Szwajcaria buduje Cargo Sous Terrain (CST) - sieć podziemnych tuneli do transportu towarów

Szwajcaria buduje Cargo Sous Terrain

Cargo Sous Terrain (CST) to projekt podziemnego metra, łączącego najważniejsze miasta Szwajcarii. Ma służyć do transportu relatywnie lekkich kontenerów. Podziemne połączenie szwajcarskich miast logistycznym tunelem pozwoli na drastyczne zredukowanie ruchu (drogowego, kolejowego czy lotniczego). 

.Cargo Sous Terrain ma łączyć centra logistyczne, znajdujące się w największych szwajcarskich miastach. Nowe „towarowe metro” ma pozwolić na terminowe, bez opóźnień, dostarczenie towarów. Odciąży w sposób ekologiczny inne trasy transportu. Projekt będzie finansowany przez szwajcarski sektor prywatny.

.Konstrukcja podziemnego tunelu jest wyzwaniem zarówno na poziomie ochrony środowiska – aby uniknąć ingerowania w elementy krajobrazu podczas jego budowy – jak i pod względem logistycznym, związanym z kwestiami wywłaszczenia czy negocjacji z władzami miast.

W 2031 roku ma zostać oddany do użytku pierwszy, w całości poprowadzony pod ziemią, fragment Cargo Sous Terrain. Połączy Zurych i centrum logistyczne Härkingen-Niederbipp na północy kraju. 

Całość systemu Cargo Sous Terrain ma zostać oddana do użytku w 2045 roku. Sieć podziemnych połączeń ma wynosić 490 km i obejmować obszar od Genewy na zachodzie kraju do Sankt Gallen na wschodzie, poprzez m.in.Lozannę i Berno. Dwa dodatkowe odcinki mają łączyć centrum logistyczne Härkingen-Niederbipp z Lucerną oraz Thun z Bernem. 

Kolorem czerwonym oznaczono połączenie, które wejdzie do użytku w 2031 r., kolorem zielonym – w 2045 r.

Tunel o średnicy 6 metrów pozwoli na przejazd trzech pojazdów transportowych obok siebie. Pojazdy będą automatyczne i będą poruszać się po trasie wyznaczonej przez operatora.

Szwajcaria jest obecnie jedynym krajem, który przygotował projekt podziemnej sieci logistycznej na tak szeroką skalę. W krajach takich jak Niemcy czy Chiny, przygotowywane są projekty automatycznych pojazdów transportowych, wykorzystujących już istniejącą sieć kolejową. 

Projekt „logistycznego metra” ma być również odpowiedzią na wyzwania, związane z kryzysem klimatycznym. Poprzez umożliwienie transportu towarów drogą podziemną, Szwajcaria ma nadzieję na zredukowanie o 30% ruchu drogowego i kolejowego. System Cargo Sous Terrain będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii, co ma pozwolić na zredukowanie emisji dwutlenku węgla o ok.80% w stosunku do stanu obecnego. Pierwszy oddany do użytku odcinek metra, między centrum logistycznym Härkingen-Niederbipp a Zurychem, ma pozwolić na zmniejszenie emisji CO2 o 40 000 ton rocznie. 

Oprac. JM

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 12 lipca 2022