Polski biznes pomaga Ukrainie.
Przykład Totalizatora Sportowego

Polski biznes pomaga Ukrainie. Przykład Totalizatora Sportowego

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji w Ukrainie bardzo wiele polskich przedsiębiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych, zaangażowało się w bezpośrednią pomoc walczącej Ukrainie i uchodźcom wojennym z tego kraju. O największych przykładach chcemy opowiedzieć w naszym cyklu „Polski biznes pomaga Ukrainie”. Dziś pokazujemy przykład działań: Totalizator Sportowy dla Ukrainy.

Totalizator Sportowy dla Ukrainy

.Totalizator Sportowy zaangażował się w pomoc Ukrainie zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wsparcie akcji podejmowanych przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundację Totalizatora Sportowego, których jest fundatorem.

Jeśli chodzi o pomoc bezpośrednią, był to szereg różnorodnych działań, do których należą: zapewnienie pobytu 45 uchodźcom w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Krynicy-Zdroju czy przekazanie dla Caritas Lwów samochodu VW Transporter. Przy partnerstwie Totalizatora Sportowego – w ramach całego Europejskiego cyklu „Mecz o Pokój” – odbył się mecz charytatywny Legia Warszawa – Dynamo Kijów. Z inicjatywy firmy oraz partnerów z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii wykluczono z międzynarodowych organizacji branżowych (European Lotteries oraz World Lottery Association) loterie rosyjskie i białoruskie.

4,7 mln zł dla Ukrainy

.Kluczowym działaniem była organizacja Zakładów Specjalnych Totalizatora Sportowego, z których cały przychód został przekazany na pomoc Ukrainie w ramach nowoutworzonej Fundacji Totalizatora Sportowego. Łącznie dzięki graczom LOTTO zebrano ponad 4,7 mln zł. We wspieraniu Ukrainy Totalizator Sportowy wykorzystał również swoje wewnętrzne i zewnętrzne kanały komunikacji (strony www oraz media społecznościowe), poprzez które promował serwis www.pomagamukrainie.gov.pl. Ponadto spółka zapewnia opiekę psychologiczną swoim pracownikom pochodzenia ukraińskiego i zachęca do angażowania się w zbiórki wewnętrzne oraz zewnętrzne, a także do oddawania krwi w Centrach Krwiodawstwa w całej Polsce.

Wolontariat na rzecz pomocy Ukrainie

.Totalizator Sportowy zaangażował się także w działania prowadzone przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, w tym do programu Wolontariatu Pracowniczego „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina!”. Ponadto firma umożliwiła chętnym pracownikom udział w wolontariacie w punkcie pomocy na terenie Dworca Zachodniego, który zapewniał uchodźcom bezpłatną pomoc prawną, możliwość wykonania darmowych połączeń telefonicznych czy poczekalnię z ciepłym posiłkiem. Ponadto zaangażowani pracownicy otrzymali dodatkowy czas wolny na działania związane z niesieniem pomocy Ukrainie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wraz z Fundacją LOTTO spółka realizowała również bieżące zakupy w postaci najbardziej potrzebnych rzeczy i produktów dla uchodźców.

Budować kreatywne społeczeństwo

.Zdaniem prezesa Totalizatora Sportowego pomagając Ukrainie firma wspiera też budowanie w Polsce energicznego i kreatywnego społeczeństwa.

Totalizator Sportowy to firma z misją, dla której odpowiedzialność społeczna biznesu wpisana jest w codzienną działalność. Wyrażamy to nie tylko poprzez wspieranie sportu i kultury w Polsce, jak to robimy już od 67 lat, lecz także niosąc pomoc w aktualnych potrzebach. Tak było w przypadku walki z pandemią, w czym pomagała nam nieoceniona Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Tak jest teraz, gdy solidaryzujemy się z naszymi sąsiadami z Ukrainy – poprzez inicjatywy realizowane przez Fundację Totalizatora Sportowego. Mam tu na myśli m.in. wsparcie materialne, organizację wolontariatu, przeprowadzenie Zakładów Specjalnych dla Ukrainy, a ostatnio także zaangażowanie w nowo powstałe Centrum Biznesu dla Ukrainy. W Totalizatorze Sportowym wierzymy w aktywność w każdym wymiarze – sportowym, kulturalnym, społecznym, biznesowym. Włączamy się w te wszystkie akcje zgodnie z ideą naszej firmy #WygrywamyRazem, bo pomagamy jako firma budować energiczne i kreatywne społeczeństwo, które wychodzi naprzeciw wyzwaniom i niesie pomoc, jeśli zachodzi taka potrzeba – mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina

.Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, powołana przez Totalizator Sportowy, wspiera spółkę w realizacji jej misji społecznej i pozwala na zaangażowanie firmy w wiele inicjatyw społecznych. Jednym z filarów działalności Fundacji LOTTO są filantropia i wolontariat, dlatego były to główne obszary organizowanej pomocy na rzecz Ukrainy. Fundacja, poza bieżącą pomocą uchodźcom, jaką były zakupy pierwszej potrzeby i różnego rodzaju zbiórki, stworzyła specjalne programy dedykowane pomocy Ukrainie. Angażując kwotę ponad 100 tys. zł Fundacja zrealizowała zakupy dla osób pozostających w Ukrainie takie jak racje żywnościowe, latarki, termosy, kubki, opaski odblaskowe. Jednym z dedykowanych programów pomocowych był program wolontariatu pracowniczego „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina”. Polegał on na zgłoszeniu pomysłu na pomoc, a następnie po odpowiednim rozpatrzeniu – zrealizowaniu projektu wolontariackiego. Zrealizowano 42 projekty przy zaangażowaniu 378 wolontariuszy. Łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 180 tys. zł. Szczegóły na www.fundacjalotto.pl/wolontariat-pracowniczy.

