UNESCO zaangażowane w odzyskiwanie polskich dzieł sztuki i odszkodowań wojennych

UNESCO

„Liczymy na współpracę z UNESCO w sprawie odzyskiwania polskich dzieł sztuki i odszkodowań wojennych. Przedstawiłem list ministra Arkadiusza Mularczyka w tej sprawie dyrektor generalnej UNESCO Audrey Azoulay” – mówił stały przedstawiciel Polski przy UNESCO Mariusz Lewicki.

UNESCO i ochrona dziedzictwa kulturowego

.„UNESCO to jest kluczowa organizacją w systemie ONZ, która odpowiada za ochronę dziedzictwa kulturowego, zajmuje się oceną i dokumentowaniem szkód oraz zwalczaniem nielegalnego handlu dziełami sztuki. Jest to istotne w związku z podejmowanymi przez rząd Polski staraniami o uzyskanie odszkodowania za straty wynikłe z niemieckiej agresji i okupacji w czasie II wojny światowej” – stwierdził ambasador Lewicki.

„Raport rządu polskiego szacuje straty w dziedzinie zniszczeń kultury i sztuki na 19 mld złotych do tego należy dodać jeszcze zniszczenia obiektów zabytkowych i sakralnych o wartości ok. 32.5 mld złotych. To zawrotna suma, przy czym trzeba podkreślić, że szacunki strat w obszarze dzieł sztuki nie obejmują ich wartości wg. obecnych cen rynkowych, a jedynie wartość materialną zniszczonych rzeczy” – przypomniał Lewicki. 

Działania rządu

.„Pełnomocnik rządu w sprawie odszkodowań minister Mularczyk podejmuje działania na forach międzynarodowych, w szczególności ONZ, a ich celem jest zwrócenie uwagi na problem braku odszkodowań, który nie został rozwiązany. Polska nie jest jedynym krajem, który nie uzyskał należnych odszkodowań w wyniku obcej agresji. Częścią tych działań jest list ministra Mularczyka do dyrektor generalnej UNESCO Audrey Azoulay. Jako stały przedstawiciel Polski osobiście przekazałem ten list sekretarz generalnej w grudniu, przedstawiłem stanowisko Polski i wyraziłem nadzieję na współpracę z UNESCO” – poinformował Lewicki.

„Ten temat został poruszony także podczas spotkania Azoulay z wicepremierem prof. Piotrem Glińskim” – dodał polski ambasador.

Zapytany o kolejne działania w kwestii odszkodowań Lewicki podał, że „prowadzimy również działania uświadamiające wśród państw członkowskich, bo ta sprawa nie jest szerzej znana poza krajami europejskimi”. 

UNESCO dla walczącej Ukrainy

.Niszczenie najbardziej cennych zabytków kultury było i jest celem prowadzonych działań militarnych. W Syrii, Iraku, na Bałkanach, dziś zaś na Ukrainie – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” prof. Michał KLEIBER. W tekście pod tytułem „Alert UNESCO dla Ukrainy” autor przypomina: „art. 6.3 Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa z 1972 r., który zobowiązuje wszystkie podpisane państwa (w tym Rosję) do zapobiegania niszczeniu kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na terenie państw sygnatariuszy konwencji. Rosja jest także sygnatariuszem tzw. Konwencji haskiej z roku 1954, poświęconej ochronie dziedzictwa kulturowego w czasach konfliktów zbrojnych. Pogwałcenie zawartych tam zapisów pozwala oskarżyć agresorów o popełnienie zbrodni wojennej”.

PAP/ Katarzyna Stańko/ Wszystko co Najważniejsze/ LK

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 czerwca 2023