Prof. Tadeusz TRZISZKA we „Wszystko co Najważniejsze”

30 stycznia 1948 r. urodził się prof. Tadeusz TRZISZKA, technolog żywności i żywienia, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kadencja 2016-2020). Redakcja przypomina z tej okazji teksty prof. Tadeusza TRZISZKI opublikowane na łamach „Wszystko co Najważniejsze”.

30 stycznia 1948 r. urodził się prof. Tadeusz TRZISZKA, technolog żywności i żywienia, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kadencja 2016-2020). Redakcja przypomina z tej okazji teksty prof. Tadeusza TRZISZKI opublikowane na łamach „Wszystko co Najważniejsze”.

Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

.„Polskie przedsiębiorstwa produkcji rolno-spożywczej oraz jednostki naukowo-technologiczne dysponują wystarczającym dorobkiem i potencjałem technologicznym, by konkurować na rynkach globalnych w obszarze produkcji innowacyjnych wyrobów do zastosowań w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych” – pisze prof. Tadeusz TRZISZKA w tekście „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Jak przekonuje „program rozwoju Zielona Dolina Żywności i Zdrowia odpowiada na potrzebę zwiększenia  efektywności wykorzystania zasobów Dolnego Śląska, na które składają się między innymi naturalne źródła surowców rolnych oraz biotechnologicznych, a także dostępne i rozwijane w regionie innowacyjne technologie ich pozyskiwania i przetwarzania”.

„Sektor rolny oraz przetwórstwa spożywczego stanowi istotną dziedzinę rozwijającej się gospodarki, nie tylko dolnośląskiej, ale też krajowej i wspólnotowej. (…) Zasadniczym problemem polskiego rolnictwa jest rozdrobnienie gospodarstw oraz niekorzystny system użytkowania gruntów, ograniczający efektywność ponoszonych kosztów produkcji i pozycję konkurencyjną. (…) Wysoki potencjał rozwojowy ma natomiast sektor żywności prozdrowotnej i ekologicznej” – pisze prof. Tadeusz TRZISZKA.

W swoim artykule prof. Tadeusz TRZISZKA zwraca ponadto uwagę na potencjał instytucjonalny i atrakcyjność turystyczną Dolnego Śląska, szczegółowo opisuje cel główny i cele szczegółowe programu „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, a także określa jego priorytety i przedstawia założenia systemu realizacji.

Rozwój polskiej gospodarki

.„Gospodarka powinna być wolna od bieżącej gry politycznej. Jeśli mówi się, że polski biznes nie podejmuje ważnych zadań dla kraju, to znaczy, że rząd nie stworzył należytych warunków” – pisze prof. Tadeusz TRZISZKA w tekście „Mądrość rządzących, transfer wiedzy, gospodarka, finezja innowacji”.

Jak podkreśla, „konieczne jest uruchomienie funduszy ryzyka wspierających przedsiębiorczość, a przede wszystkim innowacyjność. (…) W sytuacji rosnącej konkurencji, zwłaszcza w obszarze innowacji, należy podejmować ryzyko rozwoju polskiej przedsiębiorczości”.

„Jestem pewny, że Polaków stać na supernowoczesne rozwiązania technologiczne i gospodarcze. Czy wystarczy determinacji rządzącym, czy zaproszą właściwych i najlepszych innowatorów? Wokół jest wielu naciągaczy, którzy mają jeden cel: nieuczciwe wykorzystanie środków finansowych i »skok na kasę«. Dlatego ryzyko muszą podejmować obie strony, zarówno rząd, jak i beneficjent. W ten sposób można wyeliminować dużą część nieuczciwych, żerujących na pracowitości innych. Należy podpisywać zobowiązania na wykonanie określonych zadań, mając na uwadze ryzyko i kompetencje. Musi ruszyć system zamówień na towary i technologie, zamówień zarówno rządowych, jak i samorządowych, co powinno ożywić gospodarkę i włączyć do obiegu rynkowego polskie produkty” – pisze prof. Tadeusz TRZISZKA.

Dodaje, że „bez transferu wiedzy z jednostek naukowych do gospodarki nic dziś nie zdziałamy, ale na to potrzebne są środki, zwłaszcza rekompensujące koszty ryzyka. Trzeba pamiętać, że zaledwie 10 proc. innowacji ma szanse wejść do systemu gospodarczego, ale mogą one przynieść kilkadziesiąt razy większe przychody. Zatem podejmowanie ryzyka na rzecz budowy nowoczesnej gospodarki jest kluczem do sukcesu”.

WszystkoCoNajważniejsze/SN

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 30 stycznia 2024