Psychologia, zarządzanie i orientalistyka - koreanistyka najbardziej obleganymi kierunkami Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski 20 lipca ogłosił wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. W rekrutacji brało udział ponad 30 tys. kandydatów, w tym 2 tys. osób z zagranicy. Kandydaci dokonali prawie 58 tys. rejestracji.

Uniwersytet Warszawski – rekrutacja

.Najwięcej zapisów dokonano na jednolite studia magisterskie z psychologii i na studia I stopnia z zarządzania. Na psychologię zapisało się 3163 osób, a na zarządzanie 3027 osób.

Kolejnymi kierunkami wybieranymi przez przyszłych studentów były studia I stopnia z ekonomii, finansów i rachunkowości oraz z informatyki i ekonometrii.

Najbardziej popularnym programem studiów ze względu na liczbę osób na jedno miejsce były jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim. Na jedno miejsce przypadało ok. 30 osób.

Drugim kierunkiem, na który przypadało najwięcej osób na jedno miejsce, były studia I stopnia z orientalistyki – koreanistyki, gdzie na jedno miejsce przypadało ok. 24 osób.

Powyższe wyniki są danymi cząstkowymi i obejmuja jedynie rekrutację na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie. Dalej trwają zapisy na część studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz na część kierunków II stopnia.

Wszelkie informacje o terminach rekrutacji, ogłoszenia jej wyników i lista aktualnie dostępnych kierunków jest na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet Warszawski informuje, że dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane od 21 lipca, a dokładna data i miejsce złożenia dokumentów pojawi się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

Uniwersytet Warszawski – nowe kierunki studiów

.Uniwersytet Warszawski otworzył wiele nowych kierunków studiów w roku akademickim 2023/2024. Wśród nich znalazły się m.in. Applied Multilingual and Multicultural Studies, biofizyka, geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, a także kierunek lekarski.

W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wzięło udział ponad 2 tys. kandydatów z zagranicy. Najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy – 545 osób. Z Białorusi starało się 397 osób, z Azerbejdżanu 138 osób, z Turcji 138 osób i z Chin 131 osób.

Obcokrajowcy najchętniej rejestrowali się na kierunek: Finance, International Investment and Accounting, na który zanotowano 215 zapisów, i na filologię angielską – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologię angielską – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture) – 170 zapisów.

Tak jak w roku poprzednim, określono limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów wyłącznie dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W roku akademickim 2023/2024 dostępnych będzie łącznie niemal 1000 takich miejsc.

Kandydaci z Ukrainy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim poprzez przygotowany przez UW we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) ogólnopolski system Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

Według wstępnych wyników kandydaci z Ukrainy dokonali łącznie ponad 660 rejestracji na studia na UW, w tym ponad 630 na studia I stopnia i jednolite magisterskie.

QS World University Rankings 2024

.Zestawienie QS World University Rankings przygotowywane jest od 2004 roku przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds. W najnowszej 20. edycji oceniano 1500 instytucji ze 104 krajów świata. Ranking wskazujący najlepsze uniwersytety w Europie i na świecie powstaje na podstawie analizy dziewięciu wskaźników, wśród których brane są pod uwagę: renoma uniwersytetu, reputacja uczelni wśród pracodawców, cytowania prac powstających na uczelni w publikacjach naukowych w renomowanych źródłach, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczba pracowników naukowych i studentów z zagranicy, uczestnictwo uczelni w międzynarodowych sieciach badawczych i prowadzenie projektów międzynarodowych, łatwość ze znalezieniem pracy przez absolwentów oraz zrównoważony rozwój.

Zestawienie 100 najlepszych uczelni wyższych na świecie, a także najlepszych polskich uniwersytetów według QS World University Ranking 2024 dostępne jest na portalu „Wszystko co Najważniejsze”.

Rola uniwersytetu

Redaktor naczelny “Wszystko Co Najważniejsze” i profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał KLEIBER, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „Uniwersytet jest kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy – będącego realną ideą, a nie tylko medialnie nadużywanym sloganem. Do realizacji wszystkich omówionych tu działań potrzebujemy autonomicznych, silnych i twórczych uniwersytetów jako głównych instytucji kształtujących społeczeństwo wiedzy przez promocję jakości i doskonałości w nauczaniu, badaniach naukowych i działalności innowacyjnej oraz przez umożliwienie szerokiego dostępu do rezultatów badań i rozwój oferty kształcenia ustawicznego”.

„Wykorzystując doświadczenia z przeszłości i tworząc kapitał intelektualny na przyszłość, właśnie teraz decydujemy o naszym losie na nadchodzące, trudne, ale także fascynujące lata. Świadomość naszej wspólnej za to odpowiedzialności przesądza o znaczeniu edukacji i nauki – najważniejszych elementów w osiąganiu mądrej synergii, płynącej z rozumienia przeszłości, świadomego działania w teraźniejszości i aktywnego kształtowania przyszłości” – pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom, czyli uniwersytet na wagę złota“.

PAP/Iga Leszczyńska/WszytskocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 21 lipca 2023