W opuszczonej kopalni Wieczorek powstanie hub gamingowo-technologiczny

hub

Samorząd Katowic formalnie przejął w poniedziałek od Spółki Restrukturyzacji Kopalń 9,4 ha nieruchomości po zlikwidowanej kopalni Wieczorek. Miasto przygotowuje utworzenie tam hubu gamingowo-technologicznego, wykorzystującego m.in. zabytkowe zabudowania pokopalniane.

Hub Gamingowo-Technologiczny

.Katowicki magistrat nazywa przedsięwzięcie „Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny – Dzielnica Nowych Technologii”. Ma ono powstać przy atrakcji turystycznej – historycznym osiedlu Nikiszowiec. Inwestycja ma dać nowe życie obiektom dawnej kopalni Wieczorek, a także stać się motorem napędowym dla rozwoju firm skupionych wokół branży cyfrowej. Obecnie trwa projektowanie pierwszego etapu przedsięwzięcia.

Pod kątem jego przeprowadzenia w poniedziałek miasto nabyło w drodze darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń nieruchomości przy ul. Szopienickiej. To stanowiący własność Skarbu Państwa teren o łącznej powierzchni 93 tys. 902 m kw., z budynkami m.in. stolarni, warsztatów mechanicznych, łaźni i cechowni, maszyny wyciągowej, łaźni łańcuszkowej i przewiązki nad ul. Szopienicką.

Przejęcie nieruchomości (oszacowanych pod kątem przekazania miastu na ok. 50 mln zł) uzasadniono nałożonym na gminy ustawowym obowiązkiem ochrony i opieki nad zabytkami. Samorząd Katowic ma zrewitalizować pokopalniany teren i uratować cenne architektonicznie obiekty szybu Pułaski dawnej kopalni Wieczorek poprzez wprowadzenie do nich nowych funkcji o charakterze publicznym.

W poniedziałkowej uroczystości uczestniczył m.in. wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły. Deklarując swoje wsparcie dla ponownego zagospodarowywania poprzemysłowych terenów w regionie, podziękował prezydentowi Katowic Marcinowi Krupie za „bardzo dobry projekt” zgodny z tym założeniem.

„Cieszę się, że wszystkie tereny pozostałe po kopalni Wieczorek będą mogły dostać nowe życie, że część tych zabudowań, które pozostały, będzie mogła być odrestaurowana – będą mogły nadal przypominać naszym kolejnym pokoleniom o tym, że była tam kopalnia, ale przede wszystkim cieszę się, że na tych terenach będą mogły powstawać nowe firmy, być może startupy, w branży e-sportu (sportów elektronicznych), która mocno się rozwija” – podkreślił wiceszef MAP.

E-sport i hub

.Prezydent Katowic określił przejęcie terenu by stworzyć hub gamingowo-technologicznego jest „kolejnym krokiem milowym” dla rozwoju miasta. „Ale nie tylko miasta, bo to, co będzie powstawało na terenach po kopalni Wieczorek, będzie na pewno impulsem rozwojowym dla wielu miast naszego regionu” – ocenił.

„E-sport jest dziedziną, która zawiera wiele działalności gospodarczych, począwszy od produkcji szeroko rozumianego sprzętu komputerowego, po kwestie usługowe, jak np. studia nagrań, czy miejsca, w których toczone są rozgrywki, co jest transmitowane na cały świat. A więc mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości” – stwierdził Krupa.

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Janusz Smoliło przypomniał, że przekazanie miastu nieruchomości to następstwo listu intencyjnego w tej sprawie z 2020 r. Wiceprezes SRK ds. likwidacji kopalń Marek Pieszczek zaznaczył, że w kopalni Wieczorek przeszedł większość zawodowej drogi, po stanowisko dyrektora zakładu. Ocenił, że pomysł Katowic na to miejsce „to doskonały przykład, jak można dokonać nie tyle rewitalizacji, co reindustrializacji”.

Obecnie dobiegają końca prace projektowe dotyczące pierwszego z sześciu przewidzianych etapów hubu gamingowo-technologicznego – adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków pokopalnianych w rejonie szybu Pułaski. Pod koniec marca br. złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę, wraz z projektami budowlanymi. Równocześnie trwa wykonywanie projektów wykonawczych, aby w 2024 r. móc rozpocząć prace budowlane.

W kwietniu ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla drugiego etapu inwestycji, zakładającego budowę nowego obiektu na południowy wschód od zabytkowego budynku nadszybia (nowy obiekt ma pomieścić m.in. studia produkcyjne dla e-sportu).

Uruchomienie hubu

.Pozostałe etapy mają polegać m.in. na uzbrojeniu obiektów w sprzęt technologiczny i sprzęt ogólnego przeznaczenia, budowie budynków biurowo-usługowych oraz zaadaptowaniu szybu Poniatowski na cele społeczno-edukacyjno-kulturalne.

W rejonie szybu Poniatowski Katowice trwa inwentaryzacja i ekspertyzy stanu technicznego tamtejszych obiektów: budynku maszyny wyciągowej, warsztatu i wentylatorów, nadszybia z wieżą wyciągową oraz łącznikiem, laboratorium oraz łaźni. Pozwoli to określić możliwości adaptacyjne i docelowe przeznaczenie oraz będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Uruchomienie hubu planowane jest na drugą połowę 2026 r. Przedstawiciele miasta zastrzegają, że cały oszacowany na 600 mln zł projekt dotyczy nie tylko murów i obiektów, ale przede wszystkim stworzenia środowiska technologicznego skupiającego wiele podmiotów z różnych branż. Dlatego miasto już teraz informuje o hubie i współpracuje m.in. w tym kontekście z uczelniami wyższymi.

List intencyjny ws. budowy w Katowicach hubu technologiczno-gamingowego przedstawiciele władz Katowic i Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisali wiosną 2020 r. Przedsięwzięcie związane z hubem zostało umieszczone w wykazie operacji o znaczeniu strategicznym, będącym załącznikiem do Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Z tego źródła ma pochodzić wsparcie w wysokości ok. 300 mln zł.

Innowacja technologiczna

.Profesor nadzwyczajny w Emlyon Business School, Philippe SILBERZAHN, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” uważa, że: „Innowacja technologiczna nie jest bowiem czymś dającym się dokładnie i trwale zdefiniować w czasie. Jest to raczej ciągły proces rozłożony na etapy. Innowacja, którą był internet, rozpoczęła się w latach 60. i trwa po dziś dzień. Wiąże się z nią cała masa niepewności co do jej uwarunkowań i możliwości”.

„Cała historia ludzkości zresztą pokazuje, że nie da się przewidzieć dzisiaj wpływu, jaki dana technologia będzie miała na świat jutro, gdyż nie da się przewidzieć jej rozwoju. W 1911 roku inżynierowie odkryli, że można użyć ultradźwięków do wykrywania łodzi podwodnych. W 1951 roku technologia ta została zaproponowana przez pewnego lekarza i pewnego elektronika jako sposób walki z rakiem. Ich wysiłki spełzły na niczym, ale począwszy od lat 70., echografia zaczyna być używana w położnictwie. Od lat 90. natomiast jest ona szeroko stosowana w Azji w aborcjach selektywnych, co doprowadziło do zaburzenia populacyjnej równowagi między mężczyznami a kobietami” – pisze Philippe SILBERZAHN w tekście „Zasada ostrożności zabija innowacje w Europie”.

PAP/Mateusz Babak/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 17 kwietnia 2023