Prof. Jan Draus, prof. Wojciech Polak, prof. Mieczysław Ryba, prof. Tadeusz Wolsza i Krzysztof Wyszkowski powołani do Kolegium IPN

IPN

Prof. Jana Draus, prof. Wojciech Polak, prof. Mieczysław Ryba, Krzysztof Wyszkowski i prof. Tadeusz Wolsza zostali powołani w piątek przez Sejm na członków Kolegium IPN.

.Za kandydaturą prof. Drausa głosowało 236 posłów, przeciw było 201, od głosu wstrzymał się 1 poseł. Za kandydaturą prof. Polaka głosowało 235 posłów, przeciw było 199, od głosu wstrzymało się 4 posłów. Za kandydaturą prof. Ryby głosowało 232 posłów, przeciw było 198, od głosu wstrzymało się 5 posłów. Za kandydaturą Wyszkowskiego głosowało 239 posłów, przeciw było 196, od głosu wstrzymało się 4 posłów. Za kandydaturą prof. Wolszy głosowało 237 posłów, przeciw było 196, od głosu wstrzymało się 7 posłów. Wcześniej posłowie zabrali głos w imieniu klubów i kół.

Prof. Jan Draus członkiem kolegium IPN

.Prof. Jan Draus urodził się on 25 marca 1952 r. w Kolbuszowej. Studiował historię w Uniwersytecie Jagiellońskim (1971-1976), gdzie w 1980 r. uzyskał doktorat. Habilitował się w 1994 r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zaś tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2000 r. Wykładał na wielu uczelniach, jest autorem ponad 350 publikacji naukowych z zakresu historii najnowszej, dziejów emigracji oraz historii nauki i wychowania. W latach 1976-1980 był działaczem opozycji demokratycznej, a od 1980 r. NSZZ „Solidarność”. W latach 1991-1993 był senatorem RP II kadencji i wiceprzewodniczącym Delegacji Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W latach 1990-1999 był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie i członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Po powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej, został członkiem Kolegium IPN I kadencji (1999-2006). Tę funkcję w Kolegium IPN sprawował także w II (2007-2011) oraz w III kadencji (2016-2023), pełniąc rotacyjne funkcje wiceprzewodniczącego (2007-2008) i przewodniczącego (2016-2018).

Prof. Mieczysław Ryba – życiorys

.Prof. Mieczysław Ryba urodził się 14 stycznia 1969 r. w Bieczu na Podkarpaciu. Z wykształcenia historyk, obecnie pracuje jako pracownik naukowy KUL, a także jako wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Wiele lat był radnym miasta Lublina. W latach 2010-2018 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego.

W latach 2007–2011 był członkiem Kolegium IPN. Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Społecznych KIK”, publicystą politycznym i historycznym. Jest członkiem Rady Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu oraz członkiem Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. 27 stycznia 2022 r. Sejm RP powołał go na członka Kolegium IPN.

Życiorys Krzysztofa Wyszkowskiego

.Krzysztof Wyszkowski urodził się 10 listopada 1947 r. w Mrągowie. Przed ukończeniem 16. roku życia podjął pracę jako robotnik fizyczny w Miejskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Olsztynie, później był operatorem spychacza, konwojentem, ajentem stacji benzynowej i pracownikiem Olsztyńskich Zakładów Samochodowych. W 1974 r. wymógł na kierownictwie OZOS odmowę wpisania do komunistycznych związków zawodowych. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa od 1975 r., jako „figurant” Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Kanał”.

