Sesja Komitetu UNESCO w Rosji? O przeniesienie apelują członkowie organizacji

Sesja Komitetu UNESCO w Rosji? O przeniesienie apelują członkowie organizacji

Wszystkie 46 państw będące stronami Konwencji z 1972 r. zaapelowało o zmianę miejsca organizacji sesji Komitetu UNESCO. Członkowie twierdzą, że zorganizowanie sesji Komitetu UNESCO w Rosji byłoby podważeniem wiarygodności organizacji.

.Zaplanowana w dniach 19-30 czerwca w Kazaniu w Rosji 45. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO została odroczona. Członkowie Komitetu UNESCO podjęli decyzję pod koniec kwietnia z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę. Państwa członkowskie organizacji zaapelowały o odwołanie sesji w Kazaniu i zmianę miejsca spotkania. Państwa sprzeciwiły się również rosyjskiemu przewodnictwu 45. sesji UNESCO.

– Niemożliwym jest, aby 45. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbyła się ani w Kazaniu, ani pod rosyjską prezydencją (…) ta ostatnia niszczy “wybitną uniwersalną wartość” na Ukrainie. Stawką jest wiarygodność UNESCO i Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z 1972 r. – zaapelowali sygnatariusze listu otwartego.

W liście członkowie UNESCO wskazali na dewastację światowego dziedzictwa przez Rosjan. Przywołali dane Sekretariatu UNESCO, które wskazały, że do 31 marca 53 budynki kulturalne na Ukrainie (zabytki, miejsca kultu, biblioteki itp.) zostały uszkodzone lub zniszczone. Szczególną uwagę zwrócili na dziedzictwo Charkowa, a także Czernihowa (centrum miasta) czy Mariupola (teatr). Prawdopodobnym jest, że od tego czasu straty wzrosły. Sygnatariusze podkreślili, że każde państwo, będące stroną Konwencji o Światowym Dziedzictwie z 1972 r. zobowiązało się “nie podejmować żadnych umyślnych środków, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio zaszkodzić dziedzictwu kulturowemu i naturalnemu” znajdującemu się na terytorium innych państw. Rosja złamała ten zapis.

Członkowie nie chcą odwoływać 45. posiedzenie Komitetu UNESCO

.Przedstawiciele państw zaznaczyli, że ważne posiedzenie powinno się odbyć pomimo rosyjskiej ofensywy na Ukrainę. Jego odwołanie wstrzymałoby prace nad umieszczeniem na liście i objęcie ochroną światowego dziedzictwa nowych obiektów. Dlatego też zaapelowali, aby sesja odbyła się w zaplanowanym wcześniej terminie 19-30 czerwca. Tegoroczne posiedzenie jest szczególnie ważne, ponieważ odbywa się w 50. rocznicę podpisania Konwencji.

– Posiedzenie to powinno zapoczątkować zupełnie nowe spojrzenie na dziedzictwo w Afryce. Są to ważne dyskusje, które powinny odbywać się w warunkach umożliwiających wszystkim Państwom-Stronom poświęcenie im należytego skupienia i uwagi – zaznaczyli członkowie.

.Pod listem podpisała także polska organizacja światowego dziedzictwa UNESCO. Do listu mogą przyłączyć się organizacje obywatelskie, do czego zachęciło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Oprac. Karolina Rzeźnik
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 maja 2022
ERMOCHENKO / Reuters / Forum