Wicepremier Piotr GLIŃSKI o wolności mediów

GLIŃSKI

Wolność, niezależność i pluralizm mediów stanowią jedne z podstawowych wartości demokracji europejskich. Wynikają one z konstytucji państw członkowskich UE, a swoje rozwinięcie znajdują w regulacjach krajowych” – powiedział wicepremier prof. Piotr GLIŃSKI w czasie wystąpienia w Radzie Europejskiej.

Wolność mediów

.Podczas swojego wystąpienia w Radzie ds. Edukacji, Kultury i Młodzieży, prof. Piotr GLIŃSKI podkreślał, że kraje członkowskie Unii Europejskiej łączą te same wartości dotyczące wolności mediów. „Rozbieżności w zakresie przepisów krajowych związane są kształtowaniem się poszczególnych demokracji europejskich. Podkreślić należy, iż pomimo różnic, poszczególne krajowe systemy prawne państw członkowskich mają u swych podstaw te same wartości związane z ochroną wolności i niezależności mediów, właściwe dla demokratycznego państwa prawa”.

Wicepremier mówił również o znaczeniu medialnego rynku wewnętrznego każdego z państw: „Polska od początku prac nad projektowanym rozporządzeniem wskazywała, że musi być ono zgodne z prawem traktatowym, a także musi szanować wyłączną kompetencję państw członkowskich w zakresie kształtowania ich polityk kulturalnych. Ważne jest więc, aby dalsze prace nad Europejskim Aktem o Wolności Mediów uwzględniały w pełni treść opinii prawnej Służb Prawnych Rady, która jednoznacznie wskazuje, że zaproponowana podstawa prawna musi mieć na celu poprawę warunków ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego”.

Prof. Piotr GLIŃSKI o rynku medialnym

.Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gruntownego przemyślenia wymaga także potrzeba regulowania usług innych niż audiowizualne oraz zasad kontroli koncentracji na rynku medialnym. Przed podjęciem decyzji dotyczącej ostatecznego kształtu rozporządzenia, Komisja Europejska powinna przedstawić gruntowne analizy i uzasadnienie dla proponowanych rozwiązań, których na chwilę obecną brakuje, co podkreślono również w opinii prawnej Służb Prawnych Rady”

„Co dla nas bardzo istotne, regulacje odnoszące się bezpośrednio do rynku prasy powinny zostać wyłączone z projektu rozporządzenia. Obawiamy się, że ich przyjęcie nie doprowadzi do wzrostu pluralizmu na rynku prasy, ale może mieć skutek odwrotny. Wolna i niezależna prasa dotąd była i powinna być wyłączona spod nadzoru regulacyjnego władz medialnych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Tylko taka prasa może rzetelnie realizować istotne w demokratycznym społeczeństwie prawo do informacji” – powiedział prof. Piotr GLIŃSKI zwracając uwagę na znaczenie i rynek prasy.

Ostatnia część wystąpienia dotyczyła wspólnej walki z dezinformacją i propagandą: „Ogromną wartość widzimy natomiast we współpracy krajowych regulatorów rynku audiowizualnego. Ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą pokazały, jak cenna i konieczna jest skuteczna współpraca mająca na celu obronę wspólnych wartości oraz zwalczanie dezinformacji i treści propagandowych. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć sprawne mechanizmy współpracy oparte o ekspercką wiedzę regulatorów krajowych”.

Media wysokiej jakości

.Wykładowca, pisarz i intelektualista badający nowe media, prof. Jeff JARVIS, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” twierdzi, że: „A gdybyśmy się przyznali do przegranej w wojnie ze złą mową? Gdybyśmy się przyznali, że media wysokiej jakości przegrały? Przecież dezinformacja i kłamstwa i tak nie przestaną istnieć – bez względu na to, co zrobimy. Ci, którzy chcą tego rodzaju mowy, zawsze będą mogli ją znaleźć i się nią posłużyć. Murdoch i Musk wygrali. Bądźmy realistami”.

„Musimy pojąć, że zła mowa to nowy spam, i traktować ją z podobną pogardą, zwalczać tymi samymi narzędziami i odrzucać ją. Spam zawsze będzie nam towarzyszyć i jestem wdzięczny, że Google i inne serwisy inwestują w to, by nie być więcej niż pół kroku z tyłu (za potrzebami świata – przyp. tłum.). Podobnie musimy postępować z tymi, którzy chcieliby manipulować debatą publiczną dla bardziej podstępnych celów niż zwyczajna zachłanność – by szerzyć nienawiść, rasizm i dewocję, by jątrzyć i pluć jadem. Musimy być czujni. Musimy moderować ich bzdury i na każdym kroku niweczyć ich wysiłki. Ale też zepchnąć ich ze sceny. Zdjąć z nich światła jupiterów” – pisze prof. Jeff JARVIS w tekście „Postawmy na media wysokiej jakości. Na życie wysokiej jakości„.

Oprac. eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 16 maja 2023