Wzrosła liczba zgłoszonych i zatwierdzonych patentów z Polski – Europejski Urząd Patentowy

Polacy zgłosili w 2023 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) 671 wniosków, czyli ponad 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego – wynika z informacji prasowej Urzędu Patentowego RP.

Polska w czołówce państw całego świata

.W sumie w zeszłym roku do EPO napłynęło 199 275 zgłoszeń, czyli o 2,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Globalna liczba udzielonych patentów europejskich wyniosła 104 609, co oznacza wzrost o 28 proc. w stosunku do 2022 r. – tak wynika z opublikowanego we wtorek Indeksu Patentowego Europejskiego Urzędu Patentowego 2023 (EPO Patent Index 2023).

Liczba zgłoszeń z Polski rośnie prawie czterokrotnie szybciej niż liczba wniosków z całego świata. Wysokie tempo wzrostu odnotowywane jest także w patentach udzielonych Polakom . W 2023 r. było ich 258, a wzrost w stosunku do 2022 r. wyniósł 37,2 proc.

Polska (671 zgłoszeń, wzrost 10,5 proc.) jest na siódmym miejscu wśród Europejczyków, jeśli chodzi o tempo wzrostu zgłoszeń, i na dziesiątym wśród wszystkich krajów świata. Wyprzedzają nas pod tym względem m.in. Litwa, Chorwacja, Słowenia i Cypr.

W 2023 r. ponad 23 proc. zgłoszeń do EPO pochodzących z Europy złożyli indywidualni wynalazcy lub małe lub średnie przedsiębiorstwa. Kolejne 8 proc. pochodziło z uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych.

Najaktywniejszymi podmiotami – 7 na 10 – zgłaszającymi wynalazki z Polski są uczelnie i instytuty badawcze. Liderzy to Uniwersytet Zielonogórski (31 zgłoszeń), Akademia Górniczo-Hutnicza (30) i Uniwersytet Jagielloński (14). W pierwszej polskiej dziesiątce są trzy firmy: Fakro PP, Polbionica oraz Adamed Pharma.

Nasz kraj plasuje się na 25. miejscu wśród wszystkich państw zgłaszających patenty. Pierwsze miejsca zajmują: Stany Zjednoczone (48 tys. zgłoszeń), Niemcy (25 tys.), Japonia (22 tys.), Chiny (20 tys.) i Korea Płd. (12 tys.).

43 proc. wszystkich zgłoszeń do EPO pochodziło od firm i wynalazców z 39 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, a 57 proc. nadesłano spoza Europy.

Większa liczba zgłoszeń patentowych złożonych w EPO w 2023 r. wynika głównie – jak czytamy w raporcie – z gwałtownego wzrostu liczby wniosków z Republiki Korei (+21 proc.) i Chińskiej Republiki Ludowej (+8,8 proc.). Republika Korei po raz pierwszy znalazła się w pierwszej piątce, a liczba zgłoszeń patentowych z Chin wzrosła ponad dwukrotnie od 2018 r.

Najbardziej aktywną jednostką wśród zgłaszających patenty w 2023 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego ponownie okazał się chiński producent elektroniki użytkowej, firma Huawei. Telekomunikacyjny gigant zgłosił ponad 5 tys. patentów, czyli prawie jedną czwartą wszystkich wynalazków z Chin. Na kolejnych miejscach znalazły się koreańskie firmy Samsung i LG, które odpowiadały za dwie trzecie wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych z Korei.

Jakie wynalazki najczęściej są zgłaszane do EPO?

.Europejski Urząd Patentowy bada również poziom innowacyjności regionów. W pierwszej setce najbardziej aktywnych patentowo regionów na 83. miejscu jest Warszawa (161 zgłoszeń), na 95. – Małopolska (119). W tej kategorii prowadzą: Kalifornia, Tokio i chiński Guangdong.

Najczęściej zgłaszane do EPO w zeszłym roku wynalazki dotyczyły komunikacji cyfrowej (w tym technologii związanych z sieciami komórkowymi), technologii medycznych oraz komputerowych. Największy wzrost spośród wszystkich dziedzin technologii w 2023 r. nastąpił jednak w obszarze maszyn, aparatury elektrycznej i energetyki (+12,2 proc. w stosunku do 2022 r.).

