Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Ponad 3 mld zł na rekonstrukcję i odbudowę zabytkowych budowli

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W ciągu ostatnich 8 lat zwiększyliśmy możliwości wsparcia zabytków z budżetu MKiDN prawie trzykrotnie, ale to wciąż za mało. Dlatego w tym roku realizujemy Rządowy Program Odbudowy Zabytków, który opiewa na ponad 3 mld zł – powiedział w piątek w Wejherowie minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

.Podczas briefingu prasowego na terenie Klasztoru zgromadzenia Zakonnego Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie (Pomorskie) szef MKiDN podkreślił, że „w Polsce mamy bardzo wiele pięknych zabytków, ale od lat te zabytki nie uzyskiwały odpowiedniego wsparcia państwa polskiego”.

„W ciągu ostatnich ośmiu lat zwiększyliśmy możliwości wsparcia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzykrotnie prawie, ale to wciąż za mało. Dlatego w tym roku realizujemy Rządowy Program Odbudowy Zabytków, który opiewa na ponad 3 mld zł. W pierwszym etapie 2,5 mld zł zostało przekazane na prawie pięć tysięcy projektów polegających właśnie na rekonstrukcji czy odbudowie, konserwacji zabytkowych budowli” – powiedział prof. Piotr Gliński.

Odbudowa pałaców i klasztorów w powiecie wejherowskim

.Minister zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o powiat wejherowski, przeznaczono 6 mln zł „na kilka istotnych projektów”. „Największy z nich to jest założenie pałacowo-parkowe w Choczewie. Ale także to miejsce – wejherowski klasztor – uzyskał wsparcie w ramach tego projektu (…). To jest przykład naszego działania już na znacznie większą skalę niż dotychczas” – wskazywał.

Reforma opieki nad zabytkami w Polsce

.Prof. Piotr Gliński podkreślił, że „trzecim etapem (…) reformy opieki nad zabytkami w Polsce jest powołanie Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa”. „Zaraz po wygranych wyborach będziemy realizowali ten etap – czyli powoływali agencję, która jeszcze w większym zakresie będzie się opiekowała zabytkami w Polsce” – powiedział prof. Gliński.

Zagrożone zniszczeniem zabytki na Ukrainie

.Na temat zagrożonych zniszczeniem przez rosyjskiego agresora ukraińskich zabytków, które zostały wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Michał KLEIBER w tekście “Alert UNESCO dla Ukrainy“.

“Wśród zagrożonych miejsc olbrzymiej, globalnej wagi są z pewnością miejsca znajdujące się na niezwykle prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na terenie Ukrainy istnieje siedem miejsc z tej listy, a cztery z nich znajdują się w dużych miastach – Kijowie, Lwowie, Czerniowcach i Sewastopolu – co w aktualnych realiach agresji naraża je bezpośrednio na zniszczenie. Nie jest oczywiście żadną pociechą, że zniszczenie dwu z siedmiu miejsc już obecnych na liście UNESCO nie wydaje się możliwe z czysto praktycznych powodów. Nie ulegną zapewne dewastacji obiekt znajdujący się dzisiaj na będącym pod całkowitą kontrolą Rosji Krymie (Chersonez Taurydzki będący pozostałością greckiej kolonii sięgającej czasów V w. p.n.e.) bądź pierwotne lasy bukowe w ukraińskich Karpatach przy granicy z Polską, Słowacją i Rumunią”.

.“Pozostałym miejscom z listy UNESCO grozi poważne niebezpieczeństwo. Wśród nich jest niewątpliwie Stare Miasto we Lwowie ze swymi licznymi, niezwykle cennymi zabytkami. Historycznie to ważny ośrodek regionu Galicji, a dziś zachodniej Ukrainy, miasto wielu kultur, narodów i religii, którego odwiedziny są wręcz niezbędne do zrozumienia współczesnej Ukrainy. Lwów został założony ok. 1250 roku. Dogodne położenie geograficzne sprzyjało rozwojowi miasta stającego się głównym ośrodkiem administracyjnym, religijnym i handlowym regionu Galicji. W ścisłym centrum miasta znajduje się kryjąca wiele ciekawych budowli starówka ze średniowieczną siatką ulic otoczoną renesansowymi i barokowymi zabudowaniami. Na pobliskim wzgórzu wznoszą się ruiny Wysokiego Zamku. Wraz z podzamczem ta część miasta stanowi najstarszą jego część, sięgającą V wieku. O wielokulturowości miasta świadczą liczne kościoły różnych wyznań. Najważniejszym z nich jest położona w centrum, pochodząca z czasów gotyku, łacińska bazylika archikatedralna pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Z XIV wieku pochodzą katedra ormiańska oraz położony w południowo-zachodniej części, zbudowany na planie krzyża greckiego prawosławny sobór św. Jura ze słynną ikoną Matki Boskiej Trembowelskiej” – pisze prof. Michał KLEIBER.

PAP/Dariusz Sokolnik/Daria Porycka/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 12 sierpnia 2023
Fot. Flickr/Mariusz Kucharczyk/Krzyżtopór