Szukajcie i podejmujcie ryzyko - papież w Lizbonie o zadaniach uniwersytetów

papież w Lizbonie

Szukajcie i podejmujcie ryzyko – powiedział papież w Lizbonie na spotkaniu ze studentami podczas trwających tam Światowych Dni Młodzieży.

Papież w Lizbonie – spotkanie z naukowcami i studentami

.Podczas drugiego dnia pobytu papieża Franciszka w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży papież spotkał się z pracownikami, naukowcami i studentami Katolickiego Uniwersytetu w tym mieście. Zabrał głos po wypowiedziach władz uczelni oraz jej studentów, dzielących się swoimi osobistymi doświadczeniami.

Nawiązując do słów rektor uczelni prof. Isabel Capeloa Gil która powiedziała, że „uniwersytet nie istnieje po to, by się uchować jako instytucja, lecz aby odważnie odpowiadać na wyzwania teraźniejszości i przyszłości”, papież powiedział:

Samozachowanie jest pokusą, odruchem uwarunkowanym lękiem, sprawiającym, że patrzymy na egzystencję w sposób wypaczony. Gdyby ziarna chroniły same siebie, całkowicie zmarnowałyby swoją moc generatywną i skazałyby nas na głód; gdyby zimy chroniły same siebie, nie byłoby cudu wiosny. Miejcie zatem odwagę zastąpić lęki marzeniami: nie bądźcie dysponentami lęków, lecz twórcami marzeń!

Jego zdaniem „marnotrawstwem byłoby myślenie o uniwersytecie zaangażowanym w kształcenie nowych pokoleń tylko po to, żeby utrwalić obecny elitarny i niesprawiedliwy system świata, w którym wykształcenie wyższe pozostaje przywilejem dla nielicznych”.

Jeśli wiedza nie jest traktowana jako odpowiedzialność, staje się jałowa – zauważył Franciszek.

Papież w Lizbonie podkreślił również potrzebę odwagi u osób zajmujących się nauką i studiowaniem.

Szukajcie i podejmujcie ryzyko. W tym momencie dziejów wyzwania są ogromne, a zawodzenia bolesne, ale podejmijmy ryzyko myślenia, że nie jesteśmy w agonii, lecz w chwili narodzin; nie u kresu, lecz na początku wielkiego spektaklu. Bądźcie zatem szerzycielami „nowej choreografii”, która stawia w centrum osobę ludzką, bądźcie choreografami tańca życia – mówił papież do studentów i pracowników uniwersytetu.

Zdaniem papieża wiedza i zdolności naukowe obligują do odpowiedzialności za świat w którym żyjemy.

Stopień naukowy powinien być postrzegany nie tylko jako upoważnienie do budowania osobistego bogactwa, lecz jako upoważnienie do poświęcenia się bardziej sprawiedliwemu i inkluzywnemu społeczeństwu, czyli bardziej postępowemu – powiedział Franciszek.

Papież w Lizbonie: trzeba przedefiniować postęp

.Jednak zdaniem Franciszka nie da się zatroszczyć o wspólny dom, jakim jest świat, bez „nawrócenia serca” i „zmiany wizji antropologicznej leżącej u podstaw ekonomii i polityki”.

Trzeba podjąć to, co niestety wciąż jest odkładane na później: potrzebę przedefiniowania tego, co nazywamy postępem i ewolucją. W imię postępu nastąpił bowiem zbyt duży regres. Jesteście pokoleniem, które może sprostać temu wyzwaniu: macie najbardziej zaawansowane narzędzia naukowe i technologiczne, ale proszę, nie wpadajcie w pułapkę wizji fragmentarycznych – prosił Franciszek.

W tym momencie nawiązał do stworzonego przez siebie już na początku pontyfikatu pojęcia „ekologii integralnej”, która polega na jednoczesnej trosce o ochronę środowiska naturalnego oraz troskę o żyjących w nim ludzi, szczególnie z rejonów gorzej rozwiniętych.

Potrzeba umieszczenia dramatu pustynnienia obok dramatu uchodźców; kwestii migracji obok spadku urodzeń; zajęcia się materialnym wymiarem życia w obrębie duchowości. Nie może być polaryzacji, ale konieczna jest wizja integralna.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

.Zwoływane przez papieża co kilka lat w różnych miejscach świata Światowe Dni Młodzieży w 2023 r. odbywają się w stolicy Portugalii – Lizbonie. Bierze w nich udział 20 tysięcy młodych Polaków, którzy przybyli do Portugalii przede wszystkim w zorganizowanych przez parafie, zakony czy diecezje grupach, ale również indywidualnie, szczególnie rodzinami. Według organizatorów właśnie Polacy są drugą, po Portugalczykach, najliczniejszą nacją obecną na tym spotkaniu.

Po tygodniu spędzonym w różnych parafiach okolic Lizbony pielgrzymi są zgromadzeni w stolicy, aby przez 5 dni uczestniczyć w tzw. wydarzeniach centralnych z udziałem papieża Franciszka. Ostatniego dnia ŚDM podczas tzw. mszy posłania papież ogłosi miejsce, które zorganizuje następną edycję wydarzenia.

ad, Vatican News/WszystkocoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 sierpnia 2023