Rozszerzanie wpływów Rosji w Afryce pomysłem na zwiększanie potencjału destabilizacji Zachodu

Rozszerzanie wpływów Rosji w Afryce

Zdaniem pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisława Żaryna, rozszerzanie wpływów Rosji w Afryce służy temu by zwiększać potencjał destabilizacji Zachodu.

Rozszerzanie wpływów Rosji w Afryce

.”Ekspansja rosyjska w Afryce to realne zyski dla Moskwy. Dzięki temu Kreml może liczyć na rozszerzenie wpływów politycznych, militarnych, a także zawieranie kontraktów finansowych i grabież różnych surowców znajdujących się w kolejnych krajach” – wskazał sekretarz stanu w kancelarii premiera. „Dla Zachodu to zła wiadomość” – ocenił. Według niego rosyjska obecność w Afryce jest zagrożeniem dla Zachodu: swoją obecność i budowane zasoby Moskwa może wykorzystywać do destabilizowania państw NATO.

Antyzachodnia propaganda Kremla

.”Robi to choćby za pomocą prowadzonej z Afryki propagandy, stymulowania migracji, a także destabilizując energetykę” – zaznaczył minister w KPRM. Jako przykład destabilizowania obszaru energetyki podał aktywność rosyjską w opanowanym przez rebeliantów Nigrze. „Kraj posiada bardzo bogate złoża uranu, które były wykorzystywane m.in. przez europejskich odbiorców” – napisał. Według zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych rosyjskie wpływy i stymulowana przez Kreml antyzachodnia retoryka stanowią realne zagrożenie dla Europy.

Groźba odcięcia Europy od dostaw uranu z Afryki

.”Kreml może wykorzystać sytuację w Nigrze do odcięcia dostaw uranu do krajów zachodnich. Rosji zależy na dominacji na rynku dostawców uranu, dlatego zapewne chętnie skorzysta z możliwości destabilizowania rynku i odcięcia Europy od kolejnych źródeł dostaw tego surowca. Umożliwi to także wywieranie dodatkowej presji na Zachód” – wskazał. W czwartkowym InfoAlercie przypomniał, że odpowiedzialny za pucz w Nigrze generał Abdourahamane Tchani już zagroził Francji – polegającej w głównej mierze na nigerskich dostawach uranu – zatrzymaniem dostaw tego pierwiastka, który jest niezbędny do funkcjonowania elektrowni jądrowych.

Konieczność neutralizacji rosyjskich wpływów w Afryce

.”Zachód musi mieć świadomość, że powinien neutralizować rosyjskie wpływy również na kontynencie afrykańskim. W przeciwnym razie Rosja zyska kolejne możliwości generowania zagrożeń o charakterze politycznym, gospodarczym i militarnym. Celem Rosji jest nie tylko czerpanie korzyści materialnych z bogatych w surowce naturalne krajów Afryki, ale i powiększanie bloku państw popierających jej działania na arenie międzynarodowej i nastawionych przeciwko Zachodowi” – podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Szanse i zagrożenia stojące przed Afryką

.Na temat wyzwań i szans stojących przed Afryką w następnych dekadach pod kątem ekonomicznym, demograficznym, ekologicznym, czy przebiegu granic międzypaństwowych, na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Emmanuel DUPUY w tekście “Jakie perspektywy stoją przed Afryką? Wyzwania, liderzy, szanse“.

“W 2030 roku 800 milionów Afrykańczyków mieszkać będzie w przestrzeni zurbanizowanej, głównie na wybrzeżu, powiększając jeszcze mocniej przepaść między centrum a peryferiami, które są niewyczerpanym źródłem przyszłych rozłamów, buntów oraz zjawisk o charakterze terrorystycznym”.

“Wszyscy muszą uznać problem zanieczyszczeń za priorytetowy, wiedząc, że bezpieczeństwo w sferze środowiska naturalnego oddziałuje na codzienność mieszkańców oraz że degradacja środowiska, z którą mamy do czynienia, rzeczywiście ma przełożenie na bezpieczeństwo”.

“Wyzwanie ekologiczne uwidacznia też wiele innych problemów i od wielu lat mobilizuje do działania wszystkie podmioty: państwa, organizacje pozarządowe, organizacje transnarodowe. Takie zjawiska jak wylesianie, i nadmierna eksploatacji pastwisk, jak rolnictwo ekstensywne i intensywne stosowanie środków chemicznych, jak pustynnienie ale i ryzyko powodzi, a nawet plagi szarańczy są przede wszystkim sygnałami, które w Afryce, bardziej niż gdzie indziej, ostrzegają o zagrożeniach mających już charakter ogólnoświatowy”.

.”Czynniki środowiskowe wpływające na brak bezpieczeństwa są wspólne dla krajów Afryki i powinno się je eliminować. Pewne kroki zostały już zresztą podjęte. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska dotyczy takich kwestii jak na przykład walka z zanieczyszczeniem wód gruntowych oraz wód morskich, jak dostęp do wody, jak zarządzanie obszarami zurbanizowanymi i ograniczanie ich dalszej ekspansji na wybrzeżach. Inicjowane są też inne, jeszcze bardziej ambitne projekty, jak na przykład wielki program walki z pustynnieniem obszarów Afryki Subsaharyjskiej, krajów Maghrebu i Bliskiego Wschodu, realizowany w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia. Powrót, z inicjatywy 11 krajów regionu sahelo-saharyjskiego, do ogromnego projektu Wielkiego Zielonego Muru świadczy o tym, że to zjawisko się nasila, a walka z nim jest tytanicznym, ale nieuniknionym wyzwaniem” – pisze prof. Emmanuel DUPUY.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 31 sierpnia 2023
Fot. Wikimedia/Mikhail Metzel/Władimir Putin i prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej Faustin-Archange Touadéra