Informacje zamieniamy w Wiedzę.
Wszystko Co Najważniejsze na 16 czerwca 2019 r.

Krzysztof ZANUSSI, Piotr ZAREMBA
Dobro ma swoją cenę

Krzysztof ZANUSSI, Piotr ZAREMBA: Dobro ma swoją cenę

Z Polski może wyjść coś mądrego, co pomoże Zachodowi wyplątać się z jego błędów. Nie wyśmiewam słów premiera Morawieckiego o rechrystianizacji Europy. O tym wcześniej mówił Jan Paweł II. Tylko chciałbym za tym widzieć myśl, przesłanie. Coś, co uwolni nas od fałszywego, iluministycznego zastoju. Ale co nie będzie też populizmem, wyrazem naszej megalomanii – mówi Krzysztof ZANUSSI w rozmowie z Piotrem ZAREMBĄ.

Mateusz KRAWCZYK
Czy uda się uniknąć rewolucji?

Mateusz KRAWCZYK: Czy uda się uniknąć rewolucji?

Złość młodych na to, jak urządzony został świat, rośnie. Jest to emocja pozbawiona głębszej refleksji, popularna i masowa, i dlatego niebezpieczna dla trwałości społeczeństw.

Mateusz WERNER
W kulturze popularnej Zachodu nie ma ani jednego fajnego Polaka

Mateusz WERNER: W kulturze popularnej Zachodu nie ma ani jednego fajnego Polaka

Jako społeczeństwo staliśmy się kozłem ofiarnym, nosicielami cech, które są wygodne i podatne na stygmatyzację. Aby dzisiaj w filmie pokazać postać osoby głupiej, prymitywnej lub zdrajcy, wystarczy nadać jej polskie korzenie. Piętnowanie podwójnych standardów powinno stać się dla nas strategią intelektualną.

Prof. Andrzej SZAHAJ
Co jest nie tak z Unią Europejską?

Prof. Andrzej SZAHAJ: Co jest nie tak z Unią Europejską?

Można odnieść wrażenie, że elity unijne całkowicie oderwały się od społeczeństw, które nominalnie reprezentują, i zamknęły się w swoim własnym kokonie, który – wziąwszy pod uwagę poziom wynagrodzeń w agendach Unii – trudno nazwać inaczej niż złotym.

Prof. Michał KLEIBER
Mądrość łagodzi konflikty i szuka rozwiązań

Prof. Michał KLEIBER: Mądrość łagodzi konflikty i szuka rozwiązań

Zachęcam do podejmowania aktywnych poszukiwań dobrych rozwiązań nawet w sytuacjach pozornie bez wyjścia. Poszukiwania tego, co nas wciąż łączy.

Jan ŚLIWA
Polska Czarnodziura

Jan ŚLIWA: Polska Czarnodziura

W szwajcarskiej Weltwoche urodzony w Katowicach Henryk M. Broder pisze felietony zatytułowane Die Deutschen. Pewnego razu z samozadowoleniem oznajmił, że istotą polskiej kultury jest alkoholizm i antysemityzm. Ironizował dalej na temat swoich polskich znajomych, których doprowadza to do furii. Gdy swojego czasu ukazał się osławiony paszkwil o Dwóch kartoflach (braciach Kaczyńskich), dodał do polskich cech jeszcze brak poczucia humoru.

Grzegorz DOBIECKI
Muszkieter Éric Zemmour

Grzegorz DOBIECKI: Muszkieter Éric Zemmour

Stał się Éric Zemmour jednoosobowym ośrodkiem badawczym, który diagnozuje francuską (i nie tylko) teraźniejszość, przeszłość i przyszłość w doskonałej niezgodzie z liberalno-lewicowym kanonem ideologicznym.

Łukasz GIBAŁA
Polska racja stanu? Jak najściślejsze relacje z USA

Łukasz GIBAŁA: Polska racja stanu? Jak najściślejsze relacje z USA

Polską racją stanu jest budowanie jak najmocniejszej Europy, która nie pozwoli Rosji na agresję. W dzisiejszej Unii będzie to coraz trudniejsze. Tym ważniejsze jest, by Polska była, wspólnie z krajami bałtyckimi, liderem i przewodnikiem na tej pierwszej linii oporu. Geografia i historia każą nam to czynić.

strategie

Daniel KOCHIS
Sześć priorytetów amerykańskiej obecności w Europie

Daniel KOCHIS: Sześć priorytetów amerykańskiej obecności w Europie

Najbliższy rok będzie w Europie przełomowy. Realizując sześć kluczowych punktów w 2019 roku, USA mogą reagować na zmiany polityczne takie jak brexit i prowadzić w Europie politykę zgodną ze swoimi interesami.

Prof. Michał KLEIBER: 30 lat globalnej sieci - wnioski na przyszłość

Prof. Michał KLEIBER
30 lat globalnej sieci – wnioski na przyszłość

Czesław BIELECKI: Wybór racji stanu

Czesław BIELECKI
Wybór racji stanu

Prof. Aleksander SURDEJ: Jak zapobiegać degradacji elity administracyjnej?

