Przed niebezpieczeństwami związanymi ze sztuczną inteligencją przestrzega sekretarz generalny ONZ

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres zwrócił się we wtorek do Rady Bezpieczeństwa o współpracę na rzecz sztucznej inteligencji (AI), która jak podkreślał - niweluje, a nie wzmacnia podziały społeczne i gospodarcze. Sekretarz ostrzegał również przed niebezpieczeństwami związanymi ze sztuczną inteligencją.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres zwrócił się we wtorek do Rady Bezpieczeństwa o współpracę na rzecz sztucznej inteligencji (AI), która jak podkreślał – niweluje, a nie wzmacnia podziały społeczne i gospodarcze. Sekretarz ostrzegał również przed niebezpieczeństwami związanymi ze sztuczną inteligencją.

Sztuczna inteligencja i apel sekretarza generalnego ONZ

.„Musimy współpracować na rzecz sztucznej inteligencji, która znosi podziały społeczne, cyfrowe i gospodarcze, a nie jeszcze bardziej nas od siebie oddala. Wzywam do połączenia sił i budowania zaufania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa” – mówił Guterres.

Podkreślając potencjał AI w przyspieszaniu rozwoju ludzkości, ostrzegł przed złośliwym wykorzystaniem rewolucyjnej technologii. Ocenił, że gdyby AI stała się głównie bronią do przeprowadzania cyberataków, generowania deepfake’ów lub szerzenia dezinformacji i mowy nienawiści, miałoby to bardzo poważne konsekwencje dla globalnego pokoju i bezpieczeństwa.

Sztuczna inteligencja powodem do niepokoju?

.Uznał za ogromny powód do niepokoju nieprawidłowo działające systemy sztucznej inteligencji. Wskazał przy tym na interakcję między AI a bronią jądrową, biotechnologią, neurotechnologią oraz robotyką. 

Guterres potraktował jako istotne ustanowienie nowych międzynarodowych zasad i powołanie globalnych agencji zajmujących się sztuczną inteligencją.

„Dlatego z zadowoleniem przyjmuję apele niektórych państw członkowskich o utworzenie nowego podmiotu ONZ dla wspierania wspólnych wysiłków na rzecz zarządzania tą niezwykłą technologią, inspirowaną takimi modelami jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego lub Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych” – oświadczył Gutterres.

Specjalne zalecenia dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji

.Sekretarz generalny ONZ zapowiedział spotkanie wysokiego szczebla w sprawie AI, które przedstawi sprawozdanie na temat opcji globalnego zarządzania w tej dziedzinie. 

Guterrs poinformował, że zamierza wydać specjalny przewodnik polityczny dotyczący nowej agendy na rzecz pokoju. Przedstawi tam zalecenia dla państw członkowskich ONZ dotyczące zarządzania sztuczną inteligencją.

Prawdziwe zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji

.ChatGPT nie myśli, nie wnioskuje, niczego nie rozumie i nie jest żadną „sztuczną inteligencją”, o ile termin ten rozumiemy zgodnie z ideami ojców dziedziny artificial intelligence jako „autonomiczny program myślący na podobieństwo człowieka” – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” prof. Andrzej KISIELEWICZ.

Profesor podkreśla w tekście pod tytułem „Bajki o sztucznej inteligencji i prawdziwe zagrożenia”, że: „niezwykłe możliwości programu ChatGPT wznowiły po raz kolejny dyskusję o zagrożeniach dla ludzkości ze strony sztucznej inteligencji. Dyskusję tę w oczywisty sposób zaburzają zjawiska z jednej strony związane z pogonią za sensacją w mediach, a z drugiej troska badaczy i szefów firm AI o zapewnienie funduszy na dalsze badania. W rezultacie większość informacji na temat GPT i możliwości sztucznej inteligencji, jakie można znaleźć w mediach, w bardzo małym stopniu opiera się na prawdzie. Jako naukowiec zajmujący się sztuczną inteligencją raczej w charakterze recenzenta niż aktywnego badacza nie mam żadnego interesu w reklamowaniu lub dyskredytowaniu osiągnięć AI, mam natomiast dość solidną wiedzę w tym zakresie i szczególną atencję dla prawdy”.

PAP/ Andrzej Dobrowolski/ Wszystko co Najważniejsze/ LW

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 lipca 2023