Prof. Rocco BUTTIGLIONE we „Wszystko co Najważniejsze”

Rocco Buttiglione

6 czerwca 1948 r. urodził się prof. Rocco BUTTIGLIONE, włoski polityk, nauczyciel akademicki, były minister do spraw europejskich. Redakcja przypomina z tej okazji teksty jego autorstwa, które ukazały się we „Wszystko co Najważniejsze”.

Nie ma Europy bez miłości i solidarności

.„Jeśli kraje Europy chcą być dziś bardziej suwerenne w świecie, muszą trzymać się razem, jak rodzina. Europejczycy tylko razem mogą kontrolować dostęp do najważniejszych dóbr i wartości” – pisze prof. Rocco BUTTIGLIONE w tekście „Nie ma Europy bez miłości i solidarności”.

Jak podkreśla, „nie można kochać Europy, nie będąc najpierw Polakiem, Francuzem czy Włochem. To byłoby złe. Nie można być tylko Europejczykiem. Miłość do Europy wypływa wprost z miłości do własnego kraju. Pokazują to nawet badania naukowe: nie można być najpierw Europejczykiem. Tożsamość buduje się na poczuciu przynależności do ojczyzny, byciu obywatelem danego kraju”.

„W tożsamości europejskiej nie chodzi o miksowanie, ale o zintegrowanie w dialogu. Jak w małżeństwie – pomimo odrębności i różnic między kobietą i mężczyzną tworzy się rodzina. Związek zbudowany na dialogu i solidarności” – twierdzi prof. Rocco BUTTIGLIONE.

Autor dodaje ponadto, że „istnieją dwa sposoby przynależności. Przynależę do innego, ponieważ jestem do tego zmuszony, lub przynależę, gdyż skłania mnie ku temu miłość. Dzisiaj problemem Europy jest to, że straciliśmy ideę przynależności z powodu miłości. A miłość jest pierwszą siłą, pierwszą przyczyną nie tylko przynależności, ale i życia”.

„Europa jest przedmiotem, a nie podmiotem globalnej gry i wyścigu o hegemonię. Na poziomie globalnym nawet Niemcy ze swoją silną gospodarką są po prostu za małe. Dziś musimy trzymać się razem. Paradoksem jest, że jeśli kraje europejskie chcą być bardziej suwerenne, muszą trzymać się razem” – pisze prof. Rocco BUTTIGLIONE.

Jan Paweł II a teologia wyzwolenia

.„Jednym z wątków pontyfikatu św. Jana Pawła II, które bywają często błędnie interpretowane, jest jego stosunek do Ameryki Łacińskiej i teologii wyzwolenia” – pisze prof. Rocco BUTTIGLIONE w artykule „Jan Paweł II a teologia wyzwolenia”.

Zdaniem autora, „wielu twierdzi, że św. Jan Paweł II potępił teologię wyzwolenia, a papież Franciszek został przez nią ukształtowany. Na tej podstawie uważają oni obecny pontyfikat za swego rodzaju zemstę teologii wyzwolenia na św. Janie Pawle II. Nic bardziej mylnego”.

Prof. Rocco BUTTIGLIONE podkreśla, że „święty Jan Paweł II powiedział »nie« przyjęciu marksizmu jako narzędzia analizy społecznej. Twierdził, że jest niemożliwe wyostrzenie metody analizy społecznej na gruncie materialistycznej metafizyki i antropologii”.

„Uważał, że przemoc nie przynosi sprawiedliwości, i opowiadał się za pokojowymi metodami walki o sprawiedliwość i prawa człowieka (dokładnie takie samo stanowisko, jakie zajmował w walce o wolność w Polsce). Był głęboko przekonany, że z powodu błędnej antropologii marksizm nie sprawdzi się ani jako narzędzie analizy społecznej, ani jako zasada organizacyjna dla sprawnej gospodarki i wolnego społeczeństwa” – pisze prof. Rocco BUTTIGLIONE.

WszystkoCoNajważniejsze/SN

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 czerwca 2024