Rosjanie najliczniejszą grupą nabywającą fińskie obywatelstwo w 2022 r.

W 2022 r. fińskie obywatelstwo uzyskało łącznie ponad 10 tys. obcokrajowców. To o ponad 50 proc. więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej przyznano ich Rosjanom, niemal o 80 proc. więcej niż wcześniej. Za nimi znaleźli się Irakijczycy i Estończycy – poinformował w piątek urząd statystyczny.

.Łącznie w 2022 r. fińskie obywatelstwo nadano blisko 10,2 tys. obcokrajowcom przebywającym na stałe w Finlandii, tj. o ponad 3,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Jeszcze ponad dekadę temu, fińskie obywatelstwo przyznawano rocznie ok. 5 tys. obcokrajowcom.

Fińskie obywatelstwo popularne wśród Rosjan

.Największą grupą cudzoziemców, która w 2022 r. uzyskała prawo do posiadania fińskiego paszportu byli Rosjanie: ponad 2 tys. osób (o ponad 900 więcej niż w 2021 r.). Co dziesiąty, który uzyskał fińskie obywatelstwo, to Irakijczyk. Dużą grupę stanowią też Estończycy: ponad 620, oraz Somalijczycy: ponad 550.

Ukraińcy dopiero dziewiątą grupą, która uzyskała fińskie obywatelstwo

.Ukraińcy, którzy z powodu rosyjskiej napaści, licznie przybyli do Finlandii w ostatnim roku, stanowili dziewiątą z kolei grupę (obywatelstwo uzyskało ponad 320 osób). Przed wojną w Finlandii stale zamieszkiwało ok. 7 tys. Ukraińców (dodatkowo ok. kilkanaście tysięcy pracowników tymczasowych). Pod koniec 2022 r. o tymczasową ochronę w Finlandii – z powodu wojny – wystąpiło ok. 50 tys. przybyłych z Ukrainy.

W Finlandii zamieszkuje ok. 5,5 mln osób. Obecnie ok. 160 tys. z nich dysponuje podwójnym obywatelstwem. Najliczniejszą grupę – według danych na koniec 2022 r. – stanowili Rosjanie: blisko 38 tys.; Szwedzi: ponad 10 tys.; Somalijczycy, Estończycy i Irakijczycy: po ok. 7,5-8,5 tys. osób.

Droga Finlandii do NATO

.Na temat fińskiej i szwedzkiej drogi do NATO, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Artur GRUSZCZAK w tekście „Szwecja i Finlandia – skandynawska ścieżka do NATO„.

„Rosyjska strategia i polityka są mocno wpisane w pamięć historyczną Finów i Szwedów. Historia obydwu narodów nosi mocne piętno rosyjskiej ekspansywności. Rysskräck, strach przed Rosją, to historycznie (od czasów wojny północnej z początku XVIII w.) zakorzeniona w szwedzkiej kulturze strategicznej obawa przed imperialną i ekspansywną strategią Kremla. Z kolei pamięć o wojnie zimowej (agresji Związku Sowieckiego na Finlandię w 1939 r.) odżywała wśród Finów przy każdej kolejnej zbrojnej operacji Kremla na terenach uznawanych za etnicznie rosyjskie”.

„To właśnie agresja na Ukrainę w 2014 r. i aneksja Krymu były jednoznacznym świadectwem umocnienia neoimperialnego charakteru polityki zagranicznej Rosji. Rosyjskie prowokacje wojskowe (okręt podwodny na obszarze Archipelagu Sztokholmskiego w 2014 r., symulacja rosyjskiego ataku powietrznego na Szwecję podczas ćwiczeń w 2013 r., powtarzające się incydenty naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce) nasilały obawy Szwedów o stan bezpieczeństwa ich kraju. W 2015 r. szwedzkie Ministerstwo Obrony zleciło specjalnej komisji przygotowanie raportu o perspektywach polityki obronnej i współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Według autorów raportu kwestia członkostwa w NATO nie może być pomijana w debacie nad bezpieczeństwem państwa, gdyż wiąże się z przełomem w polityce Szwecji. Panel ekspertów, któremu rząd Finlandii zlecił w 2016 r. opracowanie raportu na temat strategicznych opcji polityki bezpieczeństwa, uznał, że optymalnym rozwiązaniem jest dotychczasowa polityka nieuczestniczenia w sojuszach wojskowych, przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim i pozostawieniu otwartej kwestii członkostwa”.

.”Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. opinia publiczna w Szwecji i Finlandii wyraźnie skłoniła się ku członkostwu ich krajów w NATO. W Finlandii odsetek zwolenników wejścia tego państwa do Sojuszu wzrósł z 24 proc. w grudniu 2021 r. do 68 proc. w dniu 11 kwietnia 2022 r. W Szwecji wzrost poparcia dla członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim widoczny był już przed rosyjską agresją. W badaniu przeprowadzonym 24 marca br. 41 proc. ankietowanych wyraziło poparcia dla członkostwa w NATO. Co ciekawe, poparcie wyraźnie wzrasta, gdyby akcesja do NATO nastąpiła razem z Finlandią. Za takim rozwiązaniem opowiada się 59 proc. Szwedów” – pisze prof. Artur GRUSZCZAK.

PAP/Przemysław Molik/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 12 maja 2023