Najwięcej polskich zgłoszeń dotyczyło patentów w dziedzinie technologii medycznych (74 zgłoszenia), farmaceutyków (41) i inżynierii lądowej (37).

„Nasz najnowszy Indeks Patentowy pokazuje, że w 2023 r. na całym świecie innowacje nadal dynamicznie się rozwijały” – powiedział prezes Europejskiego Urzędu Patentowego António Campinos, cytowany w komunikacie.

Dodał, że EPO rozpatrzył większą liczbę zgłoszeń niż kiedykolwiek wcześniej. „Świadczy to zarówno o atrakcyjności europejskiego rynku technologicznego, jak i wysokiej jakości naszych produktów i usług. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie w coraz większym stopniu korzystają z patentów, a udział zgłoszeń dokonywanych przez MŚP był najwyższy w historii w zeszłym roku”.

Z myślą o małych podmiotach EPO wprowadza nowe obniżki opłat od 1 kwietnia 2024 r. Z 30-procentowej zniżki będą mogli korzystać: mikroprzedsiębiorstwa, osoby fizyczne, organizacje non-profit, uniwersytety i publiczne organizacje badawcze.

Badania naukowe zmieniają świat

.„Najbardziej ambitne europejskie projekty badawcze realizowano w trzech dużych obszarach nauki: naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach społecznych i humanistycznych” – pisze na łamach „Wszystko co Najważniejsze” prof. Andrzej JAJSZCZYK.„Trudno jest przecenić rolę badań naukowych w tym, co osiągnęła nasza cywilizacja. Wyniki pracy naukowców spowodowały, że żyjemy dziś znacznie dłużej niż jeszcze sto lat temu, głód stał się udziałem wyłącznie osób mieszkających w krajach upadłych i nękanych wojnami, podróże po całym świecie są już dostępne prawie dla każdego, przynajmniej w krajach bogatszych, a tania łączność zmieniła życie miliardów ludzi, nawet w najbiedniejszych zakątkach naszego globu.”

„Niestety, coś, co wielu nazywa postępem, ma też swoje ciemne strony. I jakkolwiek wyniki badań naukowych bywają używane także w złej wierze bądź ich niewłaściwe czy po prostu nierozumne zastosowanie prowadzi do opłakanych skutków, to nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje konieczności dalszego prowadzenia badań, chociażby po to, by walczyć ze wspomnianymi skutkami.” 

„W obszarze nauk ścisłych i technicznych najwięcej badań w ostatnich latach prowadzi się w dyscyplinach inżynierii materiałowej i nauki o materiałach. Ich praktyczny potencjał nie podlega dyskusji. Następne dyscypliny w kolejności finansowania przez ERC to chemia fizyczna, fizyka materii skondensowanej i ciała stałego, elektronika i fotonika, a także chemia organiczna. Po nich następują informatyka i kryptologia, oddziaływania fundamentalne, w tym oddziaływania grawitacyjne czy elektromagnetyczne. Listę najpopularniejszych badawczo dyscyplin zamyka fizyka kwantowa. Warto przy tym pamiętać, że wspomniana kolejność nie wynika z jakichkolwiek priorytetów czy preferencji ERC, lecz jedynie z pojawiania się najbardziej interesujących pomysłów badawczych zgłaszanych przez samych naukowców.”„Ważne jest także to, że w obszarze nauk ścisłych i technicznych obserwujemy w ostatnich latach znaczący postęp w opracowywaniu nowych metod badawczych. Obejmują one m.in. eksperymentalne metody skoncentrowane na modelach klimatycznych, modelowanie obliczeniowe, w tym symulacje związane z sieciami neuronowymi. Intensywnie rozwija się także metody matematyczne związane z teorią pola i algorytmami, a w obszarze chemii – nowe metody syntezy organicznej i katalizy.”

PAP/Anna Bugajska/Wszystko co Najważniejsze/JT

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 marca 2024