Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Katarskie Forum Ekonomiczne

Prezydent Andrzej Duda w udaje się z trzydniową wizytę roboczą do Kataru, gdzie odbywa się Katarskie Forum Ekonomiczne. Prezydent spotka się z emirem Tamimem bin Hamadem al-Sanim, odwiedzi też żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku stacjonujących w bazie Al Udeid.

Andrzej Duda odwiedzi Irak oraz Katar

.Pierwszym punktem wizyty prezydenta Dudy jest spotkanie z emirem Kataru Tamimem bin Hamadem al-Sanim.

Przed południem Andrzej Duda weźmie udział w ceremonii otwarcia Katarskiego Forum Ekonomicznego oraz w jednej z jego sesji; spotka się także z uczestniczącym w forum premierem Malezji Seri Anwarem bin Ibrahimem.

Katarskie Forum Ekonomiczne jest platformą spotkań globalnego biznesu i inwestycji na Bliskim Wschodzie. Uczestniczą w nim przedstawiciele rządów, biznesu i rynków finansowych.

Podczas wizyty polski prezydent spotka się też z katarskim ministrem transportu, szefem rady nadzorczej QTerminals Dżasimem bin Saifem al-Sulaitim.

We prezydent RP odwiedzi też polskich żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku stacjonującymi w bazie Al Udeid.

Katarskie Forum Ekonomiczne to nie jedyny cel wizyty prezydenta

.Baza lotnicza Al Udeid jest instalacją wojskową na Bliskim Wschodzie, mogącą pomieścić ponad 10 tys. żołnierzy. Była kluczowym węzłem operacji powietrznych Dowództwa Centralnego armii Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, Iranie i na całym Bliskim Wschodzie oraz w pobliżu tej części świata. Korzysta z niej również katarskie i brytyjskie lotnictwo.

W prezydent Duda spotka się z prezesem Qatar Investment Authority, szefem katarskiego Banku Centralnego szejkiem Bandarem bin Mohamedem al-Sanim.

Prezydent Duda odwiedził Katar także w marcu ubiegłego roku. Wziął wówczas udział w V Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych (LDC5) i współprzewodniczył panelowi tematycznemu wysokiego szczebla poświęconemu kwestii wspierania mieszkańców z państw najsłabiej rozwiniętych.

Rola Polski w zmieniającej się ekonomii świata

.Mathias CORMANN, sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pisze na łamach Wszystko co Najważniejsze, że przy trudnych warunkach polityka makroekonomiczna musi zachować równowagę pomiędzy wspieraniem gospodarki a ograniczaniem inflacji. W tym celu Narodowy Bank Polski będzie musiał zachować czujność oraz gotowość do dalszego podnoszenia stóp procentowych, jeśli wyższe oczekiwania inflacyjne się utrwalą. Wsparcie fiskalne ochroniło gospodarstwa domowe i firmy przed szokiem cenowym w zakresie kosztów energii, lecz przyszłe rozwiązania należy dokładnie ukierunkować, aby zapewnić wsparcie tym, którzy najbardziej go potrzebują, bez nadmiernego zwiększania presji inflacyjnej.


„Zasadniczo polityka makroekonomiczna powinna umożliwić rozwiązanie problemu inflacji, jednocześnie zachęcając do zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia inwestycji w dodatkowe źródła energii.  OECD wzmocniła nadzór gospodarczy, poszerzając dotychczasowy zakres koncentracji na zrównoważeniu i społecznej inkluzywności rozwoju o aspekt odporności gospodarczej. Polska, podobnie jak wiele innych gospodarek OECD, musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań strukturalnych” – zaznacza ekspert.

„W szerszej perspektywie Polska musi podnieść liczebność swojej siły roboczej poprzez zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej, zwiększanie udziału określonych grup (np. młodych rodziców) w rynku pracy oraz poprzez ułatwianie imigracji” – pisze Mathias CORNMAN.

Od mniej więcej trzech dekad Polska cieszyła się ogromnym wzrostem wydajności. PKB na mieszkańca potroił się od początku lat 90. i osiągnął około 80 proc. średniej OECD. Cyfryzacja gospodarki mogłaby dodatkowo zwiększyć wzrost produktywności, pomagając uwolnić przedsiębiorczy potencjał polskich firm w kraju i na rynkach globalnych. Stopień wykorzystania technologii cyfrowych w firmach, szczególnie tych małych i średnich, jest w Polsce stosunkowo niski. Cyfryzację można ułatwić, zwiększając wsparcie techniczne w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy menedżerom we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych. W Polskim Ładzie dąży się do tego poprzez wprowadzanie nowych ulg podatkowych dla badań i rozwoju oraz inwestycji w robotyzację. W celu dalszego pobudzenia innowacji rząd mógłby również zwiększyć nakłady na bezpośrednie finansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz badań i rozwoju. 

Należy też zapewnić ludziom odpowiednie, nowoczesne umiejętności w celu ułatwienia im uczestnictwa w transformacji cyfrowej i czerpania z niej korzyści. Polska znacznie poprawiła osiągnięcia edukacyjne i plasuje się w pierwszej dziesiątce krajów w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Podążanie tą ścieżką poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia szkół, szkolenie nauczycieli w zakresie nauczania umiejętności cyfrowych oraz stworzenie uczniom większych możliwości zastosowania tych umiejętności w praktyce będzie bardzo silnie pozycjonować Polskę w erze cyfryzacji. Edukacja musi mieć charakter integracyjny, a do studiowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych należy zachęcać więcej kobiet. Podobnie jak w wielu krajach OECD, starsi dorośli w Polsce wykazują niższe umiejętności cyfrowe – należy je zwiększyć i uczynić dalsze kształcenie bardziej praktycznym i elastycznym. 

„Polska poczyniła postępy w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, ale jak wiele innych krajów, musi znacznie przyspieszyć transformację klimatyczną. Ponieważ około 40 proc. dostaw energii w Polsce opiera się na węglu, emisyjność węglowa gospodarki pozostaje wysoka. Ludzie nadal odczuwają negatywne skutki złej jakości powietrza” – dodaje ekspert.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 maja 2024
Fot.:Prezydent