Program Ulam NAWA na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

Bekker

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od początku istnienia działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Jednym z programów, który pozwala na zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych jest program Ulam NAWA. Właśnie otwarto nabór wniosków do szóstej edycji, który potrwa do 15 maja br.

.„Co roku zauważalny jest większy zasięg programu Ulam NAWA wśród międzynarodowej społeczności naukowej. Cieszymy się, że ogłaszamy kolejną edycję tego prestiżowego programu. Ufamy, że przyznane granty będą pomocne w dążeniu do doskonałości naukowej, zaś kariera wszystkich badaczy post-doc dzięki finansowaniu NAWA nabierze tempa” – mówi dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program Ulam NAWA – wymiana wiedzy i wymiana kulturowa

.Oprócz wymiany wiedzy i doświadczeń, beneficjenci programu Ulam NAWA mają okazję do budowania szerokiej sieci kontaktów oraz nawiązywania owocnej współpracy zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i społecznej. To też szansa wymiany kulturowej i lepsze zrozumienie drugiego człowieka.

„Ta współpraca może prowadzić do długotrwałych relacji akademickich, wspólnych projektów badawczych oraz wymiany myśli i pomysłów, a także do transferu know-how. Jest to kluczowy kierunek w procesie internacjonalizacji polskiej nauki oraz w budowaniu wizerunku Polski w międzynarodowym środowisku akademickim. Obecnie możemy śmiało stwierdzić, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia badań naukowych. Nasze uczelnie dysponują infrastrukturą badawczą na bardzo dobrym poziomie. Nawiązywane kontakty są niezwykle wartościowe dla jakości prowadzonych badań, zaś program Ulam NAWA wpisuje się w złotą dewizę Agencji – 》nauka nie zna granic《.” – dodał Dawid Kostecki.

Program Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich.

Beneficjenci programu prowadzą badania na najlepszych uczelniach w Polsce

.Do tej pory z udziału w programie skorzystało 303 naukowców i naukowczyń z całego świata. Reprezentowane są m.in. takie kraje jak: Niemcy, Włochy, Brazylia, Argentyna, Egipt, Stany Zjednoczone, Australia, Chile, Meksyk czy Wietnam. Najliczniej reprezentowane dziedziny wg klasyfikacji OECD to nauki przyrodnicze oraz inżynieryjno-techniczne.

Dotychczasowi beneficjenci najczęściej prowadzą badania na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnice Wrocławskiej. Są i byli także obecni na uczelniach w Toruniu, Opolu, czy Szczecinie. Warto podkreślić, że na realizację projektów wybierane są również Instytuty PAN oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Co Polska może zaoferować zagranicznym studentom?

Na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Dawid Kostecki, dyrektor generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), pokazuje studencką wymianę międzynarodową od drugiej strony – a mianowicie, co Polska może zaoferować zagranicznym studentom.

„Swoistą arché polskiej nauki jest stale zmieniająca się infrastruktura badawcza” – pisze. – „Tworzone nowe centra badań naukowych, szeroko dostępne zbiory biblioteczne czy rosnąca liczba otwieranych Welcome Centre w murach polskich uczelni pozwalają na całkowitą adaptację studenta do nowego środowiska.

„W szerokiej palecie programowej na uwagę zasługuje program Lektorzy NAWA, który w szczególności odpowiada potrzebom dyplomacji naukowej i kulturalnej. W bieżącej edycji programu wysyłamy 82 lektorów do 39 państw rozsianych na 5 kontynentach, aby we wskazanych ośrodkach akademickich nauczali języka polskiego jako obcego. To ludzie z pasją, ogromną determinacją, aby krzewić polską kulturę i język nawet w najbardziej odległych zakątkach globu – np. Chinach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych czy Tajlandii. Lektorzy NAWA współpracują z placówkami dyplomatycznymi i instytutami polskimi w organizacji wydarzeń kulturalnych. Ich rola jest nie do przecenienia w kreowaniu wizerunku Polski za granicą.”

PAP/Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej/Wszystko co Najważniejsze/JT

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 28 lutego 2024