Trzecia rocznica rozpoczęcia przez ISIS ludobójstwa Jezydów

Trzecia rocznica rozpoczęcia przez ISIS ludobójstwa Jezydów

3 sierpnia 2014 terroryści z tzw. Państwa Islamskiego weszli do Shingal – terenów od wieków zamieszkanych przez Jezydów. Natychmiast rozpoczęli niezwykle okrutne represje. Mężczyzn zabijano i chowano w masowych grobach, kobiety były gwałcone i sprzedawane w niewolę jako seksualne niewolnice terrorystów. Dzieci odbierano matkom i poddawano brutalnej indoktrynacji próbując wychować na terrorystów. Według różnych szacunków zamordowanych zostało od 5 do 10 tysięcy Jezydów, ponad 6 tysięcy porwano w niewolę, zrujnowane zostały jezydzkie miasta, wsie i obiekty kultu.

.Choć Shingal został w listopadzie 2015 odbity przez Peszmergów, dramat Jezydów trwa do dzisiaj. Około 3400 Jezydów dalej pozostaje w niewoli terrorystów. Powrót do wyzwolonego Shingal opóźnia się przez wielkie zniszczenia wojenne, w związku z czym dziesiątki tysięcy Jezydów nadal koczuje w trudnych warunkach w obozach uchodźców.

Działania ISIS wobec Jezydów w 2015 roku zostały uznane przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka za ludobójstwo.

Rząd Regionalny Kurdystanu, a także Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce prowadzą kampanię na rzecz uznania przez polski parlament zbrodni ISIS na Jezydach za ludobójstwo, a także wsparcia humanitarnego i pomocy w odbudowie zniszczonych miejscowości.

W ekspertyzie prawnej prof. Ireneusz Kamiński wyjaśnia, dlaczego zbrodnie ISIS należy określać mianem ludobójstwa. Rok temu, 3 sierpnia 2016, po zorganizowaniu przed Sejmem wiecu złożono petycję o uznanie ludobójstwa. Petycja została pozytywnie zaopiniowana przez Biuro Analiz Sejmowych. Sejmowa komisja ds. petycji również pozytywnie odniosła się do projektu i wystosowała dezyderat do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o wyjaśnienie prawnomiędzynarodowych uwarunkowań uznania ludobójstwa i z apelem o zwiększenie pomocy ofiarom zbrodni ISIS.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 kwietnia 2017
Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce