Prof. Andrzej KOŹMIŃSKI o partnerstwie z USA

Prof. Andrzej KOŹMIŃSKI o partnerstwie z USA

Na wojnach zawsze się zarabia i Polska może to wykorzystać – powiedział prezydent honorowy Akademii im. Leona Koźmińskiego, prof. Andrzej Koźmiński. O partnerstwie z USA – obecnie jesteśmy ważnym podmiotem w realizacji „wielkiej polityki amerykańskiej”, ale naszym gospodarczym partnerem jest UE.

Stany Zjednoczone w Europie

Jak zapowiedział Biały Dom, prezydent USA Joe Biden złoży w Polsce wizytę w dniach 21-22 lutego br. Wcześniej spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO, premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec oraz prezydentami Francji, Litwy i Słowacji.

Według prof. Koźmińskiego Polska m.in. z racji swojego położenia stała się jednym z ważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych w realizacji „wielkiej polityki amerykańskiej”. Świadczy o tym m.in. utworzenie bazy wojsk USA w Jasionce pod Rzeszowem, a także rola, jaką Polska pełni w dostawach pakietów pomocowych dla Ukrainy. „Powstaje u nas olbrzymia baza logistyczna, która będzie miała, a właściwie już ma, duże znaczenie dla naszego rozwoju gospodarczego” – powiedział prezydent honorowy Akademii im. Leona Koźmińskiego.

W jego ocenie Stany Zjednoczone budują wokół Ukrainy pas bezpieczeństwa, który zaczyna się w Rumunii, a kończy w krajach skandynawskich. „Polska ma istotne znaczenie w realizacji tego planu ze względu na położenie, potencjał ludnościowy, zbrojeniowy i ekonomiczny” – mówił profesor o partnerstwie z USA.

Partnerstwo z USA

Pytany dlaczego Stany Zjednoczone w momencie napiętej sytuacji wokół Tajwanu, angażują tak duże siły w Europie, wyjaśnił, że USA walczą o utrzymanie pozycji globalnego mocarstwa, co m.in. wiąże się z konkretnymi korzyściami ekonomicznymi. „Np. do producentów amerykańskiego sprzętu wojskowego ustawiają się kolejki. Ponadto rośnie eksport ropy, gazu i żywności, co m.in wpływa na spadek bezrobocia, przyśpiesza tempo wychodzenia gospodarki z kryzysu postpandemicznego” – wskazał.

Zauważył też, że Rosja ze światowego rynku zbrojeniowego została dziś niemal wykluczona, „bo nie jest w stanie wyposażyć nawet własnej armii”. Wskazał, że w wyniku wprowadzania kolejnych pakietów sankcyjnych a także naciskom militarnym NATO, Rosja została zdegradowana o dwie klasy zarówno militarnie, politycznie i ekonomicznie. „Proces ten będzie kontynuowany: USA nadal będzie zasilać Ukrainę i umacniać pas bezpieczeństwa” – powiedział.

Profesor zaznaczył również, że prezydent USA Joe Biden ma świadomość, że Rosja, mimo społeczno- ekonomicznej degradacji jest mocarstwem nuklearnym. „Biden dwa razy spotkał się w przeszłości z Putinem i wie, że jest on w stanie złamać każde zawarte wcześniej porozumienie. Wie też, że Europa nie jest w stanie zbudować znaczącej siły militarnej w najbliższym czasie” – tłumaczył.

W ocenie prof. Koźmińskiego, realizowana przez Stany Zjednoczone polityka w Europie sprawia, że Polska, mimo, że jest państwem graniczącym z wojną, to dzięki zwiększonej obecności sił NATO, jest krajem bezpiecznym. „Na wojnach zawsze się zarabia i Polska może to wykorzystać” – mówił profesor o partnerstwie z USA.

Efekty gospodarcze

Wskazał, że pozytywne efekty gospodarcze widać np. w Rzeszowie, który od miesięcy jest nie tylko siedzibą stacjonowania wojska, ale też miejscem spotkań m.in. polityków, urzędników czy przyczółkiem dla dziennikarzy z całego świata. „Dla lokalnych hoteli, restauracji a także firm dostarczających różne produkty i usługi to duży bodziec rozwojowy” – powiedział. Przypomniał, że amerykańskie bazy wojskowe w Niemczech stały się bardzo ważnym elementem prorozwojowym po II wojnie światowej, ponieważ miliardy rządowych dolarów trafiały do niemieckich firm, które budowały obiekty dla wojska, dostarczały różnego rodzaju towary czy usługi. “Niemcy zbudowały swoją pozycję na amerykańskiej obecności” – podsumował.

