XII Kongres „Polska Wielki Projekt”
10-12 czerwca 2022 roku w Warszawie

XII Kongres „Polska Wielki Projekt” 10-12 czerwca 2022 roku w Warszawie

10-12 czerwca 2022 r. w Arkadach Kubickiego w Warszawie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbędzie się XII Kongres Polska Wielki Projekt. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Nowa Europa”.

.Wojna przyszła do Europy. Czy na naszych oczach rozpoczyna się nowa era i rodzi się nowy świat? Jaka będzie, a może – jaka już jest nowa Europa? Jakie miejsce zajmują w niej Zachód i Wschód, Polska, Ukraina i Trójmorze? Jaką rolę ma odegrania globalny ruch konserwatywny? W tym roku Polska znalazła się w centrum dziejowych wydarzeń, a zarazem centrum globalnej uwagi. Dzięki swojemu zaangażowaniu na rzecz wolności w Europie zaczęła podmiotowo kształtować stosunki międzynarodowe. Rzeczy, które dzieją się nad Wisłą, zaczęły mieć znaczenie globalne. Dlatego do strategicznej debaty obok czołowych reprezentantów polskiej sfery publicznej zaprosiliśmy najwybitniejszych przedstawicieli kultury i polityki z całego świata. Podczas kongresu uhonorujemy najważniejszych twórców z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy tworzą przestrzeń wolności, prawości i sprawiedliwości. Kluczowymi momentami Kongresu będą przyznanie medalu Odwaga i Wiarygodność dla zagranicznego twórcy oraz Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego dla twórcy polskiego.

Już po raz dwunasty zapraszamy na Kongres Polska Wielki Projekt – jedno z najważniejszych spotkań środowisk opiniotwórczych w Polsce. Eurodeputowany prof. Zdzisław Krasnodębski, fundator i przewodniczący rady programowej Fundacji Polska Wielki Projekt tłumaczył „Mówiąc o Polsce jako „wielkim projekcie”, chcieliśmy podkreślić, że (…) Polska pozostaje zadaniem wymagającym naszej aktywności”.

Celem Kongresu jest podnoszenie poziomu debaty publicznej, budowanie więzi społecznych i diagnozowanie kluczowych szans i wyzwań dla rozwoju Polski.

“Kongres odegrał trudną do przecenienia rolę jako przestrzeń wymiany myśli i zasadniczych debat na temat wyzwań, z którymi należy się zmierzyć, budując silną i suwerenną, bezpieczną i nowoczesną, sprawiedliwą i dostatnią Rzeczpospolitą” wypowiadał się Prezydent RP Andrzej Duda. Tegoroczna, dwunasta edycja pod hasłem Nowa Europa to odważne spojrzenie na perspektywy dla Polski i Europy, która ma szansę na powrót do korzeni, w kontekście wojny na Ukrainie i gwałtownych zmian na świecie.”

Zarejestruj się na stronie  polskawielkiprojekt.pl

Piątek 10 czerwca

 • 10:00-11:00 Otwarcie rejestracji
 • 11:00-11:10 Oficjalne otwarcie Kongresu PWP
 • 11:10-12:20 Wojna przyszła do Europy – Czy żyjemy w nowej erze?
 • 12:30-14:00 Trójmorze wobec mocarstw – mocarstwa wobec Trójmorza.
 • 14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00-16:20 Koniec liberalizmu? Czas na gospodarkę wojenną
 • 16:30-18:00 Nowy konserwatyzm
 • 18:00-19:00 Wręczenie Medalu „Odwaga i Wiarygodność”

Sobota 11 czerwca

 • 10:00-11:00 Otwarcie rejestracji
 • 11:00-12:20 Rosja – problem dla świata?
 • 12:30-14:00 Ustrój Unii. Spór o traktaty
 • 14:00-15:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00-16:20 Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia
 • 16:30-18:00 Europa Środkowa. Nowa nadzieja peryferii
 • 18:00-19:00 Wieczór czeski

Niedziela 12 czerwca

 • 10:00-11:00 Otwarcie rejestracji
 • 11:00-12:20 Odwieczna Europa
 • 12:30-14:00 Rzeczpospolita Wielu Wolnych Narodów
 • 14:00-14:20 Przerwa
 • 20 Wykład: Sowa Minerwy wyleciała o świcie
 • 14:50 Wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 czerwca 2022