Skansen w Sierpcu i „wykopki w skansenie”

wykopki w skansenie

Prace gospodarzy na polu przy orce konnej, bronowaniu i kopaniu ziemniaków motykami będzie można zobaczyć 3 września w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu podczas imprezy „Wykopki w skansenie”. Będą też pokazy gręplowania wełny i kiszenia kapusty, a także kiermasz produktów regionalnych.

„Wykopki w skansenie”

.„W pierwszą niedzielę września w skansenie rozpoczyna się jesień” – zapowiada „Wykopki w skansenie” Muzeum Wsi Mazowieckiej. Zachęcając do udziału w plenerowej imprezie prezentującej dawne metody prac polowych, placówka podkreśla, iż tego dnia będzie można tam również zwiedzić wystawę „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych”. Muzeum Wsi Mazowieckiej „Wykopki w skansenie” anonsuje tak: „Na polach odbędą się pokazy tradycyjnych metod zbioru ziemniaków. Gospodarzy będzie można zobaczyć przy orce konnej, bronowaniu oraz kopaniu ziemniaków motykami. Nie zabraknie pokazu gręplowania wełny, kiszenia kapusty, czy jesiennych warsztatów plastycznych dla dzieci”.

Pokazy rzemieślnicze

.Jak zaznaczono w zapowiedzi cyklu wydarzeń, które w sierpeckim skansenie zaplanowano na 3 września, przed cały dzień w pobliżu tamtejszego amfiteatru odbywać się będzie kiermasz produktów regionalnych, a na scenie wystąpi Kompania Prusinowscy. Będą też pokazy rzemieślnicze: w zagrodzie z Ligówka – pracy plecionkarza, w zagrodzie z Jonnego – ręcznego szycia beczek ze słomy, w chałupie z Drwał – papieroplastyki, a w kuźni z Żuromina – pracy kowala. Natomiast w zagrodzie z Ostrowa na najmłodszych czekać będą dawne gry i zabawy wiejskie.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

.Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu niedaleko Płocka powstało w 1971 r. Zajmuje powierzchnię ok. 60 ha. Znajduje się tam m.in. kilkanaście zagród z przełomu XIX i XX wieku oraz inne budynki, w tym kościół, kuźnia i karczma. Jednym z najstarszych z prezentowanych tam zabytków jest chałupa drobnoszlachecka z Rzeszotar-Zawad, pochodząca z 1840 r. W salach ekspozycyjnych prezentowane są wystawy stałe, m.in. o rzeźbie ludowej i transporcie dworskim. Oddzielną ekspozycję stanowią wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX wieku.

Skansen w którym kręcono „Ogniem i mieczem” i „Pana Tadeusza”

.W plenerach i we wnętrzach wiejskich zagród sierpeckiego skansenu powstawały znane polskie filmy, jak np. „Ogniem i mieczem”, „Szwadron”, „Pan Tadeusz” oraz „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”. Na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej znajduje się amfiteatr oraz stajnia. Działa także nowoczesny kompleks rekreacyjny z hotelem. Dostępna jest również ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z ponad stu gatunkami i odmianami drzew oraz krzewów. Placówka organizuje cykliczne projekty edukacyjne i warsztaty, opowiadające o codziennym życiu mazowieckiej wsi w ciągu całego roku.

Kultura ludowa

.Na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz kultury ludowej w Polsce, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze Katarzyna SAKS w tekście „Kultura tradycyjna musi być przekazywana z pokolenia na pokolenia”.

„Od lat 90. XX wieku trwa w Polsce powolny proces dostrzegania kultury jako jednego z ważnych czynników ekonomicznych. Pojęcia takie jak „gospodarka kreatywna” nie są już tylko akademickimi sloganami. Rozwój kultury jako istotnego elementu gospodarki wpłynął również na jej globalizację oraz unifikację. Proces twórczy, niejednokrotnie nastawiony na zysk, często przypomina taśmę produkcyjną, a nie warsztat rzemieślniczy. Dlatego wydaje się, że stoimy obecnie przed odpowiedzią na bardzo ważne pytania. Czy w dobie unifikacji języka, zachowań i zwyczajów jest jeszcze miejsce na tradycję? Czy w tradycji nie powinniśmy doszukiwać się tego, co nas wyróżnia, sprawia, że jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni? Czy tradycja sprzyja integracji, również tej ponadregionalnej?”.

„Posłużę się tutaj przykładem kultury tradycyjnej, czy jak kto woli, kultury ludowej, nierozerwalnie związanej z kulturą i dziedzictwem polskiej wsi. Jednak o jednym i drugim najłatwiej jest mówić w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, o którym Konwencja UNESCO z 2003 roku stwierdza, że są to: „zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki. Ten rodzaj dziedzictwa jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i ustawicznie odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji z ich środowiskiem, historią i stosunkiem do przyrody. Dla danej społeczności dziedzictwo niematerialne jest źródłem poczucia tożsamości i ciągłości”.

.”W Polsce istnieje szereg instytucji, które w swe działania statutowe mają wpisane wspieranie kultury ludowej i tradycyjnej. Jednak jest tylko jedna instytucja, która całą swoją działalność skupia na badaniu, popularyzowaniu i wspieraniu tradycyjnej kultury ludowej oraz dziedzictwa historycznego wsi – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW), powołany w 2019 roku, którego organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. NIKiDW jako jedyna państwowa instytucja kultury o tym profilu działalności staje się miejscem skupiającym nie tylko środowisko twórców i artystów, ale również naukowców, historyków, dziennikarzy, którzy swoje zainteresowania kierują w stronę kultury i dziedzictwa historycznego wsi. Instytut obecnie redefiniuje swoje cele i działania” – pisze Katarzyna SAKS.

„Kultura Najważniejsza” to newsletter, w którym podpowiadamy, co warto obejrzeć, co przeczytać, czego posłuchać, ale i czego – posmakować. Odrywając się od codzienności, wspólnie z Państwem chcemy przypomnieć o fascynującym świecie kultury i sztuki, na który warto znaleźć czas.

Zachęcamy do zapisania się do specjalnego, darmowego newslettera „Kultura Najważniejsza”, który pozwoli Państwu zaplanować kulturalny weekend [LINK DO ZAPISÓW].

PAP/Michał Budkiewicz/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 30 sierpnia 2023
Fot. Wikimedia/Semu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu