VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych - program

Światowy Kongres Rodzin Polonijnych

Od 15 do 17 września 2023 r. potrwa w Gdańsku Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. Będzie to okazja dla małżonków zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji, aby tworzyć szczęśliwą rodzinę – powiedział delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej bp Piotr Turzyński.

VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych

.VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych odbędzie się 15-17 września 2023 r. w Gdańsku pod hasłem „Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę”. „Obserwujemy dziś kryzys rodziny. Z jednej strony ludzie mają tęsknotę za stałymi relacjami, a z drugiej nie potrafią ich budować, co sprawia, że są one coraz bardziej kruche. W czasie kongresu chcemy dać małżonkom konkretne narzędzia i wskazać kierunki podejmowanych działań. Pokazać, że szczęcie rodzinne zdobywa się poprzez pracę nad sobą, co wymaga trudu. Siłę do tego daje nam Bóg i wartości chrześcijańskie” – powiedział bp Turzyński.

Przyznał, że „wszędzie tam, gdzie jest relatywizacja wartości życia, osoby ludzkiej oraz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, tam rodzinom jest dużo trudniej budować wzajemne relacje”. Powiedział, że w programie zaplanowano kilka sesji. W czasie pierwszej podjęty zostanie temat tożsamości polskiej rodziny na emigracji i miejsca w niej dzieci. Druga będzie poświęcona budowaniu relacji w rodzinie. Trzecia skupi się na objawieniach Matki Bożej w Kibeho (Rwanda).

Zmiany dokonujące się we współczesnej rodzinie

.”Na ich przykładzie będziemy chcieli wskazać rodzinom duchową drogę odnowy, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i kryzysowych” – powiedział bp Turzyński. Podczas czwartej sesji jej uczestnicy podejmą temat zmian dokonujących się we współczesnej rodzinie, w tym np. kwestię samotności. Podczas kolejnej – poruszą temat pielęgnowania polskości w życiu rodzin na emigracji i relacji z dorastającymi dziećmi i młodzieżą.

„Zaplanowaliśmy także szereg warsztatów, w ramach których uczestnicy będą mogli uzyskać kompetentne wsparcia w wypełnianiu podstawowych zadań rodzinnych, np. w zakresie umacniania relacji małżeńskich, realizacji zadań prokreacyjno-wychowawczych, w tym m.in. odzyskania kontaktu z dzieckiem, sposobów wyrywania dzieci z uzależnienia od świata wirtualnego i pomocy specjalistycznej w sytuacjach trudnych, np. przebaczenia w relacjach czy przeżywania żałoby po utracie potomstwa” – wskazał bp Turzyński. Zapewnił, że uczestnicy kongresu będą mieli również możliwość spotkań indywidualnych z różnymi specjalistami.

Prelegenci kongresu

.W gronie prelegentów kongresu znajdą się m.in.: ks. prof. Robert Skrzypczak, rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, dr Małgorzata Stopikowska, dr Jacek Pulikowski, dr siostra Maria Kwiek, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii Bogna Białecka, red. Rafał Porzeziński, ks. dr Jarosław Szymczak, diecezjalny doradca życia rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej Małgorzata Walaszczyk czy opiekun Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka ks. dr Jan Uchwat.

Bp Turzyński zapowiedział, że ostatniego dnia Kongresu jego uczestnicy wezmą udział w Pieszej Archidiecezjalnej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin do sanktuarium Matki Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. W czasie mszy św. pod przewodnictwem bp Wiesława Szlachetki małżonkowie oczekujący narodzin dziecka otrzymają błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Medal „Pro Polonia et Ecclesia”

.W czasie kongresu Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wręczy medal „Pro Polonia et Ecclesia”, przyznawany instytucjom i osobom za pracę i zasługi w duszpasterstwie polskojęzycznym, za pracę wśród Polonii w różnych miejscach świata. Zaplanowano także czas na zwiedzaniem Gdańska i okolic w tym m.in. Westerplatte.