Od 1977 r. Wyszkowski był w środowisku Komitetu Obrony Robotników. W 1978 r. inicjator i autor „Deklaracji Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża”. W 1979 r. dokonał pierwszej w najnowszej historii Polski lustracji obywatelskiej ujawniając na łamach pisma WZZ „Robotnik Wybrzeża”, że Edwin Myszk, udający antykomunistę, jest agentem SB. Od 1979 r. zajmował się wydawaniem publikacji podziemnych. W 1980 r. był uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej, gdzie stworzył oficjalne wydawnictwo strajkowe i nadał tytuł „Solidarność” biuletynowi strajkowemu. W kwietniu 1981 r. został sekretarzem redakcji „Tygodnika Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany 13 grudnia 1981 r. w Grand Hotelu w Sopocie, następnie internowany w Strzebielinku, skąd, wykorzystując przewiezienie do szpitala w sierpniu 1982 r. uciekł, pozostając w podziemiu do 22 lipca 1983 r., gdy został tymczasowo aresztowany, ale zwolniono go na mocy amnestii. W maju i sierpniu 1988 r. uczestniczył jako doradca Komitetów Strajkowych w strajkach w Stoczni Gdańskiej. W 1989 r. pod pretekstem funkcji dźwiękowca ekipy Video Studio Gdańsk był jedynym niezależnym obserwatorem obrad okrągłego stołu i następnie w miesięczniku „Kultura” opublikował pierwszą krytyczną relację o zmowie zawartej przez władze komunistyczne z wytypowaną przez ministra SW Kiszczaka ekipą mającą reprezentować ruch solidarnościowy.

Po objęciu kierownictwa „Tygodnika Solidarność” przez Jarosława Kaczyńskiego został w nim kierownikiem działu politycznego. Wszedł w skład sztabu wyborczego Wałęsy i napisał mu przemówienie na temat polityki zagranicznej, w którym głównym celem było wejście Polski do NATO. W latach 1991–1992 Wyszkowski był doradcą premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego. W maju 1992 r. na łamach dziennika „Nowy Świat” ujawnił, że ówczesny szef MSZ Krzysztof Skubiszewski był agentem Służby Bezpieczeństwa, a następnie w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że w ówczesnym Sejmie zasiada ok. 60 byłych agentów SB, co spowodowało zgłoszenie uchwały zobowiązującej ministra SW do przedstawienia listy agentów w naczelnych instytucjach państwa polskiego, zaprezentowanej Sejmowi 4 czerwca 1992 r. jako tzw. „Lista Macierewicza”. W 1995 r. w wypowiedzi dla TVN ujawnił, że Lech Wałęsa był agentem SB w latach 70., co spowodowało 15-letni proces zakończony uniewinnieniem przez Sąd Najwyższy w 2020 r. W kwietniu 2016 r. został doradcą ds. politycznych i historycznych wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha. W czerwcu tego samego roku powołany przez Sejm w skład Kolegium IPN.

Prof. Wojciech Polak – wieloletni członek Kolegium IPN

.Prof. Wojciech Polak urodził się 22 lutego 1962 r. w Olsztynie. Historyk, w maju 2005 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK, 29 lutego 2008 r. otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2021 r. jest dyrektorem Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem wielu książek, a także artykułów, wydawnictw źródłowych i prac zbiorowych. W latach 2010-2014 pełnił funkcję kierownika Ośrodka Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest konsultantem wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Od 2016 r. prof. Polak jest członkiem Kolegium IPN. W latach 2018-2021 był przewodniczącym tego ciała. W latach 2021-2023 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Kolegium IPN. W pracy naukowej i organizacyjnej od wielu lat jest współpracownikiem IPN, zwłaszcza Oddziału Gdańskiego i Delegatury Bydgoskiej.

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lutym 1981 r. został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Działalność podziemną w NZS prowadził także po wprowadzeniu stanu wojennego, był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Równocześnie w latach 80. współpracował ze strukturami podziemnymi „Solidarności” Regionu Toruńskiego i Regionu Olsztyńskiego. W 2016 r. został powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Historyk, pracownik

Prof. Tadeusz Wolsza – badacz zbrodni katyńskiej

.Prof. Tadeusz Wolsza urodził się 13 maja 1956 r. w Oławie na Dolnym Śląsku. Historyk, pracownik Instytutu Historii PAN, w drugiej połowie lat 90. zaczął zajmować się dziejami wojennej i powojennej polskiej emigracji politycznej. Z tego zakresu przygotował kilka książek i studiów. W 2007 r. za cały dorobek naukowy i kształcenia młodej kadry naukowej otrzymał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego nominację profesorską.

