Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2024 - poznaliśmy założenia

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało dokument z rekomendacjami prezydenta Andrzeja Dudy, który nakreślał to, jak wygladać ma Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – podstawowe dokumentu z wytycznymi dla polskich władz w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności.

Nowa koncepcja bezpieczeństwa

.Wśród strategicznych celów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego prezydent wskazał m.in. zintegrowanie elementów kierowania systemem bezpieczeństwa, zwiększenie ogólnego poziomu odporności państwa, w tym ochrony ludności i obrony cywilnej, „stworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu we wszystkich formach jego organizacji”, a także m.in. wzmacnianie zdolności Sił Zbrojnych RP, wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej (w tym zwłaszcza w NATO, UE i w sojuszu z USA), a także wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego czy ekologicznego.

Według prezydenta trzeba też stworzyć warunki do poprawy sytuacji demograficznej Polski, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wzmocnić konkurencyjności polskiej gospodarki.

Andrzej Duda ocenił, że najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i NATO stanowi obecnie Rosja. Wskazał także na destabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz „narastającą asertywność” Chin. Napisał też o zagrożeniach hybrydowych, związanych – zdaniem głowy państwa – przede wszystkim z migracjami. Według Dudy wyzwaniami są też również spowodowane przez człowieka zmiany klimatu, zagrożenie epidemiami. Ważnym tematem jest również cyberbezpieczeństwo, w tym rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Prezydent chce usprawnienia systemu kierowania bezpieczeństwem państwa i mechanizmów zarządzania kryzysowego. Proponuje wzmocnienie odporność państwa i funkcjonowania kluczowych instytucji, poprzez wzmocnienie służb specjalnych, Straży Granicznej. Podkreślił także znaczenie budowy sprawnego systemu obrony cywilnej i ochrony ludności

Jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, dokument rekomenduje stałe utrzymywanie wydatków na obronność na poziomie powyżej 3 proc. PKB, oraz zapewnienie stałego rozwoju zdolności obronnych państwa, w tym w obszarze obrony powietrznej i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Prezydent widzi potrzebę udoskonalenie systemu zarządzania personelem wojskowym, w tym systemów mobilizacji, rekrutacji czy utrzymywania rezerw osobowych.

W rekomendacjach znalazły się także postulaty dalszego umacniania pozycji Polski w NATO i UE, a także m.in. zacieśnianie współpracy z nowymi członkami Sojuszu – Szwecją i Finlandią, a także dużymi państwami europejskimi – Francją, Niemcami i Wielka Brytanią, czy państwami bałtyckimi; podkreślono w nim także znaczenie formatów regionalnych jak Bukaresztańska Dziewiątka czy Grupa Wyszehradzka.

Kluczowe dla głowy państwa jest – jak czytamy – dalsze wspieranie Ukrainy w wojnie obronnej przed Rosją, a także wspieranie jej aspiracji do członkostwa w NATO i UE.

Rekomendacje wskazują „na szeroki pakiet pilnych i ważnych zadań w pozamilitarnej sferze bezpieczeństwa, zwłaszcza dotyczących budowy systemu odporności i obrony powszechnej, realizowanych przy wykorzystaniu całości dostępnych zasobów ludzkich (czynnik społeczny), organizacyjnych (czynnik strukturalny), materialnych (czynnik gospodarczy) i niematerialnych (czynnik soft power)” – czytamy.

Rekomendacje dotykają również szeregu innych obszarów – w tym np. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, bezpieczeństwa energetyki, bezpieczeństwa lekowego, kwestii rozwoju infrastruktury krytycznej, a także polityki na rzecz poprawy sytuacji demograficznej Polski i lepszej ochrony środowiska naturalnego, a także ochrony dóbr kultury w przypadku zagrożenia czy rozwoju nauk ścisłych i technologicznych, mogących zapewnić Polsce przewagi w tym obszarze.