„Wśród osób, które zapisały się już na kongresu, są rodziny m.in. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, USA, Włoch, Litwy i z Ukrainy” – wskazał delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. W poprzednich edycjach byli także małżonkowie z Wielkiej Brytanii, Australii, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Kanady, Mołdawii, Norwegii, Szwecji czy Stanów Zjednoczonych. Kongres odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnie w Gdański i online (częściowa transmisja).

Kongresy Rodzin Polonijnych

.I Kongres Rodzin Polonijnych odbył się 26 i 27 października 2019 r. w La Ferté–sous–Jouarre pod Paryżem. W związku z pandemią następne były organizowane online. 21 listopada 2020 r. pod hasłem „Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”, a kolejny – 16 stycznia 2021 r. – pod hasłem „Idź i odbuduj mój Kościół domowy”. IV Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych, odbył się online 20-21 listopada 2021 r. V kongres 10-11 września 2022 r. obradował w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu – miejscowości związanej z ks. Franciszkiem Blachnickim, wieloletnim wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założycielem Ruchu Światło-Życie i wspólnoty Domowego Kościoła dla małżeństw.

Prorodzinna Europa

.Na temat konieczności prowadzenia polityki prorodzinnej i prodemograficznej w Europie, która doprowadziłaby do zwiększenia się europejskiego współczynnika dzietności, na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Wolfgang MAZAL w tekście „Demografia – być albo nie być Europy„.

„Dzisiejszych wspaniałych warunków życia nie zawdzięczamy wcale jakiemuś genialnemu konstruktorowi gospodarczemu, ale dziesięcioleciom powolnego i oddolnego rozwoju wielu europejskich pokoleń. Rozwój ten oczywiście nie przebiegał bez zakłóceń i błędów. Jednak w trakcie największego wzrostu Europy europejskie rodziny i państwa oparte na rodzinie wypracowały styl życia, któremu z jednej strony towarzyszyła dobra kondycja ekonomiczna, a z drugiej komfort i satysfakcja z życia w środowisku rodzinnym. To właśnie demografia, środowisko rodzinne, było zawsze podglebiem europejskiego sukcesu. Dlatego powinniśmy kontynuować wysiłki, aby utrzymać tę ciągłość i tę praktykę”.

„Kiedy dziś pytamy młodych ludzi, czego oczekują od życia, w zdecydowanej większości przypadków odpowiedź dotyczy dobrego partnerstwa, relacji z drugim człowiekiem i stabilności zawodowej. Oczekiwanie związku wiąże się również z potrzebą prokreacji, założenia rodziny. Wobec tego oczywiste jest, że najważniejszym zadaniem państwa jest wspieranie tych właśnie potrzeb, pomoc młodym w osiągnięciu stabilności, zarówno w pracy, jak i w innych sferach życia. Choć nie ma miejsca na wpływanie w jakiś sposób na prywatne wybory młodych czy jakiekolwiek próby reedukacji, rola państwa jest ogromna”.

.”Rola ta jest różnie realizowana w różnych państwach. Tradycyjne modele rodziny istnieją zarówno we Francji, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, jak i w Austrii; mamy całe spektrum różnych modeli i stylów relacji, które tworzą ludzie. Rodzina to kwestia tak obciążona osobistym wyborem i światopoglądem, że kategoryzowanie jej w oparciu o wyznaczniki takie jak „konserwatywna”, „nowoczesna” czy inna jest wysoce niestosowne. To, co możemy porównywać, to konkretne polityki wobec rodzin. Na przykład polityka rodzinna w Szwecji kieruje się zupełnie innym paradygmatem niż ta wprowadzona na Węgrzech. Wynika to z wysokiego wskaźnika kulturowego indywidualizmu, który w obu tych krajach występuje w różnych proporcjach” – pisze prof. Wolfgang MAZAL.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 sierpnia 2023