Via Carpatia ukończona na Węgrzech

Via Carpatia

Wraz z przekazaniem w październiku 2021 r. odcinka drogi M30 do granicy ze Słowacją, Węgry jako pierwsze zbudowały wszystkie elementy środkowoeuropejskiego korytarza drogowego Via Carpatia – przekazało Ministerstwo Budownictwa i Transportu Węgier.

.„Rezultaty rozwoju gospodarczego korytarza transportowego będą zależeć od rozwoju innych zaangażowanych krajów. Węgry popierają jak najszybsze wdrożenie bieżących i planowanych zmian w korytarzu transportowym” – napisał resort w komunikacie.

Via Carpatia – wszystkie węgierskie odcinki gotowe

.Poziom zaawansowania prac odcinków krajowych Via Carpatia jest różny w poszczególnych krajach. Na przykład Grecja, która znaczną część swojego odcinka wybudowała wcześniej w ramach innego projektu infrastrukturalnego, musi jeszcze zakończyć prace tylko nad krótkim, 15-kilometrowym odcinkiem do portu w Salonikach. Według węgierskiego ministerstwa kraje, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później „muszą poprawić swoją infrastrukturę transportową, aby zbliżyć się do średniej UE”. Na Węgrzech szlak liczy około 240 km i biegnie od granicy ze Słowacją na północy przez Miszkolc i Debreczyn do granicy z Rumunią.

Usprawnianie transportu Północ-Południe

.Prace nad ostatnim odcinkiem drogi M30 na północny kraju, biegnącym od Miszkolca do granicy węgiersko-słowackiej, zostały zakończone na jesieni 2021 r. Jako kraj śródlądowy, bez dostępu do morza, Węgry pokładają również nadzieję w powstającym szlaku transportowym w kontekście korzystania z portów, zarówno tych na południu, jak i na północy. Rząd w Budapeszcie ma w planach dalszy rozwój połączeń, które mają usprawnić transport na szlaku Północ-Południe. „W przyszłości Węgry planują powstanie dodatkowego połączenia ekspresowego między autostradą M15 (na zachodzie) a autostradą M30 (na wschodzie) w kierunku Słowacji (a przez nią do Polski)” – poinformował resort budownictwa i transportu.

Droga ekspresowa M2

.Ponadto trwają przygotowania do rozbudowy drogi ekspresowej M2, która biegnie od Budapesztu do granicy ze Słowacją. Droga Via Carpatia ma być kluczowym korytarzem transportowym łączącym Europę Północną i Południową. Jest już częściowo dostępna, a częściowo realizowana – liczyć ma kilka tysięcy kilometrów. W Polsce ma mieć około 700 km. W grudniu 2022 roku szlak został wpisany do sieci głównych szlaków Unii Europejskiej (TEN-T).

Inicjatywa Trójmorza

.Na temat Inicjatywy Trójmorza, i jej znaczenia dla rozwoju gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej, na łamach „Wszystko Co Najważniejszepisze prof. Teodor SEDLARSKI w tekście „Trójmorze jest naszą wspólną szansą„.

„Zalety Inicjatywy Trójmorza mogą być zatem omawiane w kontekście wzmacniania gospodarek regionalnych, w tym również ekosystemów innowacji. Inicjatywa powstała jako projekt polityczny 12 krajów członkowskich UE (Bułgarii, Austrii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii). Wciąż nie jest w pełni zinstytucjonalizowana i rozwija się jako platforma praktycznej współpracy pomiędzy krajami regionu Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Inicjatywa służy jako instrument kooperacji regionalnej i przyspieszonego rozwoju regionu”.

„Gospodarki krajów Trójmorza szacuje się w sumie na 1,8 biliona euro (według cen bieżących) pod względem PKB (13,5 proc. gospodarki UE) oraz na 14,3 tys. euro per capita, czyli dwa razy mniej niż PKB per capita w Unii Europejskiej. Mimo to gospodarki te rozwijają się szybciej niż w krajach o wyższych dochodach – od utworzenia Inicjatywy Trójmorza w 2019 r. średni wzrost wynosi około 3,5 proc. Jeśli uda się ten wskaźnik utrzymać, całkowita wartość krajów 3SI wzrośnie do ok. 2,5 biliona euro w 2030 r.”.

.”Można jednak zaobserwować rozbieżności w potencjale i wydajności innowacji pomiędzy krajami regionu – niektóre z nich znajdują się daleko w tyle, jeśli chodzi o przewidziane inwestycje. W związku z tym trzeba nowego rodzaju współpracy, która będzie przeciwdziałać powolnemu rozwojowi produkcji zarówno w całej Europie, jak i w regionach o wolniejszym tempie wzrostu ekonomicznego. Pod tym względem Inicjatywa 3SI mogłaby wpłynąć na poprawę sytuacji. Inwestycje na rzecz realizacji Inicjatywy powinny być odpowiednio przekazywane poprzez projekty docelowe i uwzględniać potrzeby lokalne” – pisze prof. Teodor SEDLARSKI.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 lipca 2023