Całość dokumentu z rekomendacjami prezydenta została przekazana stronie rządowej. Teraz zadaniem Rady Ministrów jest przygotowanie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i przedstawienie jej do zatwierdzenia prezydentowi.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to jeden z podstawowych dokumentów strategicznych w Polsce, który opisuje podstawowe interesy i cele państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa narodowego – nie tylko wobec zagrożeń militarnych, ale także np. hybrydowych czy środowiskowych. Na podstawie tego dokumentu przygotowuje się bardziej szczegółowe wytyczne, zawarte np. w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej RP.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zostanie podanna zmianom

.Obecna Strategia Bezpieczeństwa Narodowego obowiązuje od 2020 roku, jednak w ostatnich miesiącach najważniejsi politycy – np. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w marcu zwrócił się do prezydenta o przygotowanie rekomendacji – wskazywali, że w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń, w tym zwłaszcza pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainie potrzebne jest przygotowanie nowych dokumentów strategicznych.

Na mocy przepisów ustawy o obronie Ojczyzny, Strategia jest przygotowywana przez Radę Ministrów, jednakże prezydent przed rozpoczęciem prac zgłasza rządowi swoje rekomendacje, a następnie zatwierdza na wniosek premiera gotowy dokument. O przekazaniu swoich rekomendacji rządowi poinformował prezydent Duda w czwartek podczas spotkania z szefem MON w Bydgoszczy. Jak czytamy w dokumencie, prezydent podkreślił, że nowa Strategia powinna zostać zatwierdzona przed 24 lutego przyszłego roku – tj. przed trzecią rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W prezydenckim dokumencie wskazano, że potrzeba stworzenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego wynika z wielu negatywnych zmian w środowisku międzynarodowym – w tym kontekście wskazano przede wszystkim na politykę Rosji i inwazję na Ukrainę, ale także kryzys na granicy polsko-białoruskiej, jak również pandemia COVID-19. Wśród pozytywnych zmian wskazano natomiast wejście Finlandii i Szwecji do NATO.

Jak czytamy, w pracach nad prezydenckimi rekomendacjami do projektu „przyjęto całościowe podejście do bezpieczeństwa narodowego”. Rekomendacje przygotowano w BBN na podstawie analiz, wnioskach z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także prowadzonych ćwiczeń i konsultacji z ekspertami.

W dokumencie prezydent przedstawił swoją diagnozę środowiska bezpieczeństwa, a także przedstawił potrzebne jego zdaniem działania strategiczne oraz niezbędne przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

Polska jest celem ataków

.O bezpieczeństwie naszego kraju rozmawiali na łamach Wszystko co Najważniejsze Frédéric PETIT, francuski parlamentarzysta i Nathaniel GASRTECKA.

Nathaniel GARSTECKA: Czy Europa Środkowa, a w szczególności Polska jest zagrożona atakiem ze Wschodu?

Frédéric PETIT: Polska nie jest zagrożona atakiem ze Wschodu, ona już została zaatakowanaPolska nie jest zagrożona atakiem ze Wschodu, ona już została zaatakowana. Nie armatami, ale przy użyciu migrantów na granicy z Białorusią. Co więcej, zaatakowano nie tylko Polskę, ale całą Unię Europejską. To atak zorganizowany przez Kreml i przygotowany dawno temu.

Polacy przyjęli dwa miliony Ukraińców. Czy nie jest to dowód na to, że potrafią odłożyć na bok rany z przeszłości? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wyglądają spory historyczne między Ukraińcami i Polakami.

Tak, oczywiście. Polska ma wielką europejską tradycję solidarności; ma dokładnie takie samo pragnienie przyjmowania ludzi i podtrzymywania wartości humanistycznych, jak inne kraje europejskie. To tak jak z Francją i Niemcami, z traktatami o przyjaźni, z których najnowszym jest traktat z Akwizgranu. To oczywiste i to jest nasz model.

Jak opisałby Pan dzisiejszą mentalność Rosji?

Nie lubię mówić Rosja, wolę mówić Federacja Rosyjska. Tak jak nie mówię o rosyjskim imperializmie, tylko o moskiewskim imperializmie. Należy zrozumieć, że w tym kraju wciąż jest dużo sowietyzmu i nie jest to zaskakujące. Nie da się w ciągu kilku lat wyjść z 80 lat leninizmu i stalinizmu, biurokracji i nomenklatury. Potrzeba dwóch lub trzech pokoleń, aby naprawdę z tego się wydobyć. Takie pokolenia szybko pojawiły się w Polsce i krajach bałtyckich, ale jest to mniej oczywiste w Federacji Rosyjskiej.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 lipca 2024