Współczesne niewolnictwo - wyniki raportu

Współczesne niewolnictwo: globalne szacunki opublikowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) i międzynarodową grupę praw człowieka Walk Free, ujawniły, że w ubiegłym roku około 50 milionów ludzi żyło w warunkach niewolniczych. Z tego 28 milionów – w przymusowej pracy, a 22 miliony w przymusowych małżeństwach.

.Współczesne niewolnictwo działa praktycznie w każdym kraju na świecie i przekracza granice etniczne, kulturowe i religijne. Ponad połowa wszystkich przypadków pracy przymusowej i jedna czwarta wszystkich przymusowych małżeństw ma miejsce w krajach o wyższym średnim lub wysokim dochodzie.

W porównaniu z podobnymi globalnymi szacunkami z 2016 roku, w 2021 roku nastąpił wzrost liczby osób we współczesnym niewolnictwie o 10 milionów, przy czym oczekuje się, że kobiety i dzieci są bardziej narażone i zagrożone współczesnym niewolnictwem – czytamy w raporcie ONZ.

Osiemdziesiąt sześć procent przypadków pracy przymusowej dotyczy sektora prywatnego, a 23 procent to przymusowe wykorzystywanie seksualne w celach komercyjnych – prawie cztery na pięć ofiar to kobiety. Praca przymusowa narzucona przez państwo stanowi 14 procent, z czego prawie jedna na osiem, czyli 3,3 miliona, to dzieci. Ponad połowa z nich jest wykorzystywana seksualnie w celach komercyjnych.

Szacuje się, że w ubiegłym roku 22 miliony osób żyło w przymusowych małżeństwach, co stanowi wzrost o 6,6 miliona w porównaniu z globalnymi szacunkami z 2016 roku. W oparciu o regionalną wielkość populacji, 65 procent przymusowych małżeństw znajduje się w Azji i Pacyfiku. Kraje arabskie mają najwyższą częstość występowania, z 4,8 na 1000 osób w regionie w przymusowych małżeństwach.

Kolejną grupą szczególnie narażoną na stanie się ofiarą współczesnego niewolnictwa są pracownicy migrujący, którzy są ponad trzykrotnie bardziej narażeni na pracę przymusową niż inni dorośli pracownicy.

.W sprawozdaniu zaproponowano szybkie działania w celu położenia kresu współczesnemu niewolnictwu.  Obejmują one poprawę i egzekwowanie przepisów oraz inspekcje pracy; położenie kresu pracy przymusowej narzucanej przez państwo; bardziej zdecydowane środki zwalczania pracy przymusowej i handlu ludźmi; rozszerzenie ochrony socjalnej i wzmocnienie ochrony prawnej, w tym podniesienie wieku zawierania małżeństw do 18 lat. Wśród innych propozycji rozwiązania tego rosnącego problemu jest zajęcie się zwiększonym ryzykiem handlu ludźmi i pracy przymusowej dla pracowników migrujących.

Oprac. MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 14 września 2022