We Francji odkryto ruiny starożytnego teatru

We Francji odkryto ruiny starożytnego teatru

Francuscy archeolodzy natrafili na ruiny starożytnego teatru. Badając teren przygotowany do budowy osiedla mieszkaniowego odkryli pozostałości drewnianej budowli widowiskowej wpisującej się w model rzymskiej Galii. 

.Około 15 km od francuskiego miasta Reims, w miejscu, gdzie znajdowała się antyczna miejscowość Durocortorum, archeolodzy odkryli ruiny starożytnego teatru. Jak podaje Instytut Inrap są to pozostałości po rzymskiej drewnianej konstrukcji, której średnica mogła osiągnąć ponad 65 metrów.

Szczątki te zostały odkryte podczas wykopalisk archeologicznych zleconych przez francuskie Ministerstwo Kultury. W trakcie rozpoczęcia działań nad budową nowych domów mieszkalnych, ujawniono pozostałości piwnicy drewnianego teatru. Odkryty budynek widowiskowy doskonale wpisuje się w model teatrów rzymskiej Galii.  

Drewniany teatr  

.Obiekt ten ma postać kilku półkolistych i koncentrycznych wykopów instalacyjnych, w które wstawiono słupki. Uzupełnieniem tych wykopów są duże ilości słupów i żerdzi, zarówno kolistych, jak i czworobocznych, które ujawniają wygląd całej struktury. Najbardziej masywne słupy są unieruchomione przez zbite bryły kredy, co sprawia, że są bardzo solidne. Małe prostokątne doły, będące częścią kompleksu, mogły być wykorzystane do instalacji pionowych pali, zawierających część wewnętrznego zasypu miejsca, gdzie zasiadała widownia, zwanego cavea. Zasypka ta miała pierwotnie za zadanie podtrzymywać kondygnacje, wykonane z drewna lub prostych koncentrycznych dźwigów ziemnych, tworząc sztuczne nachylenie.  

Architektura mieszana 

.Obecność dużego półkolistego fundamentu w sektorze wschodnim, jest zgodny z osią wspomnianych wcześniej wykopów instalacyjnych. Ten monumentalny fundament, którego większość została odzyskana, ma prawie 8 m szerokości i może odpowiadać ścianie obwodowej cavea. Posiada mur złożony z zaprawionych bloków krzemiennych w jego zewnętrznej części oraz blok z krzemienia i grubego piasku spoczywający na dużych blokach piaskowca i uszczelniony warstwą zaprawy. Dwie przypory, według tego samego schematu konstrukcyjnego, podtrzymują budowlę. Obecność kamiennego fundamentu można tłumaczyć względami konstrukcyjnymi i geologicznymi.  Początkowo wysunięto hipotezę, że niektóre teatry mogły mieć mieszaną architekturę, łączącą fundamenty murowane z drewnianymi kondygnacjami. Podłoże geologiczne sektora zachodniego składa się z kredy, która znajduje się na głębokości ok. 1,60 m poniżej obecnego poziomu gruntu, zatem murowana nadbudowa nie była potencjalnie konieczna.  

Niedokończona budowla 

.Kamień stanowi podłoże tylko w sektorze wschodnim. Elementy takie jak np. strzępy podłóg roboczych, słupy i paliki związane z systemem rusztowań, brak kamiennego fundamentu w sektorze zachodnim, wspierają ideę potencjalnie niedokończonej pracy nad budowlą. Ponadto półkoliste wykopy odkryte w sektorze zachodnim rozciągają się na sektor wschodni i są przykryte kamiennym fundamentem. Wydaje się, że jest to nieco szersza niż pierwotna odległość między dwoma głównymi rowami. Niestety nie można stwierdzić, czy konstrukcja ta miała na celu wesprzeć murowaną budowlę. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że nad tym wzmocnionym fundamentem zbudowano drewniane stopnie, podobne do tych obecnych w sektorze zachodnim. 

Budynek przeszedł gruntowną rekonstrukcję, zarówno w zakresie ewentualnej elewacji kamiennej, jak i fundamentów. Nie można więc stwierdzić czy układano kamienną elewację, czy tylko częściowo zamurowano fundamenty. Odsłonięte strzępy podłogi roboczej sugerują fazę prac, związaną z budową ulokowaną na kamieniu. 

Oprac. Emil Gołoś
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 7 listopada 2022