Wiceminister Arkadiusz Mularczyk o potrzebie szerzenia w USA świadomości na temat zasadności niemieckich reparacji dla Polski

Wiceminister Arkadiusz Mularczyk o potrzebie szerzenia w USA świadomości na temat zasadności niemieckich reparacji dla Polski

Wśród amerykańskich elit politycznych i w ONZ trzeba budować świadomość, że polskie roszczenia wobec Niemiec są uzasadnione – powiedział przebywający w Stanach Zjednoczonych wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

.Wiceminister Arkadiusz Mularczyk wyraził w piątek przekonanie, że konieczne jest budowanie świadomości i słuszności polskich roszczeń. “Polska została skrzywdzona i potrzebna jest w tej sprawie rekompensata, potrzebna jest sprawiedliwość” – powiedział.

“Budujemy świadomość w amerykańskim Kongresie, w Departamencie Stanu; szukamy sojuszników wśród senatorów, kongresmenów, ale także budujemy świadomość w ONZ. Myślę, że te spotkania, których było kilkanaście, przybliżają nas do otrzymania reparacji wojennych” – mówił Mularczyk.

Pytany o perspektywę kontynuacji amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, także w kontekście ewentualnej zmiany władzy po wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Mularczyk, który w ostatnim tygodniu przebywa w USA, wyraził przekonanie, że wsparcie zostanie utrzymane w dotychczasowej skali. “Nie jest w interesie Ameryki dzisiaj +odpuszczać+ wspieranie Ukrainy, bo to może odprowadzili tylko do jeszcze większych turbulencji międzynarodowych” – powiedział. Dodał, że pomoc “jest kluczowa dla suwerenności Ukrainy, dla jej odporności militarnej”.

Druga wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce

.Spodziewaną wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe’ego Bidena Mularczyk określił jako “dobry sygnał”. “Myślę, że rok wojny na Ukrainie wymaga pewnego podsumowania, dobrze, że ta wizyta odbędzie się w Polsce, to pokazuje też zaangażowanie Ameryki we wschodnią flankę” – powiedział, przypominając, że USA zwiększyły swoja obecność wojskową w regionie, w tym w Polsce, po rosyjskiej napaści na Ukrainę.

1 września ubiegłego roku zaprezentowano opracowanie przygotowane przez działający w poprzedniej kadencji parlamentarny zespół ds. odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w II wojnie światowej. Zespół, którym kierował Mularczyk, oszacował roszczenia na ponad 1,2 bln zł. W październiku szef MSZ Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, w której Polska domaga się rekompensaty. W styczniu br. niemiecka dyplomacja odpowiedziała, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

Hekatomba Polaków

.Na temat ogromnej skali strat materialnych i osobowych jakie poniosła Polska w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w okresie II wojny światowej, czego skutki mają wciąż przełożenie na współczesną Polskę, na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze Arkadiusz MULARCZYK w tekście “Polska do dziś odczuwa skutki II wojny światowej“.

“Podczas II wojny światowej Polska poniosła największe straty osobowe i materialne (w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego) ze wszystkich państw europejskich. Wynikały one przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, motywowanej przekonaniem o niższości rasowej ludności polskiej. Niemcy celowo i w sposób zorganizowany eksterminowali ludność na okupowanych terenach, a także intensywnie eksploatowali społeczeństwo polskie, zarówno poprzez pracę przymusową, jak i gospodarkę rabunkową. Drenowali zgromadzony przez wieki kapitał poprzez rabunek depozytów, nakładanie nadmiernych obciążeń fiskalnych oraz przerzucanie kosztów wojny i okupacji na społeczeństwo polskie. Uwieńczeniem dzieła zniszczenia było zburzenie stolicy państwa, Warszawy, oraz tysięcy polskich miast i wsi”.

Skutki II wojny światowej – demograficzne, gospodarcze, infrastrukturalne, w zakresie nauki, edukacji i kultury – odczuwane są przez Polaków do dzisiaj. Każdy rok wojny i okupacji spychał państwo polskie na niższy poziom rozwoju we wszystkich aspektach życia publicznego, gospodarczego czy społecznego. Współczesne państwo polskie dziś byłoby w zupełnie innym miejscu rozwoju cywilizacyjnego, gdyby nie skutki II wojny światowej. Kilka pokoleń Polaków musiało podjąć się ogromnego wysiłku odbudowy zniszczeń wojennych i podnoszenia kraju ze zgliszcz”.

.”Do dzisiaj Niemcy nie rozliczyły się z działalności rabunkowej i prowadzonej systemowo grabieży dzieł kultury i sztuki należących do państwa polskiego oraz jego obywateli. Następcy prawni III Rzeszy nie poczuwają się do obowiązku zadośćuczynienia za zbrodnie i wyrządzone szkody, nie przejawiają woli naprawienia szkód Polsce i Polakom ani chęci zwrócenia zrabowanych zasobów. Kwestionują polityczną i prawną odpowiedzialność wobec Polski za skutki II wojny światowej, a ich działania ograniczają się do symbolicznych gestów i słów o odpowiedzialności moralnej” – pisze Arkadiusz MULARCZYK.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 lutego 2023