Przekonamy świat, że Niemcy nie rozliczyły się z wojną

Wiceminister Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że należy podjąć akcję informacyjną o tym, iż Niemcy nie rozliczyły się z II wojną światową.