Wybory we Francji. Program kandydatów - edukacja

Wybory we Francji. Program kandydatów

Edukacja stanowi ważny punkt programów wyborczych kandydatów na prezydenta Francji. W wyborach, które odbędą się 10 i 24 kwietnia 2022 roku kwestie edukacyjne, które pojawiają się w programach kandydatów, warte są dokładniejszej analizy.

W obliczu wyzwań, przed jakimi stoją francuskie szkoły, m.in.związane z ogromnymi nierównościami między szkolnictwem w prestiżowych placówkach a w szkołach na tzw.trudnych przedmieściach, kandydaci w wyborach prezydenckich we Francji 2022, przedstawili w swoich programach pomysły na reformę szkolnictwa, podwyższenie płac nauczycieli czy zrównoważenie szans. Pod tym kątem także warto zanalizować wybory we Francji. Program kandydatów w zakresie edukacji pozwala nam nie tylko lepiej poznać kandydatów, mówi nam także o kondycji francuskiej edukacji i diagnozowanych najważniejszych problemach w tym zakresie.

Emmanuel Macron 

.Obecny prezydent Francji obiecuje podwyżkę pensji dla nauczycieli.Nauczyciele mają również dostać premię za podjęcie się dodatkowych zobowiązań, które zostaną im zaproponowane, jak pomoc w pracach domowych uczniów czy indywidualne konsultacje dla uczniów. Na premie dla nauczycieli, pracujących ponadgodzinowo, miałby zostać przeznaczony budżet w wysokości 12 miliardów euro rocznie.

Emmanuel Macron chce również zapewnić dyrekcjom szkół większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczącej organizacji wewnętrznej i rekrutacji personelu. Również nauczyciele mają mieć więcej wolności w „proponowaniu, innowacji, eksperymentowaniu, próbowaniu nowych metod nauczania w klasie”.

Kandydat La République en Marche zapowiada również podwyższenie liczby godzin zajęć wychowania fizycznego, francuskiego i matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. W gimnazjach miałaby być upowszechniona obecność osób delegowanych ds.walki z szykanami wśród rówieśników, a platformy służące do sygnalizowania niepokojących sytuacji mają otrzymać wsparcie państwa.

Ważnym punktem w programie Emmanuela Macrona jest reforma szkół zawodowych i techników. Uczniowie mieliby mieć więcej godzin stażu w firmach i otrzymywać za nie wynagrodzenie, co nie było do tej pory możliwe. 

Valérie Pécresse

.Valérie Pécresse, reprezentująca partię Republikanów, była minister szkolnictwa wyższego w rządzie Sarkozy’ego, określa jako swój cel w dziedzinie edukacji „stworzenie szkoły opartej na szacunku”. Środkami do jego osiągnięcia miałoby być m.in.odbieranie świadczeń społecznych rodzicom uczniów, zakłócającym porządek, czy przekierowywanie uczniów wydalonych ze szkoły do struktur przeznaczonych do reintegracji w szkole. Dla uczniów pełnoletnich kara za atak na nauczyciela ma wynosić co najmniej rok pozbawienia wolności.

Kandydatka Les Républicains zapowiedziała podwyższenie liczby godzin lekcji w szkole podstawowej o dwie dodatkowe godziny lekcji francuskiego i jedną dodatkową godzinę matematyki tygodniowo. W przypadku jej wyboru na urząd prezydenta, zostanie przywrócony egzamin szóstoklasisty, przed rozpoczęciem nauki w gimnazjum. 

W ramach walki z radykalizmem, podczas wycieczek szkolnych zakazane ma być noszenie hidżab, a zgłaszanie przez nauczycieli przypadków radykalizacji wśród uczniów ma zostać przyspieszone i ułatwione przez dedykowaną platformę.

Aby wspierać uczniów, Valérie Pécresse chce przywrócenia stypendiów dla uczniów, mających bardzo dobre wyniki matury. 

Podobnie jak Emmanuel Macron, Valérie Pécresse również zapowiada przywrócenie większej autonomii dyrektorom szkół i nauczycielom, a także wzrost płac dla nauczycieli na początku kariery zawodowej oraz tym, którzy podejmują się dodatkowych zobowiązań czy pracują w szkołach szczególnie trudnych. 

Anne Hidalgo

.Reprezentująca Partię Socjalistyczną Anne Hidalgo proponuje odejście od obecnego systemu rekrutacji licealistów na studia wyższe, który uznaje za niedostatecznie transparentny. Zapowiada wprowadzenie systemu bardziej przejrzystego, ludzkiego i sprawiającego, że studia nie będą przywilejem, a prawem. 

Na wcześniejszych etapach edukacji, kandydatka socjalistów zapowiada programy indywidualnej pomocy uczniom, mającym problemy z nauką.

Hidalgo obiecuje czuwać nad przestrzeganiem zaproponowanej przez nią reguły : „każdy przypadek szykan przez rówieśników, w szkole lub internecie, powinien skutkować odpowiedzią instytucji, poprzez dialog z autorem szykan i, jeśli konieczne, poprzez kary”.

Anne Hidalgo obiecuje również podwyższenie płac nauczycieli.

W punkcie programu wyborczego, dotyczącym edukacji, kandydatka socjalistów podkreśla również  konieczność wspierania nowatorskich metod nauczania, a także rolę szkoły jako miejsca przekazania wartości Republiki : „wolności, równości, braterstwa, laicyzacji i walki z wszystkimi formami dyskryminacji : antysemityzmem, rasizmem, LGBTQIfobią i seksizmem”.

Marine Le Pen

.Marine Le Pen (Zjednoczenie Narodowe) proponuje przywrócenie mundurków w szkołach. 

Zapowiada również szereg działań, mających przywrócić bezpieczeństwo i spokój w szkole : odbieranie świadczeń społecznych rodzicom uczniów, zakłócających porządek, konsekwencje prawne ataków na nauczycieli czy upowszechnienie monitoringu. Każda próba szerzenia radykalizacji islamskiej będzie karana grzywną lub więzieniem. 

Kandydatka Zjednoczenia Narodowego przewiduje również wprowadzenie szeregu działań, mających służyć lepszemu przygotowaniu uczniów do zawodu i lepszym szansom kariery po technikach i szkołach zawodowych.

Marine Le Pen zapowiada ustanowienie limitu 30 uczniów uczęszczających do jednej klasy.

Plan zakłada również wzrost płac nauczycieli o 3%. 

Éric Zemmour

.Kandydat partii Reconquête! chce przywrócić przekazywanie wiedzy jako punkt centralny edukacji narodowej poprzez skoncentrowanie nauczania w szkole podstawowej wokół wiedzy fundamentalnej (czytanie, pisanie, liczenie), ustanowienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zakaz używania pisma inkluzywnego na wszystkich etapach nauczania do szkolnictwa wyższego czy naukę muzyki. 

Éric Zemmour obiecuje również zakazanie wszelkiej formy propagandy ideologicznej w szkole. 

W programie jest również kwestia dostępu wszystkich uczniów do wykształcenia na elitarnym poziomie, m.in.poprzez utworzenie w liceach klas wyspecjalizowanych w literaturze, naukach ścisłych i ekonomii, a także zapewnienie uczniom wszystkich gimnazjów i liceów, znajdujących się na terytorium Francji, możliwość nauki łaciny i greki. 

W programie Érica Zemmoura również znajduje się zapis o odbieraniu świadczeń społecznych rodzicom uczniów, zakłócających porządek lub nieuczęszczających regularnie na zajęcia.

Kandydat planuje podwyższenie statusu zawodu nauczyciela poprzez wprowadzenie bardziej selekcyjnych warunków nauczania w szkołach podstawowych, a także przyznawanie premii na podstawie jakości przekazywania wiedzy. 

Jean-Luc Mélenchon

.Kandydat La France insoumise chce walczyć z nierównym dostępem do edukacji. Wysuwającym się na pierwszy plan punktem jest zapewnienie prawdziwie darmowej edukacji, włączając w to również darmowe posiłki na stołówce, podręczniki, transport do szkoły czy zajęcia pozalekcyjne. 

Jean-Luc Mélenchon obiecuje również podwyżkę płac pracownikom szkół i podwyższenie wieku obowiązkowego szkolnictwa do lat 18.

Przerwa obiadowa ma trwać minimalnie półtorej godziny a w stołówkach szkolnych mają zostać zapewnione posiłki oparte na ekologicznych i lokalnych produktach. 

Kandydat La France insoumise chce również „walczyć z przywilejami szkolnictwa prywatnego”, uzależniając finansowanie prywatnych placówek od ich respektowania programu nauczania. 

Yannick Jadot

.Kandydat Ekologów proponuje waloryzację zajęć technicznych i praktycznych w szkołach – nauka gotowania, ogrodnictwa, naprawiania czy tworzenia przedmiotów ma odpowiadać wymiarowi dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Yannick Jadot chce również, aby każdy uczeń miał możliwość wyjazdu na wycieczkę szkolną raz na rok i wziąć udział w wyjeździe do innego kraju europejskiego w ciągu swojej skolaryzacji. 

Kandydat obiecuje również wzrost płac nauczycieli o 20%, a także zatrudnienie 65 000 nauczycieli.  Yannick Jadot chce również skończyć z „nieustannymi ewaluacjami, z wywieraniem presji, waloryzując prawo do poszukiwań i błędów, tak dla nauczycieli jak i uczniów”.

Kandydat zapowiada również utworzenie przy szkołach ekologicznych świetlic, mających zapewnić dzieciom poznanie przyrody. 

Fabien Roussel

.Lider Francuskiej Partii Komunistycznej proponuje wzrost liczby godzin zajęć dla uczniów, jednak bez wzrostu wymiaru godzinowego pracy nauczycieli ale przy zwiększeniu liczby pracowników szkół. Fabien Roussel chce również wycofać zadawanie prac domowych : czas pracy uczniów ma się ograniczać do czasu spędzanego w klasie. W przypadku wygranych przez niego wyborów, wszystko co jest konieczne do edukacji ma być dla uczniów darmowe.

Kandydat Partii Komunistycznej obiecuje również podwyżkę pensji nauczycieli o 30%. 

Nicolas Dupont-Aignan

.Kandydat Debout la France proponuje rozwiązania, mające dać dostęp do solidnego wykształcenia dla wszystkich. 

W szkołach podstawowych ma być kładziony nacisk na naukę języka francuskiego, czytania, pisania prostego tekstu, umieli wykonać cztery podstawowe działania arytmetyczne. Szkoła ma być miejscem wolnym od ideologii m.in.wokizmu, dlatego stowarzyszenia o wyraźnie politycznym bądź ideologicznym charakterze nie będą zapraszane na prelekcje do szkół. 

Nicolas Dupont-Aignan chce również upowszechnić działanie internatów i wspierać szkoły położoe na obszarach wiejskich.

Oprac. Julia Mistewicz

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 kwietnia 2022