Wielki Głód na Ukrainie uznany przez kolejne kraje za ludobójstwo

Wielki Głód

Parlament Słowenii przyjął we wtorek deklarację, uznającą Hołodomor, czyli Wielki Głód – klęskę głodu wywołaną na Ukrainie w latach 1932-1933 przez sowieckie władze, za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Głód na Ukrainie pochłonął, jak szacują historycy, co najmniej 3,5 mln ofiar. Hołodomor zapisał się w pamięci Ukraińców jako klęska wywołana świadomą decyzją Kremla mającą na celu wyniszczenie ich narodu.

Hołodomor uznany za ludobójstwo

.W deklaracji parlamentarzyści potępiają „akty ludobójstwa, które spowodowały śmierć milionów Ukraińców i wyrządziły wielkie szkody podstawom ukraińskiego społeczeństwa”, a także potępiają i odrzucają „próby fałszowania faktów historycznych” związanych z Hołodomorem.

Deklaracja uznająca Hołodomor za ludobójstwo została przyjęta większością 67 głosów przy poparciu wszystkich ugrupowań parlamentarnych z wyjątkiem Partii Lewicy. Jej przedstawiciel Matei Vatovec nazwał dokument „aktem politycznym”, który „opiera się na fałszywych przesłankach”.

Poparcie dla deklaracji wyraził także sekretarz stanu w MSZ Słowenii Samuel Zbogar, przypominając, że Rosja nadal kradnie ukraińskie zboże i ogranicza eksport do krajów, które tego potrzebują.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował słoweńskiemu parlamentowi za tę decyzję.

W grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski również uznał Wielki Głód za zbrodnię ludobójstwa. Na podobne kroki zdecydowały się też parlamenty m.in. Islandii, Bułgarii, Czech, Irlandii oraz Rumunii. Polski Sejm uczynił to w 2006 roku.

Stanowisko Francji

.Senat Francji również przyjął uchwałę, na mocy której uznał Hołodomor, czyli Wielki Głód – klęskę głodu wywołaną na Ukrainie w latach 1932-1933 przez sowieckie władze za ludobójstwo narodu ukraińskiego.


„Z zadowoleniem przyjmuję historyczną decyzję Senatu Francji o uznaniu Hołodomoru z lat 1932-1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Jestem wdzięczny wszystkim senatorom, którzy zainicjowali i poparli tę rezolucję. To kolejny ważny krok w kierunku przywrócenia sprawiedliwości historycznej i utrwalenia pamięci o milionach Ukraińców, którzy zostali zagłodzeni na śmierć” – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Historyczna prawda

.Odnalezione dokumenty archiwalne dają podstawę do wniosku, że Hołodomor była zaplanowaną egzekucją chłopów ukraińskich mającą charakter ludobójstwa – pisał na łamach „Wszystko co Najważniejsze” prof. Jurij SZAPOWAŁ.

W tekście pod tytułem „Hołodomoru nie można przemilczeć, nie można zignorować” autor podkreślał i przypominał, że „trwają badania naukowe, poszerza się wiedza o Hołodomorze, powoli udostępniane są dokumenty odzwierciedlające działalność najwyższego kierownictwa Związku Sowieckiego w latach 1932–1933, zachowania przywódców regionalnych, w szczególności nomenklatury partyjno-państwowej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Pozwalają one zrozumieć technologię zbrodni, za pomocą jakich mechanizmów reżim stalinowski odbierał zboże, motywując to potrzebami modernizacji, która pochłonęła życie milionów ludzi. Dokumenty te pozwalają lepiej uświadomić sobie motywy, którymi kierował się komunistyczny establishment, pozwalają odtworzyć ówczesną sytuację na poziomie makro i mikro, co jest niezwykle ważne dla wniosków i ocen. Nowa wiedza między innymi obala stwierdzenie o braku dokładnych informacjach na temat działań władz w tym czy innym regionie byłego ZSRR w latach 1932–1933. Historycy Rosji Putina są przekonani, że wszystkie narody w Związku Sowieckim głodowały tyle samo. Jednak to nie jest prawdą. Wszyscy głodowali, ale z pewnością nie w takim samym stopniu”.

PAP/ Wszystko co Najważniejsze/ LK

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 24 maja 2023