Prof. Aleksander SURDEJ
Jak zapobiegać degradacji elity administracyjnej?

piękno nauki

Rafał IDCZAK
Zadziwiający świat niskich temperatur

Rafał IDCZAK: Zadziwiający świat niskich temperatur

Doniosłość spektakularnych odkryć z zakresu niskich temperatur zaowocowała przyznaniem kilkunastu Nagród Nobla w XX i XXI wieku. Wciąż fascynujące wydają się te zjawiska zachodzące w pobliżu zera bezwzględnego, czyli 0 K (–273,15°C), gdzie dominujący wpływ na właściwości zimnej materii ma całkowicie nieintuicyjna i niedeterministyczna mechanika kwantowa.

Justyna BRACHA-RUTKOWSKA: Czy zaufanie jest odnawialne? Kryzysy komunikacji społecznej w XXI wieku

Justyna BRACHA-RUTKOWSKA
Czy zaufanie jest odnawialne?
Kryzysy komunikacji społecznej w XXI wieku

Prof. David MILLER: Zagonić naukę do pracy!

Prof. David MILLER
Zagonić naukę do pracy!

polska właśnie

Ks. Wojciech SADŁOŃ SAC
Polska a przyszłość religii we współczesnym świecie

Ks. Wojciech SADŁOŃ SAC: Polska a przyszłość religii we współczesnym świecie

Od wieków to nad Wisłą stykają się ze sobą nie tylko dwa płuca chrześcijaństwa, ale również dwie odrębne kultury. Przesiąknięty oświeceniowym racjonalizmem, reprezentowanym przez Condorceta, Zachód, zdominowany później przez scjentyzm i wiarę w postęp, stykał się tutaj ze znacznie bardziej uduchowionym spojrzeniem na świat i przyrodę. W XX wieku zachodni racjonalizm przełożył się nawet na samo rozumienie religijności, które jeśli miało być uprawnione, było sprowadzane do uczucia lub idei –  zapominano o poziomie nie tylko transcendentnym, ale również metafizycznym. Tę odmienną wrażliwość Wschodu i Zachodu widać do dzisiaj w badaniach empirycznych.

Marcin KRUPA
Duma z tego, co osiągnęliśmy

Marcin KRUPA: Duma z tego, co osiągnęliśmy

Nie doszłoby do transformacji Katowic w takiej skali bez skutecznej absorpcji środków unijnych.

Andrzej ZIEMSKI
Pytania podstawowe

Andrzej ZIEMSKI: Pytania podstawowe

Wróćmy do Gombrowicza: europejskość nie polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, aby być jej częścią składową, wnoszącą własne, specyficzne wartości.

Księgarnia

Przemysław PREKIEL
Ludwik Cohn. Od PPS do KOR

Przemysław PREKIEL: Ludwik Cohn. Od PPS do KOR

Dla tego pokolenia było to niezmiernie ważne doświadczenie. Cohn miał wówczas 76 lat, z kolei Edward Lipiński był już 90-latkiem. Widok ludzi w podeszłym wieku, którzy agitują przed kościołem, był z pewnością czymś nowym dla władzy. Wymagało to odwagi cywilnej od tych ludzi i było czymś symbolicznym. Bezpieka odnotowała wielu działaczy Komitetu: Blumsztajna, Chojeckiego, Doroszewską, Dorna, Kowalską, Kuronia z synem, Lityńskiego, Macierewicza, Michnika, Naimskiego, Ostrowskiego, Romaszewskiego, Toruńczyka i Wujca – fragment najnowszej książki Przemysława PREKLA o Ludwiku Cohnie.

Jan ŚLIWA: Thilo Sarrazin. Wrogie przejęcie przez islam?

Jan ŚLIWA
Thilo Sarrazin. Wrogie przejęcie przez islam?

Anna MILEWSKA: Mogłam sobie pozwolić

Anna MILEWSKA
Mogłam sobie pozwolić

Warren FARRELL, John GRAY: Mężczyźni w kryzysie. To panowie potrzebują dziś opieki i wsparcia

Warren FARRELL, John GRAY
Mężczyźni w kryzysie.
To panowie potrzebują dziś opieki i wsparcia

Dani RODRIK: Kapitalizm drobnego druku

Dani RODRIK
Kapitalizm drobnego druku

MULTILANGUAGES

Prof. Aleksander SURDEJ: Réussir le pari du développement à long terme

Prof. Aleksander SURDEJ: Réussir le pari du développement à long terme

Mateusz MORAWIECKI: Les objectifs stratégiques de la Pologne

Mateusz MORAWIECKI: Les objectifs stratégiques de la Pologne

Pépites

5-lecie Wszystko Co Najważniejsze świętujemy z Erikiem Zemmourem

5-lecie Wszystko Co Najważniejsze świętujemy z Erikiem Zemmourem

Chcemy być jeszcze bliżej Czytelników.
Bezpłatna aplikacja na smartfony i tablety

Chcemy być jeszcze bliżej Czytelników. Bezpłatna aplikacja na smartfony i tablety

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 15 kwietnia 2019