Spadek poziomu wśród kandydatów na nauczycieli we Francji

kandydatów na nauczycieli

Komisja, odpowiedzialna za rekrutację nauczycieli we francuskim szkolnictwie państwowym, opublikowała raport, w którym wyraziła zaniepokojenie znacznymi brakami kandydatów na nauczycieli i ich znajomością języka francuskiego. 

.W momencie, w którym zakończono zapisy na tegoroczne konkursy (Concours de recrutement des professeurs des écoles – CRPE)), konieczne do otrzymania statusu nauczyciela szkolnictwa państwowego, komisja konkursu opublikowała komentarz, dotyczący jego ubiegłorocznej edycji. Jury wskazuje na znaczne braki wiedzy wśród kandydatów na nauczycieli, zwłaszcza w dziedzinie języka francuskiego. 

Pomimo wykształcenia wyższego, kandydaci na nauczyciela mają problem z rozróżnianiem rodzajników i zaimków, odmianą czasownika, ale również ze zrozumieniem tekstów, wynikających z ubogiego zasobu słownictwa. 

Komisja wskazuje również na spadek poziomu w cytowanych przez kandydatów odniesieniach do kultury. Częściej niż francuska literatura klasyczna, pojawiają się bowiem nawiązania do seriali Netflixa, filmów Marvela czy produkcji Disneya. 

Swój raport, omawiający wyniki konkursów, wydały komisje w różnych francuskich miastach, m.in.Lille czy Marsylii. 

Według raportu komisji w Lille, „bardzo mało kandydatów cytuje źródła, które pozwoliłyby wykazać kulturę osobistą. Niektórzy robią to, myląc nazwisko autora, cytując emisję telewizyjną lub bajki Disneya. Niewielka mniejszość jest zdolna do wymienienia kilku lektur osobistych”. 

Komisja w Besançon wskazuje natomiast na używanie przez kandydatów słownictwa potocznego. W swoim raporcie zaznacza, że „słowa potoczne, takie jak „cool”, są nie na miejscu w pracy kandydata do konkursu, który ma na celu rekrutację przyszłych ekspertów, zajmujących się nauczaniem francuskiego najmłodszych uczniów”. 

W Marsylii, kandydaci na nauczycieli uzyskali średnio wynik 1,84 / 4 punktów w części „leksyka i zrozumienie leksykalne”. 

Chociaż spadek poziomu języka francuskiego jest najbardziej alarmujący, również w części sprawdzającej umiejętności w dziedzinie matematyki, notowane jest duże pogorszenie wyników. Wskazywany jest „znaczny wzrost prac, w których na niektóre pytania w ogóle nie udzielono odpowiedzi”, podczas gdy temat uznawany jest za „przystępny” a  działania matematyczne podane. W Strasburgu, raport wskazuje na „dużą liczbę kandydatów, którzy nie znają definicji liczby dziesiętnej. 

.Słaby poziom kandydatów, przystępujących do konkursu koniecznego do nauczania w szkolnictwie państwowym, związany jest ze spadkiem zainteresowania zawodem nauczyciela i w rezultacie liczby osób przystępujących do konkursu. W 2022 roku, w przypadku niektórych przedmiotów, dostępnych było więcej miejsc pracy niż było osób, uzyskujących status nauczyciela. 

oprac.JM

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 grudnia 2022