Rocznice Najważniejsze. 24 lutego

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Obok każdej daty zamieszczamy kilkuzdaniowy opis konkretnego zdarzenia, osoby lub zjawiska. Na co zwrócić uwagę 24 lutego?

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Obok każdej daty zamieszczamy kilkuzdaniowy opis konkretnego zdarzenia, osoby lub zjawiska. Na co zwrócić uwagę 24 lutego?

Piękno historii

.Historia jest niewyczerpanym źródłem informacji. Jej znajomość pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość. To nie tylko opis minionych zdarzeń, ale przede wszystkim opowieść o przeszłości kształtująca pamięć i tożsamość – potężne narzędzie społecznej kontroli, a zarazem skuteczna tarcza przed manipulacją.

W realiach państwa demokratycznego, gdzie o kondycji wspólnoty politycznej współdecydują obywatele, ich znajomość historii jest wyjątkowo ważna. W Europie Środkowo-Wschodniej – regionie przez dekady skazanym na zmienność i tymczasowość, nad którym rozpościera się cień agresywnego imperializmu – rozumienie przeszłości jest jednym z fundamentów dalszej egzystencji. W świecie błyskawicznych przemian i nowych technologii, kiedy coraz śmielej rozmawiamy o podboju kosmosu oraz automatyzacji i robotyzacji procesu myślenia, historia nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – wskazuje wypróbowane ścieżki, którymi możemy podążać, a także te, których powinniśmy unikać na dalszej drodze do rozwoju i nowoczesności. Jednocześnie historia nie rości sobie prawa do miana wyroczni. Nie oferuje gotowych rozwiązań współczesnych dylematów, ale uczy stawiać właściwe pytania.

Poprzez cykl „Rocznice Najważniejsze” pragniemy w sposób symboliczny kultywować pamięć o postaciach i wydarzeniach istotnych dla polskiej oraz europejskiej tożsamości. Chcemy również zaciekawić i zaskoczyć, a przy tym zachęcić Czytelnika do dalszego zgłębiania wiedzy na poruszane przez nas tematy.

Rocznice Najważniejsze: 24 lutego

.Co wydarzyło się w dziejach Polski i świata dnia 24 lutego? Przedstawiamy wybór „Rocznic Najważniejszych”:

303 r.

Cesarz rzymski Dioklecjan wydał edykt zakazujący praktykowania chrześcijaństwa. Zapoczątkował tym samym jedne z największych prześladowań chrześcijan w dziejach Cesarstwa Rzymskiego. Zgodnie z wolą cesarza przystąpiono do burzenia świątyń, palenia ksiąg i rugowania wyznawców religii chrześcijańskiej z urzędów państwowych. Latem tego samego roku Dioklecjan wydał kolejny edykt nakazujący uwięzienie kapłanów chrześcijańskich. Jesienią ogłoszono trzeci edykt. Zgodnie z jego treścią z więzień mogli być zwolnieni wszyscy ci, którzy wyrzekną się chrześcijaństwa. Pozostałych czekały tortury. W 305 r. Dioklecjan abdykował. Jego następca – Galeriusz – kilka lat później wydał edykt tolerancyjny, dzięki któremu chrześcijanie zyskali prawo do jawnego wyznawania swej religii (311 r.).

1463 r.

Urodził się Giovanni Pico della Mirandola, włoski filozof, teolog, matematyk, historyk, pisarz i retor, jeden z najważniejszych oraz najwybitniejszych myślicieli dobry Odrodzenia i krzewicieli idei humanistycznych. Jego najsłynniejszym dziełem jest mowa „O godności człowieka”, uchodząca za manifest humanizmu. To on wymyślił sentencję: „każdy jest kowalem swojego losu”. Był również autorem pojęcia „homo faber”. Jako filozof próbował pogodzić koncepcje Arystotelesa i Platona. Opracował ponadto traktat o strukturze wszechświata („Heptaplus”). Znał kilkanaście języków – w tym starogrecki, chaldejski i hebrajski, co należało do rzadkości. Chcąc poświęcić życie wyłącznie zgłębianiu wiedzy, zrzekł się należnego mu księstwa Mirandoli. Zginął otruty zaledwie w wieku 31 lat.

