Rocznice Najważniejsze. 23 lutego

Rocznice Najważniejsze. 23 lutego

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Obok każdej daty zamieszczamy kilkuzdaniowy opis konkretnego zdarzenia, osoby lub zjawiska. Na co zwrócić uwagę 23 lutego?

Piękno historii

.Historia jest niewyczerpanym źródłem informacji. Jej znajomość pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość. To nie tylko opis minionych zdarzeń, ale przede wszystkim opowieść o przeszłości kształtująca pamięć i tożsamość – potężne narzędzie społecznej kontroli, a zarazem skuteczna tarcza przed manipulacją.

W realiach państwa demokratycznego, gdzie o kondycji wspólnoty politycznej współdecydują obywatele, ich znajomość historii jest wyjątkowo ważna. W Europie Środkowo-Wschodniej – regionie przez dekady skazanym na zmienność i tymczasowość, nad którym rozpościera się cień agresywnego imperializmu – rozumienie przeszłości jest jednym z fundamentów dalszej egzystencji. W świecie błyskawicznych przemian i nowych technologii, kiedy coraz śmielej rozmawiamy o podboju kosmosu oraz automatyzacji i robotyzacji procesu myślenia, historia nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – wskazuje wypróbowane ścieżki, którymi możemy podążać, a także te, których powinniśmy unikać na dalszej drodze do rozwoju i nowoczesności. Jednocześnie historia nie rości sobie prawa do miana wyroczni. Nie oferuje gotowych rozwiązań współczesnych dylematów, ale uczy stawiać właściwe pytania.

Poprzez cykl „Rocznice Najważniejsze” pragniemy w sposób symboliczny kultywować pamięć o postaciach i wydarzeniach istotnych dla polskiej oraz europejskiej tożsamości. Chcemy również zaciekawić i zaskoczyć, a przy tym zachęcić Czytelnika do dalszego zgłębiania wiedzy na poruszane przez nas tematy.

Rocznice Najważniejsze: 23 lutego

.Co wydarzyło się w dziejach Polski i świata dnia 23 lutego? Przedstawiamy wybór „Rocznic Najważniejszych”:

1443 r. 

Urodził się Maciej Korwin, król Węgier i Chorwacji, jeden z najwybitniejszych władców na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej doby XV stulecia. Prowadził ambitną politykę zagraniczną, rywalizując z Jagiellonami o pierwszeństwo w regionie. W polityce wewnętrznej okazał się zręcznym reformatorem – m.in. systemu monetarnego, wojska i administracji państwowej. Był ponadto wszechstronnie wykształconym poliglotą, mecenasem sztuki i czołowym krzewicielem idei renesansowych na Węgrzech. Pozostawił po sobie wspaniałą bibliotekę (Bibliotheca Corviniana) – jeden z najznamienitszych księgozbiorów w Europie. Założył również Uniwersytet Istropolitana – pierwszą uczelnię wyższą na terytorium dzisiejszej Słowacji.

1744 r.

We Frankfurcie nad Menem urodził się Mayer Amschel von Rothschild, niemiecki bankier o żydowskich korzeniach, założyciel finansowej dynastii Rothschildów. W 2005 r. magazyn Forbes umieścił go w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych biznesmenów w dziejach, nadając jednocześnie miano „ojca finansów międzynarodowych”. Jego synowie byli twórcami domów bankowych Rothschildów w Austrii (Salomon), Anglii (Nathan), Neapolu (Kalmann) oraz we Francji (James).

1884 r.

Urodził się Kazimierz Funk, wybitny polski biochemik, autor kilkuset publikacji naukowych, pionier w zakresie badania witamin. Jako pierwszy odkrył i wyodrębnił witaminę B1 (z otrąb ryżowych). W 1912 r. na łamach „Journal of State Medicine” sformułował koncepcję istnienia witamin (wprowadził do użytku również samo pojęcie: ang. „vitamines”, pol. „witamina”). Podczas I wojny światowej prowadził badania nad wykorzystaniem witamin do celów leczniczych. Przewidywał, że choroby takie jak szkorbut, krzywica czy pelagra mogą być wywołane właśnie niedoborem witamin. Zajmował się również leczeniem choroby nazwanej awitaminozą. W czasie dwudziestolecia międzywojennego pracował w Warszawie nad wyizolowaniem insuliny. Po wybuchu II wojny światowej wyemigrował na stałe do USA. Badał tam przyczyny występowania nowotworów.

1998 r.

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i papież Jan Paweł II ratyfikowali konkordat między Polską a Stolicą Apostolską. Umowę zawarto znacznie wcześniej – już 28 lipca 1993 r. Składa się ona z 29 artykułów trwale regulujących wzajemne stosunki między stronami. Jej postanowienia oficjalnie weszły w życie 25 kwietnia 1998 r.

Patryk Palka/WszystkoCoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 lutego 2024
Fot. Kazimierz Funk, Domena publiczna, Wikimedia Commons