proc. Boga. Za największe obawy uznano: chorobę (58 proc.), konflikt zbrojny (46 proc.) i utratę samodzielności (42 proc.).

W badaniu do raportu “Dojrzali konsumenci w Polsce” zastosowano metodologie: desk research, badanie eksploracyjne jakościowe IDI, reprezentatywne badanie ilościowe CATI (na grupie 1500 osób) uwzględniające osoby niekorzystające z Internetu, badanie pogłębiające jakościowe IDI (N=48). Respondentami były osoby z grupy wiekowej powyżej 60 lat z reprezentatywnej grupy. Badanie zrealizowano w listopadzie i grudniu 2022 r.

Nauka jest możliwa w każdym wieku

.Na temat tego, iż zaawansowany wiek nie stanowi przeszkody nie do przejścia w przypadku chęci nauki nowych rzeczy, umiejętności na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Alice LATIMIER w tekście “Mózg może się uczyć w każdym wieku. O tym, że na naukę nigdy nie jest za późno“.

“Konserwacja” naszego mózgu wydaje się odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu jego plastyczności między 30 a 60 rokiem życia. To zjawisko słabnie jeśli tylko przestajemy się uczyć i podtrzymywać stan zaciekawienia umysłu nowymi rzeczami. Pierre Marie Lledo, neurobiolog z Instytutu Pasteura, podaje spis czynników, których kombinacja może mieć korzystny wpływ na utrzymanie plastyczności mózgu. Są to: aktywność fizyczna, mała ilość stresu, niezażywanie leków psychotropowych, posiadanie relacji społecznych, wszystko to oczywiście jako dodatek do regularnej aktywności poznawczej”.

“W każdym wieku, jeśli okoliczności na to pozwalają, i jeśli nie mamy patologii neurologicznych, uczenie się poprzez doświadczenie jest podstawową aktywnością naszego mózgu na co dzień! Nawet jeśli mechanizmy uczenia się stają się mniej wydajne wraz z wiekiem, jeśli chodzi o szybkość pozyskiwania nowych umiejętności, neuroplastyczność to proces trwający przez całe życie. Należy tylko mieć aktywny i otwarty na nowe doświadczenia umysł. W przeciwieństwie do tego, co przez całe lata sądziła nauka, nie jesteśmy zamknięci w czymś na kształt determinizmu biologicznego, który pozwalałby nam uczyć się tylko do osiągnięcia przez nas jakiegoś konkretnego wieku”.

.”Zatem, z punktu widzenia mechanizmów zachodzących w mózgu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Philippe uczył się grać na fortepianie w wieku 55 lat, a Nathalie zaczęła uczyć się hiszpańskiego w wieku 30 lat. Doświadczenie życiowe oraz pragnienie uczenia się okażą się bowiem kluczowe w tej nauce” – pisze Alice LATIMIER.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 stycznia 2023