Wystąpienie Emmanuela Macrona po wprowadzeniu reformy emerytalnej

Wystąpienie Emmanuela Macrona po wprowadzeniu reformy emerytalnej

Prezydent Francji udzielił wywiadu w kontekście napiętej sytuacji w kraju, po wprowadzeniu reformy emerytalnej. Wystąpienie Emmanuela Macrona dotyczyło również odrzucenia wniosku o wotum nieufności dla rządu. 

Wystąpienie Emmanuela Macrona

.Prezydent Francji podkreślił, że reforma emerytalna została wprowadzona zgodnie z systemem demokratycznym i zgodnie z prawem. 

Emmanuel Macron odniósł się do swojej wczorajszej wypowiedzi:  „Tłum nie ma mocy prawnej wobec obywateli, którzy są reprezentowani przez polityków”. Prezydent Francji podkreślił, że powiedział te słowa w kontekście ataków na niektórych przedstawicieli państwowych. „Kiedy grupa używa przemocy wobec przedstawicieli państwa, wobec burmistrzów, nie jest to demokracja” – powiedział w wywiadzie Emmanuel Macron. 

Reforma emerytalna

.Prezydent przypomniał, że liczba osób, przechodzących na emeryturę, wzrośnie w ciągu najbliższych lat, zatem utrzymanie obecnego systemu jest niemożliwe. „Ta reforma jest konieczna” – podkreślał Emmanuel Macron. 

„Ta reforma to nie jest luksus, to nie jest przyjemność, to jest konieczność” – dodał francuski prezydent. 

„Jeśli czegoś żałuję, to że nie umiałem przekonać do konieczności tej reformy” – podkreślał prezydent Francji.

Emmanuel Macron przypomniał, że należy przyjąć nową reformę i móc rozwiązywać inne problemy państwa

„Między sondażami a wspólnym dobrem kraju, wybieram dobro wspólne”-stwierdził Emmanuel Macron. 

Protesty we Francji

.Prezydent Francji podkreślił, że manifestacje, wyrażające sprzeciw, ale spokojne, są zgodne z prawami demokracji. Jednocześnie potępił przemoc podczas manifestacji, a także blokowanie kraju m.in.przez strajki w rafineriach czy w zakładach oczyszczania miast. 

Emmanuel Macron podkreślił, że odpowiedzią na sprzeciw Francuzów powinna być debata o konkretnych kwestiach, jak zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, wyższe płace czy zmiana zawodu w trakcie kariery zawodowej. 

Prezydent Francji zaznaczył konieczność walki z bezrobociem poprzez zatrudnianie większej ilości osób w sektorach, zarabiających stawkę minimalną, a także wprowadzenia środków materialnych, zachęcających do rozwijania karier zawodowych. 

Niezadowolenie Francuzów

.Francuski prezydent zaznaczył również zmianę stosunku Francuzów do pracy po pandemii Covid-19. „Przez kilka miesięcy lockdownu płaciliśmy Francuzom, którzy nie mogli wówczas pracować”- przypomniał Emmanuel Macron, nawiązując do konieczności powrotu do systemu bardziej intensywnej pracy ogółu społeczeństwa. 

Emmanuel Macron złożył obietnicę, że manifestacje, związane z wprowadzeniem reformy emerytalnej, nie zablokują programu nowych projektów reform, m.in.reform gospodarczych czy nowego prawa imigracyjnego. Podkreślił również swoje wsparcie dla premier Elisabeth Borne. 

W kontekście „niezadowolenia Francuzów”, Emmanuel Macron przypomniał, że „należy podchodzić sceptycznie do sformułowania „Francuzi””. „Gdyby wszyscy Francuzi byli niezadowoleni, nie wybraliby mnie w wyborach niespełna rok temu” – stwierdził. „Nie można patrzeć tylko na złe strony polityki, a pomijać dobre” – dodał. 

Na najbliższe lata Emmanuel Macron jako priorytety określił kwestie związane z bezpieczeństwem, uprzemysłowieniem kraju, ekologią, systemem zdrowia i edukacją. 

„Jestem przekonany, że będziemy w stanie zjednoczyć się dla dobra kraju” – podsumował Emmanuel Macron. 

Oprac.JM

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 22 marca 2023
Fot.: BFM TV