Turyści wracają do Południowej Europy

Kraje Europy Południowej odnotowują szybszy wzrost liczby turystów po pandemii niż kraje Europy Wschodniej. Według analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), turyści wracają niechętnie do Finlandii i państw bałtyckich, co wynika m.in. z wojny w Ukrainie.

Kraje Europy Południowej odnotowują szybszy wzrost liczby turystów po pandemii niż kraje Europy Wschodniej. Według analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), turyści wracają niechętnie do Finlandii i państw bałtyckich, co wynika m.in. z wojny w Ukrainie.

.Jak zwrócili uwagę analitycy PIE, branża turystyczna systematyczne odbija się po pandemii – wraz z odchodzeniem od pandemicznych ograniczeń nastąpiła szybka poprawa aktywności w tym sektorze. „Wynika ona ze skumulowania się popytu oraz nagromadzenia oszczędności w czasie pandemii” – zauważyli. „Liczba turystów na Starym Kontynencie w 2022 r. w 75-proc. odpowiadała poziomowi z 2019 r.” – dodali analitycy, powołując się na dane Europejskiej Komisji ds. Podróży (ETC).

Jak podano „do szybkiej odbudowy branży doszło głównie w turystycznych krajach Południa”. Analitycy podkreślili, że ze względu na koszty rosła atrakcyjność stosunkowo tanich krajów, jak: Turcja, Serbia, Grecja czy Portugalia. „Wolniejsze odbicie nastąpiło w Europie Wschodniej, co jest spowodowane trwającą wojną w Ukrainie oraz brakiem turystów z Rosji” – zaznaczyli analitycy. Dodali, że z kolei największe spadki liczby turystów obserwuje się w Finlandii (-38 proc.) i państwach bałtyckich (-42 proc.).

Eksperci wskazali na systematyczne odbudowywanie się lotniczej siatki połączeń. „Praktycznie we wszystkich krajach UE w ciągu roku obserwowano dwucyfrowe wzrosty liczby realizowanych lotów. W marcu 2023 r. w państwach UE linie lotnicze zrealizowały o 15,4 proc. lotów więcej niż przed rokiem, w Polsce wzrost sięgał 20,6 proc.” – wskazali, przywołując dane EUROSTAT-u.

PIE zastrzegło, że branża lotnicza wciąż jednak nie odbudowała się w pełni po pandemii. „W odniesieniu do 2019 r. liczba realizowanych lotów w państwach UE pozostaje o 15,3 proc. mniejsza. Lepsze wyniki osiągają jedynie turystyczne kraje, jak: Portugalia (wzrost o 10,7 proc.), Chorwacja (10,5 proc.) czy Cypr (6,9 proc.)” – wskazali.

W opinii analityków perspektywy na nadchodzący sezon pozostają dobre. „ETC szacuje, że około 72 proc. Europejczyków zamierza podróżować w okresie między kwietniem a wrześniem tego roku. Jednocześnie wskazuje, że poziom międzynarodowych podróży sprzed pandemii osiągnięty zostanie w 2025 roku” – stwierdzili. Dodatkowym impulsem do poprawy sytuacji na Starym Kontynencie w nadchodzącym sezonie będzie, jak ocenili eksperci, rezygnacja chińskich władz z polityki zero covid. PIE prognozuje, że obecność podróżnych z Chin powinna stopniowo zwiększać się.

Jak przypomnieli analitycy, turystyka należała do branż najmocniej dotkniętych pandemią. „Czasowe ograniczenia w przemieszczaniu wprowadzane w ramach walki z wirusem drastycznie pogorszyły jej sytuację”. W 2020 r. liczba noclegów w obiektach turystycznych w Unii Europejskiej spadła o 51 proc., a podróży samolotowych o 71 proc.

Nowa turystyka popandemiczna

.W 2021 r. francuski dziennikarz i eseista, François De CLOSETS, przewidywał, że system turystyczny po pandemii będzie mierzył się z dużymi trudnościami. De Closets wysunął życzenie odbudowania wtedy turystyki na nowych zasadach. „Nadchodzi czas nowej turystyki, która pozwoli ukazać piękno naszej planety wszystkim jej mieszkańcom” – wskazał dziennikarz.

„Pora na zmiany. Zerwanie z turystyką-towarem byłoby prawdziwą rewolucją, ponieważ system liberalny nie potrafiłby zaproponować niczego w zamian. […] Zwiedzanie powinno być także podróżą w czasie, zaznajamianiem się z historią, a nie tylko z przyrodą; z naciskiem na poznanie, a nie tylko na zabawę. […] Taka przemiana zakłada, że społeczeństwo i rynek, polityka i ekonomia, rządy i biznes zrewidują swój stosunek do dobra wspólnego” – pisał François De Closets.

PAP/Magdalena Jarco/WszystkocoNajważniejsze/KR

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 maja 2023