Wsparcie dla polskich uczelni wspierających uczelnie ukraińskie

Wsparcie dla polskich uczelni na rzecz współpracy z uczelniami ukraińskimiw ramach kolejnej odsłony programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”, wyniesie łącznie prawie 16 mln zł. Fundusze otrzymają polskie uczelnie należące do sojuszu Uniwersytetów Europejskich.

.Wsparcie dla polskich uczelni współpracujących z uczelniami ukraińskimi, ogłoszone zostało we wtorek, podczas konferencji prasowej poświęconej inauguracji kolejnej edycji programu „Solidarni z Ukrainą”. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie.

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski zaznaczył, że uczestniczące w programie uniwersytety otrzymają pieniądze na wsparcie studentów, doktorantów i pracowników naukowych z Ukrainy.

„To wsparcie na wszechstronne działania, począwszy od kontynuacji studiów poprzez kontynuację prac doktorskich, poprzez wizyty studyjne, konferencje i publikacje. Będzie to miało bardzo dobry wymiar współpracy międzynarodowej” – ocenił.

Według wiceministra edukacji program ma na celu „utrzymanie waloru intelektualnego narodu ukraińskiego”. „Ten program ma na celu podtrzymanie kursu funkcjonowania szkolnictwa wyższego Ukrainy. Oby kadry naukowe, po jak najszybciej zakończonej wojnie, wróciły na Ukrainę, aby dalej kształcić studentów i prowadzić badania naukowe” – mówił.

„Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nie wyjałowić państwa ukraińskiego. Chodzi o to, aby Ukraina utrzymała walor intelektualny, który jest jej potrzebny do odbudowy po zakończonej wojnie” – dodał.

Działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

.Dyrektor NAWA dr Dawid Kostecki wyjaśnił, że kiedy pięć lat temu powstała NAWA, nikt nie myślał o tym, by realizować zadania związane z bieżącą reakcją na potrzeby społeczności akademickiej. „Okazało się, że takie programy jak +Solidarni z Białorusią+ czy +Solidarni z Ukrainą+ są przykładem, że takie agencje mają rację bytu” – ocenił.

Jak stwierdził, zakończony został etap bieżącej pomocy stypendialnej. „Teraz przychodzi czas na refleksję, na to, aby zastanowić się, jak pomagać skutecznie do momentu zakończenia działań wojennych i jak pomóc Ukrainie w odzyskaniu kapitału intelektualnego po pożodze wojennej” – zaznaczył.

Podkreślił, że NAWA stawia na współpracę i wspólne projekty badawcze. „Dzięki sojuszom europejskim tworzymy pomost łączący Wschód z Zachodem i dajemy możliwość, aby włączyć nie tylko ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, ale również kadrę administracyjną, która będzie mogła uczestniczyć w wizytach studyjnych, stażach krótkookresowych i zdobędzie większy poziom wiedzy w zakresie funkcjonowania polskich jednostek akademickich” – powiedział Kostecki.

Poszerzanie współpracy

.Podczas wtorkowej konferencji prasowej rektorzy 3 z 18 uniwersytetów podpisali umowę dołączenia do programu. Byli to prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, partner sojuszu The Green European University dr hab. Marta Mendel i prorektor ds. współpracy z zagranicą Szkoły Głównej Handlowej, partner sojuszu The European University of Social Sciences dr hab. Jacek Prokop.

W skład sojuszu Uniwersytetów Europejskich czyli międzynarodowych partnerstw uczelni, wchodzi 18 polskich uczelni nadzorowanych przez ministra edukacji i nauki m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Pieniądze z programu mogą zostać przeznaczone na takie działania, jak: organizacja wymiany studentów, doktorantów i pracowników instytucji; udział w wizytach studyjnych, stażach, szkołach letnich lub szkołach zimowych, seminariach, warsztatach, szkoleniach lub intensywnych kursach; aktywny udział w konferencjach; opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych; rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia; rozwój systemu zarządzania jakością w zakresie podniesienia jakości kształcenia i badań; prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych; przygotowanie wspólnych publikacji naukowych; sieciowanie i nawiązywanie współpracy pomiędzy uczelniami ukraińskimi a członkami sojuszy.

Polska wspiera ukraińską naukę

.W wyniku agresji Rosji na Ukrainę, zaistniała konieczność wsparcia tamtejszego społeczeństwa na wielu polach, w tym także w zakresie podtrzymania dalszego rozwoju tamtejszej nauki oraz zapewnienia możliwości kształcenia się tym, którzy uciekają przed wojną. „Granicę polsko-ukraińską przekroczyło już prawie 5,5 mln osób, spośród których tylko niewielka część opuściła nasz kraj, udając się w dalszą podróż. Wśród tej rzeszy przybyszów zapewne mniej więcej połowa to młodzież, której musimy zaoferować szkolną i uczelnianą pomoc edukacyjną – piszą Alicja JAGIELSKA-BURDUK i prof. Michał KLEIBER na łamach „Wszystko Co Najważniejsze„.

Autorzy tekstu pt. „Uczniowie, studenci i naukowcy z Ukrainy w Polsce – wyzwania czasu wojny” podkreślają, że „na naszą dotychczasową aktywność w zakresie internacjonalizacji nauki nakłada się dzisiaj empatyczna potrzeba pomocy i wspólny, dalekosiężny interes szerokiej współpracy z badaczami z Ukrainy. Jest oczywiste, że pozyskiwanie z zagranicy, a z Ukrainy w szczególności, zdolnych studentów, wysoko wykwalifikowanych naukowców i potencjalnych innowatorów, wspomagających kreatywny potencjał wielu bazujących na zaawansowanej wiedzy dziedzin naszej gospodarki, jest niezwykle ważnym elementem tego procesu. Umożliwianie ukraińskim badaczom kontynuowania rozwoju karier w polskich instytucjach akademickich i naukowych staje się w obecnej sytuacji niezwykle istotne”.

Co warte podkreślenia: „W związku z tym, że Polska przyjęła największą liczbę uchodźców, wprowadzono u nas szereg rozwiązań systemowych związanych z edukacją i nauką. Są to rozwiązania unikatowe, wręcz pionierskie, podjęte w ramach szybkiej reakcji w celu udzielenia pomocy uczniom, studentom i naukowcom”.

„W odbudowie państwa ukraińskiego wielkie gospodarcze i polityczne znaczenie będzie miała Polska. Potrzeby w tym zakresie będą olbrzymie, a nasze daleko idące zaangażowanie we wspomnianych wyżej dziedzinach będzie wręcz niezbędne i długofalowo korzystne dla obu stron. Będzie to oczywiście także naturalna konsekwencja przebywania u nas rzesz ukraińskich emigrantów, z pewnością bardzo pomocnych w kontekście czekających nas działań przywracających Ukrainie normalne funkcjonowanie” – podkreśla AlicjaJAGIELSKA-BURDUK i prof. Michał KLEIBER. [LINK]

PAP/Iwona Żurek/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 grudnia 2022