Ekonomista nie spodziewa się jednak, żeby Polska stała się istotnym parterem gospodarczym USA. W jego ocenie możemy np. zwiększyć import surowców, co wpłynie na poprawę naszego bezpieczeństwa energetycznego. „Możemy też skorzystać na transferze nauki i technologii, niewykluczone jest zawarcie umów na serwisowanie amerykańskiego sprzętu wojskowego. Oczywiście pod warunkiem, że nauczymy się jak to robić, ale uważam, że wożenie uszkodzonych czołgów czy wyrzutni za ocean, ekonomicznie jest bez sensu” – mówił o partnerstwie z USA. Dodał, że nie spodziewałby się np. znaczącego zwiększenia inwestycji przemysłowych, w które obecnie, dzięki polityce Bidena, bardziej opłaca się inwestować w USA niż w innych krajach.

Przypomniał, że Stany Zjednoczone przeznaczą 369 mld dolarów w ciągu 10 lat – głównie w postaci ulg podatkowych – na inwestycje m.in. w energię odnawialną, termomodernizację domów, zakup samochodów elektrycznych produkowanych w USA oraz ograniczenie emisji metanu. Wcześniej Biden podpisał warty 1,2 biliona dol. pakiet wydatków na infrastrukturę oraz 280 mld na inwestycję w badania naukowe i produkcję półprzewodników.

Unia Europejska

Profesor uważa, że polityka USA, której celem jest m.in. nowa faza industrializacji kraju, budzi niepokój Unii Europejskiej, obawiającej się exodusu firm za ocean. „Europa szykuje wprawdzie odpowiedź na plan Bidena, ale obawiam się, że nawet jeśli UE zaoferuje firmom wsparcie inwestycyjne o podobnej wartości, to nie będzie w stanie wygrać, ponieważ pod względem swobód gospodarczych czy systemu prawnego, UE nie jest tak konkurencyjna” – wyjaśnił.

Natomiast – jak zaznaczył – głównym partnerem gospodarczym Polski jest Unia Europejska. Przypomniał, że po doświadczeniach pandemii, łańcuchy dostaw w biznesie skracają się i będą się skracać. „Coraz trudniej wyobrazić sobie, że niemieckie czy hiszpańskie firmy zaopatrują się w Chinach czy w Indiach. Będą zmuszone sięgać do Czech, Słowacji, Węgier i do Polski, przy czym Polska dysponuje największym kapitałem ludzkim i technologicznym” – mówił. Jego zdaniem, nasz kraj ma szansę stać się bazą produkcyjno – zaopatrzeniową dla przemysłu europejskiego, co zagwarantuje nam szybki rozwój na kolejne lata.

Przywództwo dzisiaj

Ekonomista i profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zakresie zarządzania, Andrzej KOŹMIŃSKI, na łamach „Wszystko co Najważniejsze”, uważa że: „Autorem najbardziej adekwatnej, moim zdaniem, definicji przywództwa jest ekonomista John Kenneth Galbraith: „Wszyscy wielcy przywódcy mieli jedną cechę wspólną: była to wola stanowczego stawienia czoła najważniejszym niepokojom ludzi w ich czasie. To i nic więcej jest istotą przywództwa”. Przez długie lata archetypem przywództwa był bohater powieści Antoine’a de Saint-Exupéry Nocny lot, Rivière, szef linii lotniczej z pionierskiego okresu lotnictwa, za cenę życia swoich pilotów forsował ideę lotów nocnych. To była jego odpowiedź na pytanie, które sam sobie zadawał: „Ale nawet jeśli życie ludzkie jest bezcenne, postępujemy zawsze tak, jak gdyby istniało coś, co jest warte więcej niż życie ludzkie… Ale co?”. Rivière reprezentuje „heroiczną” wizję samotnego przywództwa”.

„Scharakteryzowanie tak określonej roli przywódczej nie jest łatwe. Z pewnością nie jest to rola trwała: kończy się z ustąpieniem zarazy. Jest to przywództwo, które nie tylko nie wiąże się z żadnymi korzyściami i przywilejami, ale stanowi brzemię podejmowane w imię dobra wspólnego. Tego typu przywództwo jest stosunkowo łatwo współdzielone, jeżeli lider taki jak Rieux zdoła „zarazić” inne osoby swoją motywacją i pasją. Takie przywództwo można określić jako „rozmyte” czy wręcz „niewidzialne”, „ukryte”. Przywódcy pojawiają się i znikają, odgrywając konkretne role. Są motywowani głównie ideologicznie i zadaniowo, nie szukają ani popularności, ani profitów” – pisze prof. Andrzej KOŹMIŃSKI w tekście „Przywództwo w czasach kryzysu

PAP/Ewa Wesołowska/WszystkocoNajważniejsze/EG

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 21 lutego 2023