Szósta edycja programu POLONISTA NAWA

Nabór do 6. edycji programu POLONISTA NAWA właśnie otwarty. Celem programu jest promowanie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych na świecie poprzez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem i kulturą polską podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Wnioski można zgłaszać do 26 kwietnia br.

Szansa na stypendium polonistyczne

.Do udziału w programie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów, doktorantów i naukowców, których przedmiotem studiów lub badań jest język polski, polska kultura, sztuka, literatura i historia.

W ramach programu studenci i doktoranci mogą otrzymać stypendia na pełne lub częściowe studia polonistyczne na wybranych uczelniach w Polsce. Językiem studiów jest język polski. Naukowcy – stypendyści programu POLONISTA NAWA – mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze na polskich uczelniach, także w języku angielskim. Polscy naukowcy i nauczyciele akademiccy mogą realizować projekty badawcze i dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich, które prowadzą studia polonistyczne, polonoznawcze lub slawistyczne z językiem polskim przynajmniej na poziomie licencjackim.

Kto może wziąć udział w programie POLONISTA NAWA?

.„Program POLONISTA NAWA stanowi jedną z inicjatyw, która z każdą edycją zyskuje nowe grono odbiorców począwszy od laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentów, doktorantów, aż po naukowców. Jestem przekonany, że zainteresowanie językiem i kulturą polską będzie systematycznie rosło” – mówi Dyrektor NAWA dr Dawid Kostecki. „Zachęcamy do korzystania zarówno z komponentu wyjazdowego, jak i przyjazdowego. Rzadko się zdarza, aby któryś z programów NAWA łączył w sobie takie bogactwo formy” – dodał Dyrektor Agencji.

Szczegółowe informacje o programie tutaj: POLONISTA NAWA

Z dotychczasowych edycji programu POLONISTA NAWA, skorzystało 198 osób pochodzących z 22 krajów,  w tym z Polski. 164 stypendystów to studenci i doktoranci, a 34 – naukowcy.

13 instytucji naukowych i uczelni w Polsce gościło beneficjentów programu. Wśród najczęściej wybieranych przez studentów ośrodków znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naukowcy najchętniej wybierali Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rodzime uniwersytety zapraszają coraz więcej zagranicznych gości

.W ostatniej dekadzie Polska dzięki atrakcyjnej ofercie dydaktycznej, skierowanej do studentów i naukowców, pozycjonuje się, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, w czołówce krajów europejskich. Na łamach Wszystko co Najważniejsze pisze o tym Dawid KOSTECKI, dyrektor generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W swoim artykule zaznacza on, że zgodnie z rezultatami projektu Atlas z 2022 roku, realizowanego z inicjatywy Institute of International Education, Polska plasuje się na szóstym miejscu w Europie pod względem liczby studentów zagranicznych. Sam fakt, że aż 7,3 proc. osób pobierających naukę w naszym kraju to obcokrajowcy, pozwala wierzyć w siłę naszej edukacji, która nie ma granic i dociera do najdalszych zakątków świata. W dobie globalizacji, gdy nacisk kładzie się na tworzenie wspólnej płaszczyzny badawczej, absolwenci polskich uniwersytetów odgrywają rolę ambasadorów dziedzictwa narodowego po powrocie do krajów macierzystych by poszerzać wiedzę o możliwościach, jakie oferuje im Polska.

„Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) już od sześciu lat inicjuje i wspiera proces umiędzynarodowienia. Szczególnym osiągnięciem Agencji jest jej zaangażowanie w drugi największy w Europie program mobilnościowy – CEEPUS. To tylko niewielki fragment naszego bogatego portfolio dla studentów, naukowców i instytucji. Zajmujemy się również promocją i upowszechnianiem wiedzy na temat języka polskiego jako obcego na poziomie akademickim” – dodaje ekspert.

Swoistą arché polskiej nauki jest tez stale zmieniająca się infrastruktura badawcza. Tworzone nowe centra badań naukowych, szeroko dostępne zbiory biblioteczne czy rosnąca liczba otwieranych Welcome Centre w murach polskich uczelni pozwalają na całkowitą adaptację studenta do nowego środowiska. NAWA od sześciu lat wyznacza nowe ambitne cele poprzez ustanawianie i doskonalenie flagowych programów: Polskie Powroty NAWA, Anders NAWA, Partnerstwa Strategiczne NAWA czy Lektorzy NAWA.

Świat akademicki staje jednak przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest zjawisko drenażu mózgów, które polega na skłanianiu specjalistów wysokiej klasy do podejmowania pracy w krajach uprzemysłowionych przez zapewnienie im lepszych warunków ekonomicznych i nowoczesnej organizacji pracy.

„Odpowiedzią państwa polskiego na opisany fenomen jest program Polskie Powroty NAWA. Agencja zapewnia atrakcyjne warunki wynagrodzenia, pokrywa koszty przesiedlenia, zapewnia możliwość założenia własnego zespołu badawczego, aby zachęcić najlepszych polskich naukowców z zagranicy do powrotu nad Wisłę” – pisze Dawid KOSTECKI.

W szerokiej palecie programowej na uwagę zasługuje tez program Lektorzy NAWA, który w szczególności odpowiada potrzebom dyplomacji naukowej i kulturalnej. W bieżącej edycji programu wysyła on 82 lektorów do 39 państw rozsianych na 5 kontynentach, aby we wskazanych ośrodkach akademickich nauczali języka polskiego jako obcego. To ludzie z pasją, ogromną determinacją, aby krzewić polską kulturę i język nawet w najbardziej odległych zakątkach globu – np. Chinach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych czy Tajlandii. Lektorzy NAWA współpracują z placówkami dyplomatycznymi i instytutami polskimi w organizacji wydarzeń kulturalnych. Ich rola jest nie do przecenienia w kreowaniu wizerunku Polski za granicą.

„W NAWA nie marnujemy czasu. Tylko w roku 2022 Agencja obsłużyła 6149 beneficjentów indywidualnych oraz 999 zrealizowanych projektów. Nasze działania spotykają się z pozytywnym odzewem środowiska akademickiego. Widzimy potrzebę zrzeszenia naszych byłych stypendystów – alumnów, którzy są najlepszą zachętą do studiowania w Polsce bądź wyjazdu na staż naukowy. Podczas wizyt w rodzimych ośrodkach akademickich zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Jednak najskuteczniejszą metodą perswazji są alumni, którzy przeszli wcześniej ścieżkę formalną, a pozytywnie zakończona aplikacja do programu NAWA zmieniła ich życie. Prezentacja sylwetek beneficjentów NAWA przyczynia się do popularyzacji naszych programów” – zaznacza prezes Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 29 lutego 2024