Prezydent Węgier Katalin Novak po roku urzędowania z wysokimi wskaźnikami poparcia

prezydent Węgier Katalin Novak

Po roku urzędowania prezydent Węgier Katalin Novak cieszy się poparciem większości społeczeństwa, co jest lepszym wynikiem niż w przypadku partii politycznych – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Instytutu Nezopont.

.„Wysoki poziom zadowolenia z pracy głowy państwa wynika z faktu, że jej działania są zgodne z oczekiwaniami” – pisze Nezopont. Według badań trzy czwarte społeczeństwa uważa, że prezydent powinna przede wszystkim skupić się na reprezentowaniu Węgier na arenie międzynarodowej.

Niemal dwie trzecie Węgrów zadowolonych z prezydent Węgier

.Prawie dwie trzecie (65 proc.) ankietowanych, które rozpoznają głowę państwa, jest zadowolonych ze sposobu, w jaki prezydent Węgier Katalin Novak reprezentuje Węgry na świecie. „Stanowi to znaczną poprawę w porównaniu z listopadem (57 proc.)” – zauważa instytut. W środę do Pałacu Sandora, siedziby prezydenta Węgier, przybyło ok. 300 gości. W swoim przemówieniu Novak zaznaczyła między innymi, że miniony rok był „rokiem spotkań”.

Prezydentura Katalin Novak

.„Od czasu inauguracji Novak dużo podróżowała, spotykając się z zagranicznymi przywódcami wysokiego szczebla. W pierwszą podróż udała się do Polski i było to symboliczne posunięcie, ponieważ w tym czasie rządy Polski i Węgier nie były już tak zaprzyjaźnione jak wcześniej z powodu przyjaznej polityki (premiera) Viktora Orbana wobec Rosji” – podsumował rok prezydentury Novak portal Telex.

Katalin Novak objęła urząd prezydenta Węgier 10 maja 2022 roku, zastępując Janosa Adera. Jest pierwszą kobietą i najmłodszą osobą na tym stanowisku od czasu transformacji ustrojowej. Głowa państwa na Węgrzech jest wybierana przez parlament i pełni głównie funkcje reprezentacyjne.

Prorodzinna polityka społeczna na Węgrzech

.Na temat prorodzinnej polityki społecznej na Węgrzech, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prezydent Węgier Katalin NOVÁK w tekście „Jak polityka wspiera demografię?„.

„Dziesięć lat temu, kiedy większością 2/3 wygraliśmy wybory, podjęliśmy na Węgrzech decyzję, że wyjdziemy z kryzysu ekonomiczno-polityczno-moralnego, koncentrując się nie tylko na wzroście gospodarczym, ale i wspieraniu rodzin. Naszym pierwszoplanowym celem do dzisiaj pozostaje zatrzymanie procesu zmniejszania się liczby ludności. Węgierska polityka prorodzinna jest wyjątkowa w skali świata”.

„Istnieje takie europejskie wyobrażenie na temat zatrzymania procesu zmniejszania się liczby ludności, które opiera się na uznaniu, że w pewnej części świata źródłem problemu jest drastyczne zwiększenie liczby ludności, a w drugiej – jej zmniejszenie, a więc jako proste rozwiązanie jawi się zrównoważenie tych procesów. Węgrzy natomiast uważają, że ze zmniejszaniem się liczby ludności należy walczyć własnymi siłami, kładąc nacisk na wzmocnienie rodzin oraz wspieranie decyzji o posiadaniu potomstwa. Obraliśmy kierunek odmienny od europejskiego mainstreamu, ogłosiliśmy rządy stawiające w centrum uwagi rodzinę”.

„Do osiągnięcia sukcesu obok politycznego zamiaru niezbędne są pewność i konsekwencja, a także zapewnienie rodzinie ochrony również w najwyższych rangą przepisach prawa. Mając to na uwadze, umieściliśmy w konstytucji podstawowe zapisy prorodzinne. Węgierska konstytucja chroni życie poczęte, wyraża też wiarę, iż podstawą rodziny jest małżeństwo czy też relacja rodzice-dziecko, zawiera zapis o znaczeniu wspierania decyzji o posiadaniu potomstwa, określa, że instytucja małżeństwa jest związkiem pomiędzy mężczyzną a kobietą, zawartym na podstawie dobrowolnej decyzji, a także to, że matką jest kobieta, a ojcem mężczyzna”.

.”Oprócz tego, że zapewniliśmy podstawy teoretyczne, zdawaliśmy sobie sprawę, że do osiągnięcia naszego celu niezbędne są podstawy ekonomiczne, wszak skuteczna polityka rodzinna jest niezwykle kosztowna. Jednocześnie uważamy, że nie ma lepszej inwestycji niż wsparcie dla rodzin, dlatego w ciągu dziesięciu lat trzykrotnie zwiększyliśmy środki budżetowe przeznaczone dla rodzin. Rząd węgierski przeznacza na wsparcie rodzin 5 proc. PKB, co oznacza prawie dwukrotność średniej krajów OECD, to najwięcej w całej Europie. Naszym celem jest pomaganie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi, aby narodziły się wyczekiwane dzieci, wszak dzisiaj młodzi ludzie chcieliby mieć więcej dzieci, niż ostatecznie się decydują” – pisze Katalin NOVÁK.

PAP/Marcin Furdyna/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 maja 2023