Prof. Leszek Kaczmarek w Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych

Prof. Leszek Kaczmarek dołączył do grona Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowiec z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk będzie czwartym Polakiem w historii rady. Obecnie zasiada w niej prof. Andrzej Jajszczyk, a jej członkami w przeszłości byli prof. Michał Klebier i prof. Tomasz Dietl.

.W środę Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) poinformowała o powołaniu nowych członków Rady Naukowej. Ich czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. W tym gronie znalazł się polski naukowiec prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Jest biologiem molekularnym, profesor nauk biologicznych, członkiem rzeczywistym PAN. Od 1986 r. jego główne zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania komórek nerwowych mózgu.

Prof. Leszek Kaczmarek był laureatem Nagrody FNP w 2000 r. w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za prace poświęcone wpływowi różnych bodźców na ekspresję genów w wybranych strukturach mózgu ssaków. To najwyższe wyróżnienie w polskiej nauce.

To, jak ważne w budowaniu „soft power” danego kraju są osiągnięcia rodzimych uczonych opisuje na naszych łamach zasiadający w radzie w przeszłości, były prezes Polskiej Akademii Nauki i redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejszeprof. Michał KLEIBER.

„Osiągnięcia naukowe uczonych traktowane są powszechnie jako istotny element potwierdzający rozwojowe ambicje kraju, w którym pracują, dokumentują cywilizacyjną dojrzałość obywateli i znaczenie przywiązywane do procesu kształcenia na wszystkich poziomach. Poziom nauki oceniany na bazie danych statystycznych dotyczących cytowań, międzynarodowych nagród, prowadzonych projektów, uzyskanych patentów czy osiągnięć innowacyjnych firm, a przede wszystkim przełomowych osiągnięć indywidualnych twórców i grup badawczych jest już od dawna niezwykle istotnym elementem budowy wizerunku we wszystkich rozwiniętych krajach.”

„Już prawie 100 lat temu, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wybitny polski prawnik i senator Rzeczypospolitej prof. Juliusz Makarewicz pisał: „Polska byt swój państwowy rozpoczęła od kroku dowodzącego wysokiej kultury narodu – od tworzenia uniwersytetów”. Wszystkie rozwinięte kraje szczycą się szeroko osiągnięciami swoich uczonych, traktując tworzenie intelektualnego bogactwa narodu zwanego „soft power” jako niezwykle ważny element budowy swego wizerunku w świecie, nie mniej istotny od „hard power”, czyli siły gospodarczo-militarnej.” – pisze prof. Michal KLEIBER w tekście „Polscy badacze i niewykorzystane szanse” [LINK]

Aktualnie członkiem rady jest prof. Andrzej JAJSZCZYK, będący jednym z autorów „Wszystko Co Najważniejsze”. W jednym z tekstów, które opublikował na naszych łamach, zwraca on uwagę na ogromny wpływ nauki, jaki wywiera ona na nasze życie.

„Trudno jest przecenić rolę badań naukowych w tym, co osiągnęła nasza cywilizacja. Wyniki pracy naukowców spowodowały, że żyjemy dziś znacznie dłużej niż jeszcze sto lat temu, głód stał się udziałem wyłącznie osób mieszkających w krajach upadłych i nękanych wojnami, podróże po całym świecie są już dostępne prawie dla każdego, przynajmniej w krajach bogatszych, a tania łączność zmieniła życie miliardów ludzi, nawet w najbiedniejszych zakątkach naszego globu. Dzięki badaniom naukowym nie tylko wiemy, jak żyli nasi przodkowie tysiące lat temu, ale także, jak funkcjonują rynki i co wpływa na nasze zbiorowe działania. Nauka służy także zaspokajaniu naszej zwykłej, ludzkiej ciekawości, przy okazji pozwalając odkrywać rzeczy, które dają szanse na zmianę naszego życia na lepsze. Co prawda nie zawsze chcemy czy umiemy skorzystać z tego, co nam podpowiada nauka, ale w krajach, które to potrafią, żyje się na ogół znacznie lepiej niż tam, gdzie badania naukowe się lekceważy.” – pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK w tekście „Badania naukowe zmieniają nasz świat” [LINK]

Członkiem rady był również prof. Tomasz Dietl. Marcin Mońko z działu prasowego ERC zwraca uwagę, że członkowie rady – których jest 22 – nie są wybierani według kryterium narodowego i nie są przedstawicielami państw członkowskich.

„Komisja ich nominuje na podstawie kandydatur przedstawionych przez niezależny komitet identyfikacyjny, którym teraz kieruje przewodniczący rady Fundacji Noblowskiej (Carl-Henrik Heldin – przyp. PAP)”

Oprócz prof. Kaczmarka nominowano również: prof. Harriet Bulkeley z Durham University (Wielka Brytania), prof. Thomasa Henzingera z Institute of Science and Technology Austria, prof. Luke’a O’Neilla z Trinity College w Dublinie (Irlandia)i prof. Björna Otterstena z University of Luxembourg.

„Rada Naukowa ERC składa się z wybitnych europejskich naukowców i uczonych, którzy nadzorują wiodącą europejską organizację finansującą pionierskie badania naukowe w Europie. Wystarczy wskazać jeden niedawny przykład jej sukcesu – trzech tegorocznych laureatów Nagrody Nobla otrzymało znaczne środki na swoje badania od ERC” – powiedziała cytowana w komunikacie ERC komisarz UE ds. innowacji i badań Mariya Gabriel.

ERC jest czołową europejską organizacją finansującą pionierskie badania naukowe. Oferuje 4 główne programy: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants i Synergy Grants. Całkowity budżet ERC na lata 2021-2027 wynosi ponad 16 mld euro w ramach programu Horyzont Europa. Przewodniczącą ERC jest prof. Maria Leptin.(PAP)

PAP/Szymon Zdziebłowski/WszystkoCoNajważniejsze/MAC

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 grudnia 2022