1500 r., 1525 r., 1530 r.

Tego dnia, w rocznicę urodzin cesarza Karola V Habsburga (ur. w 1500 r.), miała miejsce bitwa pod Pawią (1525 r.), jedno z najważniejszych starć militarnych stoczone podczas walk o hegemonię w Europie Zachodniej w XVI stuleciu (wojny włoskie, 1494-1559). Wojska habsburskie zadały dotkliwą porażkę siłom francuskim króla Franciszka I. Ten ostatni dostał się do niewoli, ponadto w bitwie poległ kwiat francuskiego rycerstwa. Władca Francji został zmuszony do podpisania upokarzającego pokoju w Madrycie (1526 r.). Ogromny wzrost potęgi zwycięskiego Karola V pozwolił jednak Franciszkowi zmontować koalicję antycesarską. Dalsze walki trwały do 1529 r., kiedy strony zawarły pokój w Cambrai. Karol V ponownie triumfował. Na mocy postanowień traktatu był już nie tylko władcą potężnego imperium Habsburgów (Hiszpania i jej zamorskie posiadłości, a także tereny dzisiejszej Belgii, Holandii, Luksemburga, Austrii i fragmenty kilku innych państw), ale również większości Półwyspu Apenińskiego. W 1530 r., w 30. rocznicę urodzin i 5. rocznicę bitwy pod Pawią, Karol zmusił papieża Klemensa VII, by ten oficjalnie koronował go w Bolonii na cesarza rzymskiego. Władca osiągnął wówczas apogeum swej potęgi. Był zarazem ostatnim cesarzem w historii koronowanym przez papieża.

1582 r.

Papież Grzegorz XIII wydał bullę „Inter gravissimas” wprowadzającą kalendarz gregoriański w miejsce juliańskiego. Dokument stanowił, że po 4 października 1582 r. nastąpi od razu nie 5, ale 15 dzień miesiąca. Ominięcie 10 dni pozwoliło skorygować opóźnienie, które występowało w kalendarzu juliańskim względem roku zwrotnikowego. Pozwoliło tym samym skuteczniej wyznaczać datę Wielkanocy.

1953 r. 

W więzieniu mokotowskim został powieszony gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil”, uprzednio skazany na śmierć po sfingowanym procesie. Oskarżono go o rzekome zwalczanie „lewicowych podziemnych grup niepodległościowych” oraz „obywateli narodowości żydowskiej na terenie województw: białostockiego, nowogródzkiego i lubelskiego”. W rzeczywistości powodem dokonania egzekucji na bohaterze Polskiego Państwa Podziemnego była jego niezłomna postawa w trakcie śledztwa prowadzonego przez MBP. Mimo tortur, nie zgodził się na współpracę z komunistami. Podczas II wojny światowej August Emil Fieldorf walczył w kampanii wrześniowej, a w kolejnych latach – już w konspiracji – był dowódcą Kedywu, szefem sztabu organizacji NIE oraz zastępcą dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego. Służbę wojskową rozpoczął znacznie wcześniej – już w 1914 r., służąc w Legionach Polskich. Następnie brał udział w wojnie polsko-sowieckiej (1919-1921). W latach 1945-1953 poddano go represjom i inwigilacji. Po bezpodstawnym osądzeniu gen. „Nila” i skazaniu go na śmierć, jego rodzina wystąpiła z prośbą o prezydencki akt łaski do Bolesława Bieruta. Ten nie skorzystał jednak z przysługującej mu prerogatywy. Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy wydał opinię, jakoby August Emil Fieldorf nie zasługiwał na łaskę.

2022 r.

Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję militarną na Ukrainę. W jej efekcie hybrydowa wojna rosyjsko-ukraińska trwająca od 2014 r. (aneksja Krymu przez Rosję), przekształciła się w pełnoskalowy konflikt zbrojny. Ukraina z pomocą koalicji państw zachodnich stawia czoła Rosji do dziś. Do tej pory wojna przyniosła poważne straty po obu stronach – ekonomiczne, a przede wszystkim ludzkie. Zabitych, rannych lub wziętych do niewoli zostało łącznie kilkaset tysięcy żołnierzy. Ponieważ działania zbrojne toczą się na terytorium Ukrainy, znaczna część kraju jest zdewastowana. Kilka milionów obywateli państwa ukraińskiego została zmuszona do emigracji i żyje obecnie na uchodźstwie. Na obszarach zajętych przez Rosję żołnierze dokonują zbrodni wojennych na ludności cywilnej, która pozostała w kraju. Finalne skutki wojny – zarówno bilans strat po obu stronach, jak i rozstrzygnięcia polityczne – poznamy w przyszłości.

Jeżeli Ukraina nie wygra, Europa Zachodnia odbuduje swoje stosunki z Rosją

.„To przykra prawda: losy i rola Polski są całkowicie obojętne większości obywateli krajów tzw. Zachodu. „Europa”, w tym sensie, w jakim to słowo jest używane w Polsce, nie rezonuje na Zachód od Odry. Europa Zachodnia wciąż lekceważy swój cordon sanitaire. Gdy nadchodzi ku temu okazja, gadające głowy w telewizji »dosypują« do swoich przemówień trochę »cukru« przeznaczonego dla tych skazanych na bycie mięsem armatnim” – pisze prof. Ewa THOMPSON na łamach „Wszystko co Najważniejsze”.

Dodaje, że „Europa Zachodnia wcale się Rosji nie boi, bo wie, że oddziela ją od Rosji pasmo krajów mniejszej niż ona ważności. A jednocześnie odnosi się z szacunkiem do Rosji, bo ta posiada broń atomową i jest użytecznym partnerem gospodarczym. À propos szacunku: czy zauważyli Państwo, że Niemcy wprawdzie coś tam mówią o Ziemiach Odzyskanych, ale nie domagają się Królewca?”.

„Wojna na Ukrainie jest niespodziewaną (i wciąż niepewną, bo nie wiadomo, jak się skończy) szansą powiększenia grupy państw, z którymi Zachód się liczy. Niespodziewana wolta Kissingera daje nadzieję, że tym razem nastąpi przełom, że wspólny front antymoskiewski będzie również oznaczał zamazanie tej głęboko niesprawiedliwej granicy, która oddziela dwie części europejskiego kontynentu. Nie jest przypadkiem, że granica ta powstała w okresie oświecenia, czyli w okresie pierwszego zmasowanego ataku na chrześcijaństwo w Europie. Ale aby ta szansa została wykorzystana, potrzebne są rzeczy nieomal niemożliwe: przekonanie Zachodu, że zachowanie statusu Rosji jako rozdawczyni kontraktów na korzystne zakupy nie da się utrzymać, bo cały świat się dekolonizuje i Rosja nie będzie wyjątkiem. Potrzebne również są środki materialne, aby ten pogląd upowszechnić w krajach Pierwszego i Trzeciego Świata” – twierdzi prof. Ewa THOMPSON.

Jej zdaniem „jeżeli Ukraina nie wygra, Europa Zachodnia odbuduje swoje stosunki z Rosją, Polska zostanie ukarana i świat powróci do koncertu mocarstw. A nawet jeżeli wygra, przełom nie musi nastąpić, bo jak dotychczas, nikt nie przedstawił możliwego i prawdopodobnego scenariusza lat powojennych. Jesteśmy w momencie krytycznym. Do przełomu jeszcze daleko. Pewne jest jedno: należy rosnąć w siłę”.

Patryk Palka/WszystkoCoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 24 lutego 2024