Więzienia we Francji biją rekordy przepełnień

więzienia we Francji

We Francji w grudniu 2022 roku liczba osób, przebywających w więzieniach, osiągnęła rekordową liczbę 72 836 osób. Francuskie więzienia dysponują jednak jedynie 60 698 sprawnymi miejscami. 

.Według oficjalnych danych francuskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie zapełnienie więzień we Francji wynosi 120%, zatem więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku, kiedy było to 115,2%, co odpowiada 2844 dodatkowym więźniom. 

W sześciu więzieniach we Francji (m.in.w Bordeaux i Bayonne) zapełnienie wynosi ponad 200%. W znajdującym się na terenie Paryża więzieniu  Paris La Santé więzienie zapełnione jest w 164,6%.

W grudniu 2022 r. w więzieniach znajdowało się 27 osób więcej, niż w listopadzie. Wówczas przepełnienie więzień było wyższe niż poprzedni rekord, zanotowany w marcu 2020 roku. Najwięcej osób przebywa w więzieniach w Paryżu, Marsylii i Rennes. 

Spośród 15 420 osób, wykraczających poza limit miejsc w więzieniach, 2133 osób śpi na materacach ustawionych bezpośrednio na podłodze. 

Według oficjalnych danych francuskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, wśród osób, znajdujących się w więzieniach we Francji, 3,6% stanowią kobiety, a 0,8% osoby nieletnie. Osób nieletnich, które znajdują się w aresztach, jest natomiast mniej niż w 2020 roku : obecnie jest ich 698, natomiast w tym samym okresie w 2020 roku było ich 810.

Osoby oskarżone, czekające na wyrok sądu, stanowią 26,4% ogólnej liczby więźniów we Francji. To zapełnienie aresztów śledczych, gdzie przebywają oskarżeni, a także osoby skazane na krótkie kary, jest największe : wynosi 142,8%. 

Według danych francuskiej administracji więziennej, niemal jedna czwarta osób, przebywających w więzieniach i aresztach we Francji, to obcokrajowcy. Ostatnie dane, opracowujące tę kwestię, zostały podane pod koniec 2021 roku. Dla porównania, dziesięć lat wcześniej, w 2011 roku, odsetek  obcokrajowców we francuskich więzieniach i aresztach, wynosił 17,2%.

Dane te obejmują zarówno więźniów już skazanych, jak i oskarżonych, przebywających w aresztach i oczekujących na wyrok sądu. 

W 2021 roku spośród 69 173 więźniów, 17 198 osób pochodziło z innego kraju. 9793 osób pochodziło z Afryki (z czego 56% z Algierii), 5109 z Europy (z czego nieco ponad połowa z krajów Unii Europejskiej), 880 z Azji i 1308 z Ameryki, głównie południowej. 

oprac.JM

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 30 grudnia 2022