Prof. Marek Konarzewski, prof. Aleksander Welfe, dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. Natalia Sobczak i prof. Dariusz Jemielniak nowymi prezesami Polskiej Akademii Nauk

Prof. Marek Konarzewski, prof. Aleksander Welfe, dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. Natalia Sobczak i prof. Dariusz Jemielniak nowymi prezesami Polskiej Akademii Nauk

Podczas 148. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN Akademicy wybrali osoby, które będą pełniły funkcje wiceprezesów PAN przez najbliższe cztery lata. Zgłosił ich prof. Marek Konarzewski, który został wybrany na prezesa PAN na październikowej sesji Zgromadzenia.

.Nowi prezesi obejmą nowe funkcje w kadencji 2023-2026.

Prof. Aleksander Welfe

Jako wiceprezes PAN, prof. Aleksandrowi Welfe ma być odpowiedzialny za stworzenie nowej ustawy o PAN. Zostaną mu także powierzone sprawy związane ze zmianą ustawową i ustrojową. Zajmie się też m.in. Wydziałem V Nauk Medycznych i komitetami PAN. Będzie pełnił funkcje pierwszego wiceprezesa.

Profesor jest ekonometrykiem i makroekonomistom. Zajmuje się teorią ekonometrii, modelowaniem ekonometrycznym oraz wykorzystaniem modeli do prognozowania procesów ekonomicznych i analiz symulacyjnych alternatywnych polityk gospodarczych. Jest związany z Uniwersytetem Łódzkim oraz warszawską Szkołą Główną Handlową.

Członkiem korespondentem PAN został w roku 2007, a członkiem rzeczywistym w 2020 r. Był wiceprezesem Oddziału PAN w Łodzi w latach 2010-2013, a następnie prezesem tego Oddziału. Jest też członkiem Prezydium PAN.

Prof. Dariusz Jemielniak

Prof. Dariusz Jemielniak będzie koordynował współpracę z Wydziałem I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Zajmie się też kreowaniem i umacnianiem wizerunku Akademii, promocją PAN, wydawnictwami Akademii oraz współpracą z Komisją ds. etyki w nauce.

Profesor jest teoretykiem zarządzania i socjologii. Zajmuje się badaniem społeczności internetowych, jak Wikipedia czy Linux, a także analizą dezinformacji w mediach społecznościowych, a także kulturą zbiorowości cyfrowych. Jest twórcą m.in. pierwszej etnografii społeczności Wikipedii.

Prof. Jemielniak jest członekiem korespondentem PAN od roku 2020. Jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje Katedrą MINDS (ang. Management in Networked and Digital Societies), a także z Uniwersytetem Harvarda. Profesor jest taże twórcą największego darmowego słownika internetowego ling.pl, a także członek Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia.

Dr hab. Mirosława Ostrowska

Dr hab. Mirosława Ostrowska będzie odpowiedzialna za współpracę międzynarodową oraz otoczenie akademijne. Jako jedyna wiceprezeska będzie koordynowała współpracę z dwoma Wydziałami PAN: III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi oraz II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Jej specjalnością naukową jest oceanologia, w szczególności biofizyka i optyka morza. Zajmuje się badaniami empirycznymi i modelowaniem uwarunkowań środowiskowych dystrybucji promieniowania słonecznego w morzu i stymulowanych światłem procesów fluorescencji i fotosyntezy jako wskaźników zasilania w energię ekosystemów morskich.

Członkiem korespondentem PAN została w roku 2020. Zatrudniona w Instytucie Oceanologii PAN, gdzie od 2015 roku kieruje Pracownią Biofizyki Morza. Od 2016 r. przewodniczy Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN. Jest ekspertką Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (od 2019) oraz członkiem prezydium i przewodniczącą Sekcji Morskiej Komisji Nauk Kosmicznych przy oddziale PAN w Gdańsku. Kierowała i kieruje dużymi projektami badawczymi, a także koordynuje wiele innych przedsięwzięć.

Prof. Natalia Sobczak

Prof. Natalia Sobczak w nowej kadencji będzie m.in. opiekować się Wydziałem IV Nauk Technicznych oraz dbać o relacje z uczelniami i instytutami.

Profesor Sobczak zajmuje się badaniami zjawisk wysokotemperaturowych w obszarze inżynierii ciekłego metalu, w tym opracowaniem nowej generacji materiałów dla energetyki, magazynowania energii, łączenia materiałów oraz tworzyw ultralekkich.

Jest członkiem korespondentem PAN od 2022 roku. Kieruje Pracownią Teorii Procesów Metalurgicznych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Członkini wielu organizacji międzynarodowych i komitetów, kierownik i wykonawca kilkudziesięciu projektów badawczych.

Prof. Marek Konarzewski

Prof. Marek Konarzewski został wybrany na stanowisko prezesa PAN w październiku 2022 r. Prezes elekt zajmie się osobiście współpracą z Akademią Młodych Uczonych oraz Oddziałami PAN w siedmiu polskich miastach. Będzie też wspierał koordynację współpracy z Wydziałem II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz stacjami zagranicznymi.

.Podczas 148. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii członkowie PAN wybrali także przedstawicieli poszczególnych Wydziałów PAN do Prezydium Akademii.

PAN/Wszystko co Najważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 27 grudnia 2022
Fot.: PAN