Sacroexpo - prezentacja i aukcja współczesnej sztuki religijnej

Sacroexpo

Litografie Salvadora Dali i ikony Jerzego Nowosielskiego będzie można wylicytować podczas 24. edycji wystawy Sacroexpo na Targach Kielce. Po raz pierwszy imprezie będzie towarzyszyć prezentacja i aukcja dzieł współczesnej sztuki religijnej. Targi ruszają 19 czerwca.

.Jak przekazała Magdalena Sitarska z Targów Kielce swoją ofertę podczas 24. edycji Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacroexpo zaprezentuję ponad 160 firm m.in. z Austrii, Hiszpanii, Ukrainy i Włoch. „Oprócz stałej oferty, takiej jak dewocjonalia dla wiernych i wyposażenie dla kościołów, po raz pierwszy hale Targów Kielce wypełnią najnowsze dzieła poświęcone współczesnej sztuce religijnej” – zaznaczył Sitarska.

Wystawa Sacroexpo na Targach Kielce

.Na Targach Kielce będzie można zobaczyć ponad dwieście prac polskich i zagranicznych artystów m.in.: Piotra Barszczowskiego, zdobywcy złotego medalu na Biennale we Florencji z przedstawieniem „Ostatniej Wieczerzy” czy Sylwestra Stabryły, twórcy nowoczesnych portretów psychologicznych wykorzystujących ikonograficzne i kompozycyjne nawiązania do dzieł europejskich mistrzów.

Nowoczesna sztuka chrześcijańska

.„Pragniemy przedstawić nowoczesną sztukę chrześcijańską, która wyrażałaby współczesną duchowość, a przy tym prezentowała wysoki poziom artystyczny i estetyczny. Artyści, którzy zaprezentują swoje prace w ramach Strefy Sztuki, to grupa o zróżnicowanym stylu i wypowiedzi artystycznej” – zapowiedziała Aleksandra Koper z Domu Aukcyjnego Art in House w Warszawie.

Plan Targów Kielce

.Ważną część Strefy Sztuki stanowić będą współczesne ikony stworzone przez artystów związanych z lwowską galerią Icon Art. Pojawią się prace autorstwa m.in.: Borysa Fiodorowicza, Perczak Sylwii, Kateryny Kuziv i Ivana Dashko.

Drugiego dnia Sacroexpo, we wtorek 20 czerwca o godzinie 17 część z prezentowanych dzieł będzie można wylicytować. Na aukcję trafią między innymi litografie Salvadora Dali ze zbioru Biblia Sacra z ręczną sygnaturą artysty czy ikony Jerzego Nowosielskiego z limitowanych tek kolekcjonerskich „Bogurodzica” oraz „Mandylion”.

Aukcyjna oferta – nowoczesne ikony artystów

.W ofercie znajdą się także m.in.: prace Joanny Mieszko, nawiązujące do apokaliptycznej Niebiańskiej Jerozolimy oraz dzieło Katarzyny Słowiańskiej-Kucz odwołujące się do stylu malarstwa flamandzkiego przedstawiające proces budowy średniowiecznego ołtarza.

Osobną grupą prac w aukcyjnej ofercie stanowią nowoczesne ikony artystów takich jak: Borys Shermeta, Bogdan Kuzerovski czy Małgorzata Szewczuk. Do aktualnych wydarzeń na wschodzie nawiązuje ikona Borysa Fiodorowicza, przedstawiająca św. Jerzego walczącego z czołgiem. Wystawa Sacroexpo odbędzie się w dniach 19-21 czerwca. Wstęp jest bezpłatny. 

Malarstwo i jego ogrom środków ekspresji

.Na temat malarstwa i jego różnych tradycji, technicznych specyfikacji, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Łukasz HUCULAK w tekście „Malarstwo. Wszędzie malarstwo„.

„Nie jest to rozrywka łatwa. Malarstwo współczesne wielu kojarzy się ze zjawiskami o stuletniej tradycji: z kubizmem, abstrakcją, surrealizmem itd. Tymczasem artyści, nie unikając najróżniejszych eksperymentów, poszukują nowych kierunków i inspiracji, tak w odleglejszej przeszłości, jak i najbardziej utopijnej przyszłości. I choć naiwnością byłoby liczyć na masowe zapotrzebowanie na tę formę kultury, są przypadki, które dowodzą, że nie należy wcale godzić się z elitarnością ograniczoną do wybranych grup społecznych”.

„Gatunkowe podziały, sunące wzdłuż technicznej specyfikacji: malarstwo, rzeźba, rysunek, tak ważne jeszcze w XIX wieku, zaczęły tracić na znaczeniu już w wieku XX, a we współczesnej praktyce artystycznej i wystawienniczej uległy niemal całkowitemu zatarciu. Słusznie, bo nie o technikalia, czyli użyte środki, tu chodzi, ale o cel – estetyczne ekstazy i intelektualne olśnienia”.

.”Technika nie stawia już dziś poważniejszych wyzwań. Owszem, maluje się nadal, lecz coraz śmielej żonglując mediami. Coraz więcej twórców konstruuje swoje pokazy, odnosząc się do tytułowych zagadnień zarówno na płaszczyźnie, jak i w trójwymiarze, nierzadko także przy użyciu elektroniki i instalacji multimedialnych. Wszystko, co dziś mamy w ramach sztuk wizualnych zaszeregowane wedle użytego warsztatu, w samych początkach sztuki, kiedy była ona rytuałem lub wywodzącym się z rytuału spektaklem, stanowiło służący scenicznej ekspresji rekwizyt: maski prehistorycznych szamanów, świątynna architektura, iluzjonistyczna skenografia antycznej Grecji” – pisze prof. Łukasz HUCULAK.

PAP/Wiktor Dziarmaga/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 czerwca 2023
Fot. Facebook/Sacroexpo