Biotechnologia medyczna i nowe metody leczenia pacjentów omawiane na posiedzeniu Senatu

Biotechnologia medyczna i nowe metody leczenia pacjentów omawiane na posiedzeniu Senatu

W czwartek zorganizowano w Senacie posiedzenie zespołu naukowego ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia. Tematem rozmów jest „Biotechnologia medyczna i nowe metody leczenia pacjentów na całym świecie a przyszłość polskiej gospodarki”.

.Posiedzenie zespołu naukowego w Senacie zgromadziło wszystkich związanych z medycyną. „Od wielu lat w polskich uniwersytetach kształcimy biotechnologów, także medycznych. Nie wyobrażam sobie braku współpracy zawodów medycznych z biotechnologami. Tym bardziej, że czas i miejsce tego oczekują” – powiedziała przewodnicząca Zespołu, senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Dodała, że w Polsce potrzeba ogromnego rozwoju medycyny. „Bez poznania wiedzy eksperckiej nie będziemy się rozwijać” – podkreśliła Gorgoń-Komor.

Zwróciła uwagę, że „sytuacja w naszym kraju jest dosyć trudna z uwagi na obniżony wiek życia Polaków”. „Średnia długość życia spadła o dwa lata – wśród mężczyzn to było 73 lata, teraz 71. Wśród kobiet było 83, teraz – 80. To dane, które mnie jako lekarza praktyka, troszkę przerażają” – przyznała.

Strategia farmaceutyczna Unii Europejskiej

.Prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed Marta Winiarska zauważyła, że strategia farmaceutyczna UE mówi o około 7 tys. chorób rzadkich i nowotworów, na które nie ma leczenia.

„Jest też ciągle wiele chorób, na które jest leczenie, ale ono nie jest wystarczająco skuteczne albo jest obarczone wieloma skutkami ubocznymi. Dlatego ciągle potrzebne są działania zmierzające do opracowania nowych leków i terapii, które będą mogły przedłużyć życie pacjentów, ich jakość, sprawić że choroby nieuleczalne staną się uleczalne albo przynajmniej przejdą w formułę chorób przewlekłych, z którymi będzie można żyć, pracować, prowadzić życie rodzinne czy towarzyskie” – mówiła Winiarska.

Podkreśliła, że polskie firmy biotechnologii medycznej nad takim projektami pracują. „W swoich laboratoriach opracowują zupełnie nowe leki, pierwsze i lepsze w swojej klasie. Pozwalają coraz skuteczniej leczyć choroby, które w tej chwili jeszcze tych skutecznych terapii nie mają” – powiedziała.

Zauważyła jednocześnie, że aby prace były efektywne, trzeba stworzyć „ekosystem państwowy, który wspiera branżę w jej działaniach”. „To projekty z jednej strony długotrwałe, a z drugiej kosztowne. Bez wsparcia publicznego ciężko je doprowadzić do końca, czyli do momentu zarejestrowania technologii i udostępnienia jej pacjentom” – przyznała Winiarska.

Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego

.W czerwcu 2022 r. uchwalono Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031. Jego głównymi celami są m.in. poprawa bezpieczeństwa lekowego w Polsce; zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów i poprawa stanu zdrowia pacjentów.

Celem planu jest także rozwój sektora biomedycznego w Polsce i osiągnięcie przez nasz kraj pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przyszłość to badania naukowe

.Na łamach „Wszystko co Najważniejsze” prof. Andrzej JAJSZCZYK podkreślał, że „najbardziej ambitne europejskie projekty badawcze realizowano w trzech dużych obszarach nauki: naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach społecznych i humanistycznych”.

W swoim tekście „Badania naukowe zmieniają nasz świat” prof. Andrzej JAJSZCZYK zaznaczył, że to właśnie dzięki badaniom naukowym możemy żyć dłużej niż nasi przodkowie. Dodając, że współczesne badania obejmują niemalże wszystkie obszary naszej egzystencji.

PAP/Agata Zbieg/WszystkocoNajważniejsze/LK

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 stycznia 2023