Prof. Krzysztof PAWŁOWSKI we „Wszystko co Najważniejsze”

Krzysztof Pawłowski

Dnia 26 czerwca 1946 r. urodził się prof. Krzysztof PAWŁOWSKI, polski fizyk, senator I oraz II kadencji, założyciel Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University. Z tej okazji Redakcja przypomina wybrane teksty jego autorstwa, które ukazały się we „Wszystko co Najważniejsze”.

Polska potrzebuje paktu społecznego dla rozwoju nauki

.„Rankingi uczelni, szczególnie ranking szanghajski, są ważne, ale w polskich warunkach nie mogą, gdy tyle spraw jest do zrobienia, przesłaniać rzeczywistości” – pisze prof. Krzysztof PAWŁOWSKI w tekście „Polska potrzebuje paktu społecznego dla rozwoju nauki”.

Jego zdaniem „reforma polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego jest przede wszystkim możliwością stworzenia w Polsce warunków, w których dzięki powstaniu kilku uniwersytetów badawczych (o których pisał prof. Andrzej Jajszczyk), gdzie uzdolnieni i ambitni Polacy znajdą kierunki, wydziały odpowiednie do ich zainteresowań i będą mogli studiować w Polsce, blisko domu. Aby zatrzymać młodych, najzdolniejszych Polaków w kraju, potrzebne jest stworzenie im właściwych warunków finansowych poprzez odpowiedni system stypendiów wsparcia, wypłacanych przez pięć lat, w tym cały okres studiów. W swoim artykule wskazałem, że to stypendium wsparcia powinno wynosić 8 tys. zł na miesiąc, ale tę sprawę zostawiam otwartą, bo w obecnych warunkach wysokiej inflacji powinna to być kwota wyższa”. 

„Aby osiągnąć dwa cele – stworzenie najbardziej uzdolnionym Polakom warunków do rozwoju w kraju i utworzenie uniwersytetów badawczych – potrzeba według mnie co najmniej 20 lat. Aby ten proces rozpocząć, potrzebny jest teraz pakt społeczny” – pisze prof. Krzysztof PAWŁOWSKI.

Edukacja a sztuczna inteligencja

.„Sztuczna inteligencja raczej nigdy nie uzyska maksimum rozwoju. Czy po pewnym czasie kolejne wersje sztucznej inteligencji nie będą już kontrolowane przez człowieka? Jeżeli tak, to sztuczna inteligencja będzie rządziła światem, a człowiek będzie tylko sługą, pionkiem, pracownikiem. Nie mogę sobie takiego świata nawet wyobrazić” – pisze prof. Krzysztof PAWŁOWSKI w artykule „Edukacja a sztuczna inteligencja”.

Jak twierdzi, „jestem pewien, że sztuczna inteligencja będzie w przyszłości bardzo ważnym narzędziem w rękach nauczycieli. Marzę o takim momencie, w którym nauczyciel zamieni się z obecnego »pana« czy »profesora« w prawdziwego mentora, opiekuna, prowadzącego młodego ucznia niemal za rękę, zawsze twarzą w twarz, a nie wykładającego dla całej klasy. Marzę, żeby liczebność klas zmalała do maksymalnie 16 uczniów, tak aby każdy uczeń był »prowadzony« osobno, żeby nauczyciel mógł oceniać uzdolnienia, talenty każdego z nich i odpowiednio wykorzystać narzędzie, jakim stanie się sztuczna inteligencja, do przekazywania wiedzy, rozwiązywania wspólnie z uczniem zadań czy pisania wypracowań”.

„Jeżeli można wyobrazić sobie w przyszłości sztuczną inteligencję, to nie jako przyjaciela ucznia, tylko jego opiekuna. A czy da się powierzyć sztucznej inteligencji uczenie mądrości? Uważam, że to może być osiągane tylko w indywidualnych relacjach mistrz – uczeń” – podkreśla prof. Krzysztof PAWŁOWSKI.

CPK gwarantem polskiej przyszłości

.W tekście „CPK gwarantem polskiej przyszłości” prof. Krzysztof PAWŁOWSKI pisze: „jestem zwolennikiem budowy CPK – i to możliwie szybko, oczywiście po usunięciu błędów w projekcie i wprowadzeniu niezbędnych nowych rozwiązań – z trzech powodów: 1. Polska potrzebuje dużego portu lotniczego na minimum 50–60 milionów pasażerów rocznie, 2. polska gospodarka potrzebuje tak szybko, jak to jest możliwe, portu lotniczego obsługującego cargo z całego świata, 3. Polska potrzebuje dużego centralnego lotniska ze względów bezpieczeństwa”.

„Polska jest obecnie dzięki NATO, UE, a także wielkości naszego PKB znacznie bogatsza i bardziej bezpieczna niż Polska budująca Gdynię w latach 20. XX wieku, czyli sto lat temu. Jeżeli doszłoby do decyzji o rezygnacji czy odłożeniu w czasie budowy CPK, to mój, ale zapewne także wielu innych Polaków wniosek mógłby być tylko jeden – w polskim rządzie zabrakło męża stanu, myślącego i rozważającego pozycję Polski w perspektywie dłuższej niż 10 lat, a jeszcze bardziej przygnębiające byłoby dla mnie to, że młodzi Polacy, przed którymi jest całe życie, na odrzucenie tego przedsięwzięcia się zgodzili” – dodaje prof. Krzysztof PAWŁOWSKI.

Autor stoi na stanowisku, że „budowa CPK to projekt ekonomiczny, który może przynieść spore zyski dla gospodarki; obronny, bo umożliwi przerzut dużych ilości wojska w krótkim czasie; społeczny, bo połączy nas, Polaków, z całym światem, ale stanie się także węzłem przesiadkowym dla pasażerów z innych krajów w drodze pomiędzy Wschodem a Zachodem”.

WszystkoCoNajważniejsze/SN

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 czerwca 2024