Fundacja stworzyła także specjalny program grantowy pt. „Dzieci Ukrainy”, którego celem było wsparcie organizacji zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w celu wsparcia ich rodziców (uchodźców z Ukrainy) i umożliwienia im podjęcia pracy zarobkowej lub lepszego przygotowania się do zdobycia zatrudnienia. Wsparcie finansowe otrzymało 18 placówek oświatowych a zajęciami objęto ponad 400 dzieci. Suma dofinansowań w ramach programu wyniosła ponad 550 tys. zł. Więcej na stronie www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy.

Z kolei w Programie Grantów – „Partnerstwa Społeczne” Fundacja dofinansowała zgłaszane przez inne organizacje projekty związane bezpośrednio ze wsparciem uchodźców przybywających do Polski m.in. transport darów, transport osób, zakwaterowanie i wyżywienie, pomoc prawna, socjologiczna i psychologiczna, działania edukacyjno-sportowo-kulturalne. Koszt dofinansowania wyniósł ponad 550 tys. zł.

Kolejną formą wsparcia były darowizny finansowe – 200 tys. zł dla Caritas Polska, 200 tys. dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 50 tys. zł dla Fundacji Global Compact Poland. Ważną akcją pomocową dla uchodźców był działający w marcu 2022 r.  punkt pomocy przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, który funkcjonował przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W jego obsługę byli zaangażowani wolontariusze, w tym m.in. pracownicy Totalizatora Sportowego. Na miejscu można było odpocząć, otrzymać poczęstunek, wydzielony został także pokój dla matki z dzieckiem i miejsce zabaw dla dzieci. Punkt zapewniał także pomoc prawną i możliwość realizacji darmowych połączeń telefonicznych.  Działało tam łącznie ponad 200 wolontariuszy, a ze wsparcia skorzystało ponad 4800 uchodźców. Ponadto Fundacja – przy pomocy wolontariuszy – zrealizowała przewóz 40 uchodźców z Warszawy do Szwecji.

Fundacja Totalizatora Sportowego na pomoc uchodźcom

.Powołana przez Totalizator Sportowy Fundacja powstała przede wszystkim z potrzeby ogromnej pomocy, jakiej nieustannie wymagają uchodźcy, którzy uciekli do Polski z Ukrainy objętej wojną z Rosją.

Projektem inaugurującym powstanie Fundacji Totalizatora Sportowego jest program pomocowo-rozwojowy „Wygraj Rozwój”, utworzony wspólnie z firmą Manpower. W jego ramach 4000 osób z Ukrainy otrzyma szansę na nową pracę. Projekt zakłada naukę języka polskiego, szkolenie zawodowe i zaproszenie do procesu rekrutacyjnego. Dla pracodawców i osób z Ukrainy udział w programie jest bezpłatny i potrwa do końca stycznia br.

Business for Ukrainie Center to kolejny projekt Fundacji Totalizatora Sportowego. Realizowany we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców ma na celu wspieranie rozwoju polsko-ukraińskich relacji gospodarczych. Centrum ma pomóc kilkuset przedsiębiorcom i firmom z Ukrainy. Projekt ma zapewni swoim klientom m.in. doradztwo biznesowe i lokalizacyjne, pomoc w znalezieniu polskich kontrahentów lub inwestorów, a także bezpłatną przestrzeń coworkingową. Dodatkowo będą organizowane webinaria edukacyjne na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, obowiązujących przepisów czy możliwości finansowania. Firmy mogą skorzystać z pomocy w znalezieniu lokalizacji dla swojej działalności. Jednocześnie centrum ma możliwość udostępnienia bezpłatnej przestrzeni produkcyjnej na terenie Warszawy.

Totalizator Sportowy dla Ukrainy – działanie kontynuowane

.Środki, którymi operuje Fundacja Totalizatora Sportowego w ramach programu „Wygraj Rozwój”, zostały pozyskane ze sprzedaży Zakładów Specjalnych organizowanych przez Totalizator Sportowy w marcu i kwietniu 2022 roku. Dzięki graczom zebrano wówczas ponad 4,7 mln zł. Całość środków uzyskanych ze sprzedaży (z wyłączeniem obowiązkowych dopłat) została przeznaczona na cel społeczny, jakim jest właśnie wsparcie uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo, Fundacja Totalizatora Sportowego wzięła udział w charytatywnym wyścigu konnym Westminster Day Charity Race 2022, wygrywając 3.500 PLN, które w całości postanowiła przekazać na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Fundacja będzie realizowała dodatkowe cele, takie jak: podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i opieki socjalnej; wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce, w tym integracji cudzoziemców; prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz działalności wychowawczej, kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej na rzecz dzieci i młodzieży. Do celów statutowych Fundacji należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości narodowych. Istotnym obszarem działań nowopowstałej Fundacji będzie także wspieranie dialogu międzykulturowego wśród polskich obywateli i mniejszości narodowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc Ukrainie naszym cywilizacyjnym obowiązkiem

.Wobec bezpodstawnej rosyjskiej agresji na Ukrainę naszym obowiązkiem jest sprzeciw i bezinteresowna solidarność, a szeroko zakrojona pomoc dla Ukraińców jest warunkiem sine qua non przywrócenia bezpieczeństwa i pokoju w naszej części świata – pisał na łamach “Wszystko co Najważniejsze” prof. Piotr GLIŃSKI.

ad/WszystkocoNajważniejsze

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 lutego 2023