Rocznice Najważniejsze. 27 lutego

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Obok każdej daty zamieszczamy kilkuzdaniowy opis konkretnego zdarzenia, osoby lub zjawiska. Na co zwrócić uwagę 27 lutego?

„Rocznice Najważniejsze” to wybór doniosłych, przełomowych oraz interesujących wydarzeń historycznych przygotowany przez Redakcję portalu „Wszystko co Najważniejsze”. Codziennie prezentujemy Państwu listę rocznic, o których w danym dniu szczególnie warto pamiętać. Obok każdej daty zamieszczamy kilkuzdaniowy opis konkretnego zdarzenia, osoby lub zjawiska. Na co zwrócić uwagę 27 lutego?

Piękno historii

.Historia jest niewyczerpanym źródłem informacji. Jej znajomość pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość. To nie tylko opis minionych zdarzeń, ale przede wszystkim opowieść o przeszłości kształtująca pamięć i tożsamość – potężne narzędzie społecznej kontroli, a zarazem skuteczna tarcza przed manipulacją.

W realiach państwa demokratycznego, gdzie o kondycji wspólnoty politycznej współdecydują obywatele, ich znajomość historii jest wyjątkowo ważna. W Europie Środkowo-Wschodniej – regionie przez dekady skazanym na zmienność i tymczasowość, nad którym rozpościera się cień agresywnego imperializmu – rozumienie przeszłości jest jednym z fundamentów dalszej egzystencji. W świecie błyskawicznych przemian i nowych technologii, kiedy coraz śmielej rozmawiamy o podboju kosmosu oraz automatyzacji i robotyzacji procesu myślenia, historia nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie – wskazuje wypróbowane ścieżki, którymi możemy podążać, a także te, których powinniśmy unikać na dalszej drodze do rozwoju i nowoczesności. Jednocześnie historia nie rości sobie prawa do miana wyroczni. Nie oferuje gotowych rozwiązań współczesnych dylematów, ale uczy stawiać właściwe pytania.

Poprzez cykl „Rocznice Najważniejsze” pragniemy w sposób symboliczny kultywować pamięć o postaciach i wydarzeniach istotnych dla polskiej oraz europejskiej tożsamości. Chcemy również zaciekawić i zaskoczyć, a przy tym zachęcić Czytelnika do dalszego zgłębiania wiedzy na poruszane przez nas tematy.

Rocznice Najważniejsze: 27 lutego

.Co wydarzyło się w dziejach Polski i świata dnia 27 lutego? Przedstawiamy wybór „Rocznic Najważniejszych”:

270/288 r.

Urodził się cesarz rzymski Konstantyn I Wielki, święty Kościoła prawosławnego. Za jego panowania wzniesiono Konstantynopol, późniejszą stolicę cesarstwa wschodniorzymskiego. Jako pierwszy władca Rzymu przeszedł na chrześcijaństwo. W 313 r. wydał edykt mediolański, na mocy którego chrześcijanie zyskali swobodę wyznawania swej religii na terenie całego imperium. W 325 r. zwołał sobór nicejski, uznawany za pierwszy w dziejach sobór powszechny, a przy tym jeden z najważniejszych w historii, kładący podwaliny pod dalszy rozwój chrześcijaństwa i jego sprawne funkcjonowanie w Cesarstwie Rzymskim.

1667 r.

Zmarł Stanisław „Rewera” Potocki, hetman wielki koronny, jeden z najbardziej wpływowych reprezentantów szlachty w Rzeczypospolitej w XVIII w., weteran wojen z Tatarami, Kozakami, Rosjanami i Szwedami. Podczas najazdu szwedzkiego początkowo poddał się Karolowi Gustawowi, lecz jako jeden z pierwszych od niego odstąpił, a w grudniu 1655 r. zainicjował (wspólnie ze Stanisławem Lanckorońskim) zawiązanie konfederacji tyszowieckiej przy królu Janie Kazimierzu, której celem było podjęcie dalszej walki ze Szwedami. W 1660 r. dowodził wojskami polskimi w bitwie pod Cudnowem (wspólnie z Jerzym Lubomirskim), odnosząc znakomite zwycięstwo i zmuszając Rosjan do kapitulacji. Podczas długiej kariery wojskowej wziął udział w blisko 50 bitwach.

1868 r.

Zmarł Walerian Łukasiński, major wojska Królestwa Polskiego, twórca Wolnomularstwa Narodowego (1819 r.) oraz Towarzystwa Patriotycznego (1821 r.). W 1822 r. został wtrącony do więzienia za działalność konspiracyjną. W celi spędził resztę życia – kolejne 46 lat (zm. 1868 r.). Przetrzymywano go w wyjątkowo trudnych warunkach i przy zaostrzonym rygorze – w niewielkim, ciemnym, wilgotnym pomieszczeniu. Dopiero po ponad 40 latach Łukasiński otrzymał pozwolenie na spacery po więziennym dziedzińcu, dostęp do wiadomości oraz prawo do posiadania własnych materiałów rękopiśmiennych. Jego słynne przedstawienie z rękami skrzyżowanymi na piersi, okutego w kajdany, jest symbolem polskich dążeń niepodległościowych w epoce zaborów.

1933 r.

W nocy z 27 na 28 lutego spłonął gmach Reichstagu w Berlinie – najprawdopodobniej na skutek podpalenia. Doprowadziło to do wydania przez prezydenta Paula von Hindenburga dekretu „O ochronie narodu i państwa”. Namówił go do tego Adolf Hitler, świeżo upieczony kanclerz Niemiec (od 30 stycznia), wspólnie z wpływowym politykiem Franzem von Papenem. Dekret został wykorzystany przez stronnictwo Hitlera do przeprowadzania masowych aresztowań przeciwników politycznych, a w dalszej perspektywie do umocnienia władzy w kraju.

1987 r.

Zmarł ks. Franciszek Blachnicki, polski duchowny katolicki, założyciel Ruchu Światło-Życie, twórca Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów. Ksiądz Blachnicki był więźniem obozów koncentracyjnych, a po II wojnie światowej padł ofiarą prześladowań Służby Bezpieczeństwa. Zmarł w 1987 r. – oficjalnie z powodu zatoru płucnego. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej wykazało w 2023 r., że duchowny został otruty. W 2015 r. papież Franciszek wydał zgodę na promulgowanie dekretu o heroiczności cnót ks. Franciszka Blachnickiego. Tym samym zyskał miano Czcigodnego Sługi Bożego.

Patryk Palka/WszystkoCoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 27 lutego 2024