Prof. Wolsza obok badań związanych w historią zbrodni katyńskiej i więziennictwa w PRL zajmuje się też postawami środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich w latach 1945–1990. W ramach projektów badawczych IPN koordynował pracę zespołu zajmującego się postawami dziennikarzy. Na jego dorobek składa się ponad 300 różnego rodzaju prac – monografie, wydawnictwa źródeł, studia i artykuły, a także recenzje i wywiady. Od 1999 r. prof. Wolsza pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2011-2016 z wyboru Sejmu RP był członkiem Rady IPN. W 2017 r. Senat RP wybrał go na członka Kolegium IPN. Ponadto w 2018 r. z nominacji wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego został powołany w skład Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W latach 2016-2018 był członkiem Zespołu do spraw Nagród działającego przy Prezesie Rady Ministrów. Obecnie jest doradcą marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Kolegium IPN, które jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Instytutu, ma za zadanie opiniować kierunki działalności i programy badawcze IPN, a także wyrażać opinie o przedstawionych przez prezesa IPN kandydatach na stanowiska kierownicze w Instytucie Pamięci Narodowej.

Niemieckie samozadowolenie

.Na temat braku prawdziwego rozliczenia się Niemiec ze swoją przeszłością z lat 1939-1945, na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prezes IPN Karol NAWROCKI w tekście “Niemieckie wyparcie“.

“Prawda jest taka, że Niemcy tylko w małym stopniu rozliczyli się z II wojny światowej. Powojenna denazyfikacja okazała się tak płytka, że jeszcze w latach 60. administracja RFN była przesiąknięta byłymi członkami NSDAP, a nawet oficerami SS. Koncerny, które za Hitlera wzbogaciły się na pracy niewolniczej, w czasach „cudu gospodarczego” mogły dalej pomnażać swoje majątki. Zbrodniarze wojenni tylko wyjątkowo trafiali w RFN lub w NRD na ławę oskarżonych. Dość powiedzieć, że niemieckie sądy skazały zaledwie dwóch komendantów obozów koncentracyjnych lub śmierci: Paula Wernera Hoppego ze Stutthofu i Franza Stangla z Sobiboru/Treblinki. Niewspółmiernie mała była też odpowiedzialność finansowa Niemiec za ogrom wojennych krzywd i zniszczeń. O reparacjach wojennych dla Polski rząd w Berlinie w ogóle nie chce dziś rozmawiać. Woli ograniczać się do deklaracji o „moralnej odpowiedzialności”, tak chętnie powtarzanych przy okazji kolejnych rocznic”.

.”Z moralną odpowiedzialnością też jednak jest nie najlepiej. Grubo ponad połowa (58 proc.) uczestników wspomnianego sondażu „Die Zeit” podpisuje się pod skandaliczną tezą, że „Niemcy nie ponoszą większej odpowiedzialności za narodowy socjalizm, za dyktaturę, za wojny i zbrodnie niż inne kraje”. Ledwie 3 proc. przyznaje się do tego, że ich własna rodzina należała do zwolenników nazizmu. A przypomnijmy, że w lipcu 1932 r. NSDAP dostała w całkowicie wolnych wyborach do Reichstagu ponad 37 proc. głosów. W sumie w latach 1925–1945 do nazistowskiej partii wstąpiło ok. 10 mln osób. Prawie dwa razy tyle przewinęło się przez Wehrmacht. Książka Mein Kampf – rasistowski manifest Adolfa Hitlera – do 1944 r. osiągnęła nakład prawie 11 mln egzemplarzy” – pisze Karol NAWROCKI.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 czerwca 2023
Fot. Wikimedia