Sebastian Kęciek i nowy rok wyzwań w relacjach polsko-węgierskich

Sebastian Kęciek

Rok 2022 przyniósł wiele wyzwań w otaczającym nas świecie, także w relacjach polsko-węgierskich – powiedział Sebastian Kęciek, ambasador RP w Budapeszcie.

.Ambasador Sebastian Kęciek objął placówkę w kwietniu 2022 roku. Od czasu przyjazdu do Budapesztu ambasador wykazywał aktywność w kontaktach politycznych z Węgrami i dyplomatami innych krajów, a także brał czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Polonię węgierską. Placówka organizowała lub współorganizowała m.in. wystawy poświęcone rewolucji 1956 r. i równoległym wydarzeniom w Polsce oraz koncert jazzowy w związku z obchodami święta niepodległości.

Kalendarz położonego w centrum Budapesztu Instytutu Polskiego również był w tym roku bogaty w wydarzenia, w tym w wystawy, pokazy filmowe, koncerty i warsztaty.

„Bardzo się cieszymy, że udało nam się powrócić do spotkań osobistych po pandemii” – podkreśla dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska. W jej ocenie w 2022 r. udało się przeprowadzić kilka oryginalnych i spektakularnych wydarzeń, w tym sprowadzenie na Węgry fotoplastykonu, połączone z wystawą warszawskich zdjęć Tadeusza Bukowskiego. „Część projektów chcemy kontynuować w 2023 r. Zorganizowaliśmy szumną węgierską premierę filmu „Mistrz” o Tadeuszu „Teddym” Pietrzykowskim, bokserze z Auschwitz, z udziałem jego córki i odtwórcy głównej roli. W przyszłym roku chcemy wydać po węgiersku książkę poświęconą Pietrzykowskiemu” – dodaje.

Już w styczniu 2023 Instytut Polski w Budapeszcie planuje kolejne wydarzenia. „Od jakiegoś czasu planujemy zorganizowanie w Budapeszcie wystawę malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Miejmy nadzieję, że plany te uda się niedługo urzeczywistnić” – mówi Joanna Urbańska.

Polacy na Węgrzech pomagają Ukrainie

.Również Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha (SKP) organizowało wiele uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym, ale też aktywnie włączyło się w akcje charytatywne, przede wszystkim w związku z wojną na Ukrainie.

„Od marca do czerwca Dom Polski w Budapeszcie przyjął ok. 60 uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkali u nas od paru dni do dwóch tygodni. Potem osoby te albo znajdowały stałe zamieszkanie na Węgrzech, albo jechały dalej na zachód” – mówi Katarzyna Takacsne Kalińska, stojąca na czele SKP.

„Pod koniec marca zorganizowaliśmy wraz z Instytutem Polskim koncert charytatywny, na którym pojawił się prymas Węgier Peter Erdo. Zebrane środki zostały przekazane Kościołowi na Wschodzie” – dodała.

W kwietniu 2023 roku SKP będzie obchodziło 30-lecie istnienia i już teraz przygotowuje się do obchodów. Z kolei na jesieni po raz 29 odbędą się Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, którym będą towarzyszyły różne wydarzenia kulturalne.

Ambasador Sebastian Kęciek i budowanie przyjacielskich relacji Polska-Węgry

.„Bardzo doceniam zaangażowanie naszych rodaków mieszkających na Węgrzech w pomoc potrzebującym, szkołom polskim, lokalnym stowarzyszeniom polonijnym. Polskie środowisko zdało wielki test człowieczeństwa, umiejętności wyciągania ręki do potrzebujących” – mówi ambasador Sebastian Kęciek.

„Mam nadzieję, że następny rok przyniesie upragnione przez wielu zakończenie wojny, wzmocni dobrosąsiedzkie relacje, a także pozwoli wrócić na zwyczajowe tory w relacjach dwustronnych” – stwierdził ambasador Sebastian Kęciek. „W świecie pełnym wyzwań, w którym przyjacielski kraj to wartość rzadka i niezwykle wyjątkowa, bardzo tego potrzebujemy” – podsumował ambasador Kęciek.

Możemy wiele uczyć się od Węgrów, choćby w polityce demograficznej

.”Dwójka pracujących rodziców o średnich przychodach wychowująca trójkę dzieci zasadniczo nie płaci podatku od przychodów. Co więcej, matki co najmniej czwórki dzieci są do końca życia zwolnione z obowiązku płacenia podatku od przychodów” – pisze Katalin Novak, prezydent Węgier [LINK].

„Wprawdzie od 1981 roku ludność Węgier stopniowo się zmniejsza, ale wydaje się, że od roku 2016 tempo zmniejszania zaczyna zwalniać. Znowu modne jest małżeństwo – liczba zawieranych małżeństw nie była taka wysoka od 1992 roku i prawie podwoiła się w stosunku do czasu sprzed 10 lat, a liczba rozwodów z kolei jest najmniejsza od 60 lat. Coraz rzadziej rozwodzą się małżeństwa posiadające dzieci. Od 2015 roku stopniowo zwiększa się liczba dzieci urodzonych w małżeństwie. Zatrzymał się proces wzrastania wieku, w którym małżeństwa podejmują decyzję o posiadaniu dziecka. W 2010 roku współczynnik dzietności wskazujący na chęć posiadania potomstwa w całej Europie zwiększył się najbardziej u nas (+24 proc.), dzięki czemu osiągnęliśmy średnią unijną. W 2020 roku był największy od 25 lat. Rezultaty wskazują, że wydatki poniesione na rzecz rodzin nie są zmarnowane. Ta analiza może posłużyć do wyciągnięcia wniosku, że osiągniemy cel, którym jest to, aby nas, Węgrów, było coraz więcej” – pisze prezydent Novak.

Węgry zamieniają swoją politykę, wykorzystują zmiany w Europie na swoją rzecz

.”Podczas negocjacji z Unią Europejską jednym z najtrudniejszych zadań dla rządu Victora Orbána było zsynchronizowanie nieuchronnie realistycznej polityki zagranicznej z osobistym programem, w którym polityka tożsamości zajmowała istotne miejsce – pisze prof. Stefano Bottoni na łamach „Wszystko co Najważniejsze” [LINK].

„Według historyka Nándora Bárdiego w węgierskiej debacie intelektualnej i praktyce politycznej wykrystalizowały się dwie orientacje kulturowe leżące u podstaw lewicowych i prawicowych bloków politycznych: liberalny dyskurs modernizacyjny, który uważał węgierskie grupy mniejszościowe za wspólnoty autonomiczne w stosunku do Budapesztu, oraz homogenizujący dyskurs T. Bauer (Europejska konkurencja między dwoma koncepcjami narodowości), w „Magyar Nemzet” z 7 lipca 2001 r. Orbán, despota w neokonserwatywnej Europie „à la Orbán”, który postrzegał naród węgierski jako „jednolity” i spójny w swoich symbolach. Z tej perspektywy Budapeszt dążyłby do przywrócenia pokojowej supremacji w regionie” – zauważa Bottoni.

PAP/Marcin Furdyna/Wszystkoconajwazniejsze/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 31 grudnia 2022